Byrådet: Bygg de tre parkdragene på Ensjø — nå!

Bystyret vedtok enstemmig i 2007 at Ensjø skulle utvikles fra bilby til boligby.
Vi ble lokket med grønne lunger, urbane rom og tryggere bomiljø.
Men byrådet har droppet parkdragene og beholder bilbyen.
Byrådet overlater styringa til en utenbys stor tomteeier. 
Jeg slutter meg til kravet
fra ni boligselskaper med tilsammen tusen leiligheter
om at byrådet bygger parkdragene nå — før valget!S_1_brosjyre1.jpg


Ragnhild Folgerø, Gla´enga Eierseksjonssameie og åtte boligselskaper    Kontakt personen bak underskriftskampanjen