Forsvar abortloven

 
 Forsvar abortloven
Demo.jpg
18 oktober i år, uttaler uttaler Erna Solberg til VG at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt "tvillingabort" innenfor 12 svangerskapsuke - også kalt fosterreduksjon, - i tilfelle av flerlinger, der mor ønsker å redusere antall foster hun bærer.
 
Hun uttaler samtidig at hun er åpen for endringer i bestemmelsen som gir rett til abort i tilfeller der fosteret diagnostiseres med alvorlig sykdom eller alvorlig funksjonsvanske, som angitt i abortlovens paragraf 2C: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.
 
Videre sier Solberg følgende: -Vi er klar over at dette er viktige saker for KrF. Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, er det naturlig at de får sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem,
 
Dette viser enda en gang, at uinnskrenket rett til selvbestemt abort er ikke en kamp vi har vunnet, det er en kamp vi må fortsette å kjempe. Igjen, og igjen, og igjen.
 
Fortell Erna Solberg og KrF hva vi synes om dette:
Signer oppropet og la politikerne vite at vi ikke kommer til å godta noen form for innskrenking av abortretten.
 
Ikke forrige gang, ikke denne gangen, og ikke noen gang i framtiden