Vi som er imot konkurranseklagenemnda sin avgjørelse om Sbanken-kjøpet

Utrolig trist dag for mange som har vært kunder i Sbanken i flere år. Nå får Dnb lov til å ta over og utrolig mange Sbanken kunder er misfornøyde over avgjørelsen  fra Konkurranseklagenemnda sin side. Det er noe som ikke stemmer her.

Konkurransetilsynet forbød 16. november 2021 DNBs oppkjøp av Sbanken, fordi tilsynet vurderte at oppkjøpet ville begrense konkurransen i markedet for fondsdistribusjon. DNB klaget 3. desember 2021 vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda. Nemnda har nå kommet til at Konkurransetilsynets vedtak skal oppheves.

Konkurransetilsynets vurdering var at DNBs oppkjøp ville fjerne konkurransen mellom DNB og Sbanken, og at oppkjøpet ville fjernet det særlige konkurransepresset som Sbanken står for i hele markedet.

Dette er saken:  

 • 15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken
 • 20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen
 • 24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet
 • 26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser
 • 16. september 2021: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel om mulig stans av fusjonen
 • 6. oktober 2021: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak dagen før tilsynets frist for endelig konklusjon, og tilsynet utsetter derfor fristen
 • 27. oktober 2021: DNB anmoder nok en gang om utsatt frist, og tilsynet utsetter fristen for endelig konklusjon på nytt
 • 5. november 2021: DNB kommer med nytt forslag til avhjelpende tiltak
 • 18. november 2021: Konkurransetilsynets endelige frist for å komme med endelig konklusjon i saken.
 • 3. desember 2021: DNB klager vedtaket inn for Konkurranseklagenemda.
 •  16. mars 2022: Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg W Mir fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...