Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til oppdrettsanlegg ved Ørnhaugneset i Sagfjorden, Hamarøy kommune.

Vi ønsker å stoppe etablering av Cermaqs planlagte oppdrettslokalitet ved Ørnhaugneset i Sagfjorden. Anlegget er tenkt etablert på Gammelhauskallen og i umiddelbar nærhet til Husøyvær. Husøyvær har en unik kystnatur og er et planlagt marint verneområde, som vil påvirkes av en stor oppdretts lokalitet. 

Laget: 2019-12-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 215 212
Forrige måned 42 41

Nabo-opprop mot utbyggere og Sarpsborg Kommune

Hei Nabo, Kommunen vurderer å tillate bygging av denne boligen i Rolighetsveien 52 på tross av at hele området nord for Iseveien på Borgenhaugen inngår i en verneverdi-sone : «Bebyggelsesstrukturen i området består, i hovedsak, av en bolig per tomt. De aller fleste bolighusene er typehus som er valgt ut fra en boligkatalog, som arkitekt Arnstein Arneberg utarbeidet i 1945. I beskrivelsen for området står det at ingen tomter bør deles, og at eventuelle tilbygg skal gjøres med respekt for bygnin

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 41
Forrige måned 41 41

Opprop for et bedre busstilbud i Tromsø!

Det er mye fint å se fra bussetet! Post gjerne ditt beste bussbilde i Facebookgruppa "Bedre busstilbud i og rundt Tromsø"! La Tromsø få et busstilbud som er en by verdig! I dag er rutetilbudet utilstrekkelig, både for de som bor tredve minutter fra byen, og for de som vil ut og oppleve Tromsøs vakre omgivelser (se https://nordnorskdebatt.no/article/busstilbud-ikke-en-tromso-verdig). Sporadiske avganger uten korrespondanser, lange omveier i urbane boligstrøk og midtveis bussbytte med lange planla

Laget: 2020-02-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 108 107
Forrige måned 39 39

Riv Nylandsbrua - NÅ!

Den siste tiden har det vært en rekke artikler som har blitt publisert i Aftenposten - både pair og på nett, og i VårtOslo som tar for seg mange av utfordringene Grønland står ovenfor.Vi mener at et problem er Nylandsbrua, og ser ingen grunn til å ikke rive denne. Slik det kommer frem i Aftenposten, var dette et feiltenkt prosjekt på 70-tallet, og vi mener derfor det burde ha vært tatt hånd om for lenge siden. - Under brua ved Vaterland har det tidvis vært veldig utrivelig, og det har blitt disk

Laget: 2020-02-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 37 37
Forrige måned 37 37

Strengere straffer for vold og overgrep

Vi ser at dagens straffenivå når det kommer til overgrep mot barn er svært lav. Denne uka ble det feks nedlagt påstand om 4 års fengsel for nedlasting av over 18 millioner bilder og filmer med overgrepsmateriale av barn. Straffen vil mest sannsynlig bli lavere, og den egentlige maks straff for oppbevaring av overgrepsbilder er kun 3 år. Hvis man ser på paragrafen som omhandler grooming er straffen i dag på maks 1 år. Det samme gjelder seksuell krenkende adferd. Når vi samtidig ser at det hver mn

Laget: 2019-11-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5833 5787
Forrige måned 35 34

Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.

Administrasjonen i Orkland vurderer å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil eller drosje til Orkanger for å få behandling.  Fjerning medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda mer tid på transport for å komme seg til og fra behandler. Innbyggerne vil få en

Laget: 2019-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 107 104
Forrige måned 35 34

La Eggkleiva være en del av Venn skolekrets

Formannskapet i Skaun (flertallsgruppa) har vedtatt å bygge ny skole på Venn. Jåren/Råbygda består også som i dag. For å få til denne byggingen skal våre barn tvangsflyttes til Børsaskolen.  Hvorfor har ikke dette vært en del av diskusjonen tidligere?  Vi føler oss lurt av politikerne! Dette må vi si i fra om at vi ikke aksepterer! Følg med på Facebook og siden "Gi oss nytt oppvekstsenter på Venn" Der legges det ut informasjon  Signer oppropet hvis du vil at vi i Eggkleiva fortsatt skal tilhøre

Laget: 2020-01-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 100 100
Forrige måned 33 33

Norge bør ta initiativ til en felleseuropeisk humanitær evakuering av flyktninger fra de greske øyene!

Det er vinter i Hellas! Hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet er vitne til en økende humanitær krise der særlig mange barn er utsatt. I vårt feltarbeid ser vi at forholdene for mennesker på flukt nå er prekære. Behandling av asylsøknader tar ofte flere år Mottaksforholdene i flere flyktningleirer oppfyller ikke grunnleggende humanitære standarder Barn får ikke skolegang Leirene regnes ikke som trygge for barn å vokse opp i De som bor i leirene får ikke dekket grunnleggende sanitære behov  Sykdom o

Laget: 2019-01-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4588 4456
Forrige måned 29 28

Stans fremmedkjøring på Risløkka

De smale gatene i veinettet på Risløkka er ikke dimensjonert for dagens trafikk. Innkjøringen fra Risløkkalleen ved biltilsynet (Østre Aker vei 50) benyttes av yrkestransport som ønsker en snarvei, og gir uønsket gjennomgangstrafikk og trafikkfarlige situasjoner for barn, skoleelever og andre beboere. For å sikre et trygt nærmiljø må veien reguleres slik at tungtransport, yrkestransport og annen fremmedkjøring forhindres, f.eks. ved skilt for innkjøring forbudt fra østsiden av t-bane-broen. 

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28
Forrige måned 28 28

STENG KNARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE NÅ!

Nå må fylkeskommunen ta ansvar for å stenge Knarvik videregående skole! Selv om WHO har erklært pandemi, trosser skolen dette! Vi er over 1000 elever på skolen, og behøver å føle oss trygge. Tiltakene skolen har opprettet vil ikke være nok til å stoppe spredning av viruset. Derfor trenger vi så mange underskrifter som mulig for at ledelsen skal begynne å ta ansvar. Vi trenger handling nå!

Laget: 2020-03-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28
Forrige måned 28 28Facebook