Eldreaksjonen i Hadsel.

Vi som skriver under dette oppropet støtter innholdet i følgende tekst:

 

De eldre og syke i Hadsel kommune har ikke de tjenestene og tilbudene de har krav på og behov for. Derfor vil vi sette fokus på det som mangler og det som er feil, slik at dette kan bli rettet opp.

Vi vet at kommunen har anstrengt økonomi etter flere år med overforbruk, og at det er mange behov å dekke. Vi skjønner derfor at det blir tøft å få flere midler til de eldre og de syke. Samtidig vet vi også at det er de som krever sin rett, som vinner fram. De gamle og syke har ikke lett for å gjøre dette. Denne gruppa har få som kjemper deres sak. Vi finner derfor grunn til å starte denne aksjonen.

Vi har viktige spørsmål om og klare oppfatninger av følgende sentrale områder:

· Har kommunen nok sykehjemsplasser? I dag har vi inntrykk av at de eldre må være svært syk før de i det hele tatt får en plass. I den senere tid har plasser blitt lagt ned uten å bli erstattet andre steder. Nå blir det foreslått å legge ned enda flere!

· Hva vil kommunen gjøre for å forbedre tilbudet til personer med demenssykdom? Det haster med å få på plass gode institusjonsplasser til denne gruppa. Planene som var laget for noen år siden bør hentes fram og bli brukt i utbyggingen av et permanent tilbud.

· Hva vil kommunen gjøre med aktivitetstilbud for de eldre? Aktivitetstilbudet på institusjon er redusert. Dette må rettes på og i det minste bli slik det var fram til sommeren 2015. Riarhaugen må inkluderes i denne tjenesten.

· Oppsigelse av avtalen med sykehuset om leveranse av mat. Vi mener at vi bør få tilbake den gamle ordningen med matlaging på sykehjemmene. God og næringsrik mat som blir servert i en trivelig og hyggelig atmosfære, er en sentral del av de eldres trivsel, liv og helse

· Har hjemmebasert omsorg det personalet de trenger, og er tjenestene gode nok?  

Vi oppfordrer herved kommunens kontrollutvalg om å gjennomføre en snarlig forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstilbudet inkl. Riarhaugen bofellesskap. Dette kan gi viktige svar på hvordan situasjonen er og hva som må gjøres.

Denne saken handler om verdighet for våre foreldre og besteforeldre.
Et samfunns kvalitet viser seg særlig gjennom den måten vi behandler de svakeste blant oss på.
Er vårt samfunn i Hadsel godt nok med manglene i eldreomsorgen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det foreløpige styret i denne aksjonen har følgende medlemmer: Kirsti Steimoeggen, Melbu. Ingrid Larsen, Stokmarknes. Inge Jacobsen, Stokmarknes. Jan Eriksen, Melbu og Frode Holdhus, Melbu.