Det kreves at det utarbeides en helhetlig og gjennomtenkt byplan for Farsund sentrum

Det kreves at det utarbeides en helhetlig og gjennomtenkt byplan for Farsund sentrum før Farøy brygge og andre private sentrumsnære prosjekter av en slik størrelse behandles politisk og gjennomføres. 


Gunhild Pedersen, Farsund byforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen