Burde ikke HEF få innskrenket rett i å benytte det offentlige rom for sine troløse, og trolige skadelige påvirkninger av barns leve- og trosvilkår.

Human-Etisk Forbund (HEF).

Hvilke offentlige rom mener Oppropet at organisasjonen HEF burde gies innkrenkninger for gjeldende deres -troløse påvirkning på barns livs- og trosvilkår? Offentlige skoler - bygninger.

Hvilken påvirkning denne troløshet kan ha på barns livs -og trosvilkår, kan forsåvidt være gjenkjenbart fra visse ateistiske stater (-blant andre det tidligere Albania). I særdeleshet er også den indirekte skade på barn dette følger -å ikke kjenne våre verdier og tro -som Bibelen, der den leses, gies en direkte anledning til (jamfør også Norges Kulturhistorie, og Vestens Kulturhistorie). 

Om man ser bort fra trosfriheten nå. Og i en analogi til at Utdanningsdirektoratet anbefaler skoler å nekte Norsk Gideon å dele ut gratis Nytestamenter til skolebarn, etter organisasjonen HEF (Human- Etisk Forbund) sitt spørsmål til direktoratet om legaliteten av denne praksis. Settes spørsmålet om ikke også HEF burde nektes å benytte det offentlige rom for å neglisjere barns trosvilkår. Imot moderat sunt bondevett og Grunnlovens § 2. og Barnekonvensjonen -FN, Art. 14 <om blant annet barns rettigheter til å tro, og ha sin egen tro, ..>). Tilbake til trosfriheten. Oppropet støtter allikevel HEF i å ha -trosfrihet :-).  

(faksimile NorgeIDAG):

"Vi rammes hardt av dette, erkjenner Hopland, og understreker at Gideons praksis ikke er i konflikt med loven.

– Når vi deler ut nye bibler, går ikke vi imot lovverket om at man ikke skal drive forkynnelse og ha en for sterk påvirkning på skolen.

– Vi driver ingen forkynnelse. Vi har en sterk anbefaling i Gideon om at vi ikke skal begynne å argumentere og promotere gudstroen vår. Vi skal derimot bare si hvem vi er, spørre om noen vil ha bibler og svare på spørsmål, om elevene har det til oss, legger Hopland til.

Har sendt brev

Gideon krever nå i et brev til direktoratet at brevet med anbefalingen trekkes tilbake. Der skriver de blant annet:

«Det at et Nytestament tilbys elever i grunnskolen er en lang tradisjon i dette landet. Vår medvirkning til at ungdommer skal få bedre kjennskap til den kristne tro gjennom et gratis eksemplar har vært en praksis i 70 år uten at det har vært problematisert av myndighetene. Tvert imot har vi i våre arkiver, helt frem til vår tid takke brev og andre bekreftelser fra ledere i stat, kommune og på skoler på at det vi gjør er ønskelig. Tolkningen av lovverket Utdannings-direktoratet nå presenterer oppleves som en klar innsnevring av handlingsrommet, både for Gideons vedkommende og for den enkelte kommune og skoleeier.»

De kritiserer også departementet for ensidig å ha lyttet til Human-Etisk Forbund uten å informere eller be om innspill fra Gideon, som er den store aktøren i bibelutdeling til skoleelever.

«Det er klart i utakt med det kravet enhver offentlig tjenestemann har på seg til å utrede sakene balansert og la alle parter komme til orde», skriver de, og legger til:

«Vi har heller ikke fått kopi av dette brevet som har skapt bestyrtelse i den norske kristenhet. I stedet ble vi informert av en journalist.»

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jo Inge Pettersen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...