Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

JA til utvidelse av Saga skole, Alta

Saga skole er allerede full. Det bygges boliger tett inntil skolen, hvor barna her mest sannsynlig ikke får plass på nærskolen sin. Tenk på hvor viktig en skole er for nærmiljøet og dine barn. Støtt oppropet om en utvidelse av Saga skole - Støtt nærmiljøet!

Laget: 2018-11-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 586 575
Forrige måned 10 10

Ap-opprop: Evakuer barna fra Moria!

Kampanjen «Evakuer barna fra Moria» ble startet av Marthe Valle, sykepleier og artist, og Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Begge har vært i Moria utallige ganger de siste fem årene. «Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner, som representerer over en halv million mennesker.  Over hele landet har folk, organisasjoner og kommuner sluttet seg til opprop med krav om at Norge bidrar til evakuering av barna som lever u

Laget: 2020-04-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1583 1574
Forrige måned 9 9

Hentmeg buss til innlandet

Underskriftskampanje for de som ønsker et prøveprosjekt med Hentmeg buss i innlandet.  Hva er HentMeg? Det er et prøveprosjekt og en ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Det er prøvd ut i flere fylker allerede hvor inspirasjonen kommer fra Sauda. Det er en dør til dør tjeneste hvor du bestiller transport i sanntid på nett eller telefon og går om bord i en minibuss til avtalt tid.  Datasystemet i bussen lager da automatisk den raskeste ruten utifra algoritmer. Det er dette som gjør denne tjenes

Laget: 2020-03-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9 9
Forrige måned 9 9

Ja til bedre søndagstilbud på VKT!

 Foto: Visit Vestfold  (Husk å godkjenne signaturen på epost. Den kan ha havnet i søppelpost hvis du ikke finner den i innboks.) "Vestfold hadde en befolkningstilfredshet på 54% i Kollektivbarometeret for 2018. Det plasserer VKT på en 2. plass i Norge, kun slått av Oslo/Akershus. Befolkningstilfredsheten i Vestfold har økt hvert år siden første undersøkelse ble gjennomført i 2016." (Årsrapport 2018, VKT). Det forteller oss hvor viktig det er med et godt kollektivtilbud i fylket vårt. Det er samf

Laget: 2020-02-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9 9
Forrige måned 9 9

Våkn opp - Er dette lov?

Barnevernet var inne i bildet hos barnemor etter flere bekymringsmeldinger om omsorgssvikt hos mor, bekymringsmeldingene ble sendt av barnehagen. Jeg anmeldte også barnemor til politiet for grove falske anklager og beskyldninger, dette ble henlagt av politiet pga for dårlig kapasitet. Jeg hadde alle bevis, men anmeldelsen ble likevel henlagt.  Jeg advarte barnevernet med at barnemor kom til å flytte/rømme, hvis bekymringsmeldingene ble henlagt. Noe jeg hadde rett i - bekymringsmeldingene fra bar

Laget: 2018-11-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 594 591
Forrige måned 9 9

Vi ønsker ny utbetalingsdato for Uføretrygd og en fleksibel påske

Opprop til ARBEIDS- OG SOSIAL DEPATEMENTET / avdeling økonomi og styring NAV. Grunnet gjentagende debatter og utfordringer ift utbetaling av Uføretrygd i forbindelse med høytider ber vi om at det fattes vedtak med endring i gjennomføring av utbetaling til de det gjelder. Om uføretrygd og andre trygder som faller på den 20 i nåværende system kan komme på konto til mottager innen den 12 hver måned vil utfordringer og usikkerhet rundt jul og 17 mai bortfalle. Samtidig vil en slik tilpassning ikke s

Laget: 2017-05-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 299 286
Forrige måned 9 9

Reduser den stramme boliglånsforskriften!

For å få boliglån gjøres en utregning på 5 ganger din årsinntekt som mulig sum for lån. Det betyr at en ikke kan ha høyere lån enn 5 ganger sin egen inntekt. I tillegg skal den summen også tåle en 5% renteøkning. Derpå blir utregning av lånesum enda lavere, og en 5% renteøkning er vel ikke særlig realistisk nå?! Videre er det krav om å stille med 15% av boligens verdi og helst mer i egenkapital. Derpå også sikkerhet i den boligen du skal kjøpe og helst i annen bolig el. via kausjonist i tillegg.

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8
Forrige måned 8 8

Vi ønsker bussavganger på linje 395 til/fra Skytta i rushtiden

Buss 395 har ingen avganger til og fra Skytta i rushtiden. Utenom rushtiden fra kl. 08.52 til kl. 15.10 og fra kl. 18.22 til kl. 21.40 er timesavganger til Saga og Gjelleråsen der det er mulig med korrespondanse videre med buss 390, 390E, 380 og 385. Fra Skillebekk er det mulig med korrespondanse med T-bane på Vestli. De siste 10-12 årene har det blitt bygget mellom 100-200 boligenheter på Skyttamyra. Akkurat nå er det en boligblokk under oppføring. Veldig mange med bolig på Skytta bruker kollek

Laget: 2020-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 67 66
Forrige måned 8 8

Stoppe salg av kattetorturredskap som brukes på katter

 DYREVENNER! WISH har begynt å selge plastikk'sokker'med skrustukke til katt! Dette er et ondsinnet p0funn dom er satt i salg ! fFor 57 kr  kan dyreplagere fritt få kjøpt dette Vær MED og skriv under og stopp salget av  katte/poteturturredskapet

Laget: 2020-04-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8
Forrige måned 8 8

Gi studenter dagpenger ved permittering

Syv av ti studenter er avhengig av inntekt fra en deltidsjobb. Nå blir mange permittert for at bedriftene skal klare seg igjennom koronautbruddet.  Mandag 16. mars vedtok Stortinget en krisepakke for dem som mister inntekt som følge av koronakrisen. Blant annet får arbeidstakere full lønn de første 20 dagene de er permittert.   Studenter har ikke mulighet til å søke NAV om dagpenger. De får dermed ingen bistand når de blir permittert. Studenter holdes utenom beregningen av fattige i Norge, selv

Laget: 2020-03-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1296 1293
Forrige måned 8 8Facebook