Dramatisk kutt for Kongshaug musikkgymnas

Kongshaug musikkgymnas har siden det ble startet i 1999 kjempet for en egen tilskuddssats for musikklinjer. Denne skal bygge på antall undervisningstimer som kreves for å gi elevene den instrumentalopplæring de har krav på etter offentlig godkjente læreplaner. Dans- og dramalinjene har behov for omtrent halvparten så mange undervisningstimer som musikklinjene. Jfr. nedenstående figur. Dette forstod Stortinget allerede i 2001 da de gav oss det første likebehandlingstilskuddet og i tillegg begrunnet det med at dette var et tilskudd vi skulle få fram til en egen tilskuddssats for rene musikklinjer var på plass. Dette likebehandlingstilskuddet er helt nødvendig for at vi skal kunne gi våre elever lovpålagt undervisning på nivå med offentlige skoler. Som et eksempel kan nevnes at Langhaugen videregående skole i Bergen som har både musikk og dans, får tildelt 150 lærertimer mer til musikk enn dans i løpet av en treårsperiode til en klasse på 30 elever. Dvs. 50 lærertimer mer pr. år. Dette utgjør nærmere 3 stillinger pr. trinn og i overkant av 2 millioner kroner mer i lønn pr. årstrinn, altså mer enn 6 millioner på 3 år for 90 elever. Vi ber derfor om at Stortinget sikrer at elevene ved Kongshaug musikkgymnas likebehandles med elever i fylkeskommunale skoler frem til en egen sats for musikklinjer er på plass. Dette har skiftende regjeringer klart siden 2001. Vårt største ønske er derfor at tilskuddet på 4,3 millioner blir inflasjonsjustert og kommer på plass igjen til urettferdigheten i tilskuddordningen er ryddet opp i. Uten dette vil det ikke være mulig i lengden å drive skolen slik vi gjør i dag. Vårt ønske nummer to er at tilskuddet blir elevtallsjustert fra 90 til 120 elever slik at det gjenspeiler dagens elevtall og ikke det elevtall vi hadde i 2001.Likebehandlingstilskuddet1.png


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...