Norge må ikke bidra til brudd på folkeretten i Palestina!

Norske tog er et selskap som er heleid av staten, og Norske tog skal i 2021 gå til innkjøp av 30 nye lokaltog, med opsjon på ytterligere 170 tog. To av selskapene som er prekvalifisert for å gå videre i anbudsprosessen bidrar til brudd på folkeretten i Palestina. Disse er spansk-baskiske CAF og franske Alstom Transport.

I februar 2020 lanserte FNs høykommissær for menneskerettigheter en liste over selskaper som har virksomhet på okkupert palestinsk område og som driver med aktiviteter som høykommissæren har beskrevet som uforenlige med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og folkeretten. Databasen inneholder 112 selskaper, inkludert franske Alstom Transport. Alstom Transport bidrar til å opprettholde og utvide de ulovlige israelske bosettingene gjennom «levering av tjenester og verktøy som støtter vedlikehold og eksistens av bosettinger, inkludert transport». 

Selskapet CAF er foreslått lagt til i FNs database av en rekke fremtredende palestinske og internasjonale organisasjoner i brev til FNs høykommisær for menneskerettigheter i desember 2020. CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen, Jerusalem Light Rail (JRL) som knytter de ulovlige israelske bosettingene i Øst-Jerusalem sammen med Vest-Jerusalem. FNs menneskerettighetsråd har fordømt JLR-prosjektet som ulovlig fordi «det er i strid med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner.»

Vi er imot at selskaper som er heleid av den norske staten skal inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. Den norske staten må følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og norske selskaper har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet i gjennomføringen av offentlige anskaffelser.

Si nei til at den norske staten inngår kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene! Si nei til krigsprofitører!

 

Påskekrim1.jpg

 

 


Kristine Martinsen, Fellesutvalget for Palestina    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Kristine Martinsen, Fellesutvalget for Palestina vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...