De nyeste oppropene

Lyssandfjøro må forbli friluftsområde til lands og i sjø utenfor til glede for alle.

I forslag til arealplan i Oskommune er sjø utenfor Lyssandfjøro regulert til nærinsområde .Dette må endres til friluftsområde. Grunna at så mykje strandlinje er blitt privatisert i denne delen av Osbygdo, må vi behalda Lyssandfjøro som friluftsområde for noverande og framtidige generasjoner. Vennligst skriv under på dette oppropet og så leverer vi dokumentet til Os kommune innan fristen 12.sept.2019.  

Laget: 2019-08-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 149 147

Vi som støtter vedtatte jernbaneutbygging i nye Moss. Nei til omkamper

Jeg signerer dette oppropet, fordi ny Jernbanetrase er godkjent av bystyret, klager er avvist av fylkesmannen og reguleringsplanen er stadfestet av regjeringen. Jeg ser nå frem til at jernbaneutbyggingen i nye Moss Kommune blir ferdig og åpnet i 2024/2025. Vi har ventet lenge nok!! Omkampens tid må nå være forbi. Alle signaturer vil bli innsendt til de rette instanser. Også hvis BBM. tar staten til retten. Da er det viktig å vise at vi er mange i nye Moss Kommune som støtter vedtatte Jernbanetra

Laget: 2019-08-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 213 208

Nina Olsen bake til NM

Nina nekter oss kake. Med å samle 100 underskrifter blir det kalorier!

Laget: 2019-08-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6

Norge: forlang beskyttelse av Amazonas og urfolk

Til  Statsminister Erna Solberg  Nærings- og  fiskeriminister Torbjørn Røe Isaksen  Alle partier på Stortinget    I juni 2017 besøkte daværende Brasils president Michel Temer Norge, hvor han fikk en skammelig ørefik fra statsministeren grunnet de økende tall på avskoging av Amazonas under hans regjering. De første månedene av presidentskapet til Jair Bolsonaro får Temer til å fremstå som verdens mest miljøengasjerte politiker. Bolsonaro gikk til valg med stor økonomisk og politisk støtte fra gru

Laget: 2019-08-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 153 145

Tiltal Erna Solberg for miljøkriminalitet

Erna. Du er skyldig i at du vet, men likevel fører oss bak lyset.  Du vet at vi har en økologisk krise i våre hender.  Du vet at 1/3 av alle insekter i Norge er utrydningstruet.  Du vet at flytrafikk og arealødeleggelser er våre to fiender. Du vet at matmangel er den største frykten for fremtiden; med god grunn.  Du vet sikkert også at knapt 3% av arealet i Norge i dag er dyrka jord, og bare en tredjedel av dette igjen er god nok til matkorndyrking. Du vet at i en verden med økende befolkningsve

Laget: 2019-08-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 33 33

Frokostservering ved Lade barnehager

Viser til felles tilbakemelding fra Foreldrerådet i Korsvika angående frokostserveringen i Lade barnehager. Ved å signere dette oppropet, viser jeg min støtte til Foreldrerådets felles tilbakemelding og støtter forslaget om å opprettholde frokostserveringen. Instruksjon: Fyll ut feltene som angitt. Hvis du har flere barn, skriv navnet på alle barna i samme felt, adskilt med komma. I feltet for barnehage skriver du Stabburet, Østmarkneset eller Korsvika (evt flere hvis fyller ut for mer enn ett b

Laget: 2019-08-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 82 80

Stans planer om firefelts motorveg gjennom Lillehammer og 11 mrd i bompenger

Vi krever at regjeringen skrinlegger planer om firefelts motorveg gjennom Lillehammer (Moelv- Øyer).   Det er mange grunner til at folk ikke vil ha motorvegen. Vi har en trygg E6 fra Lillehammer til Øyer sentrum med stor nok kapasitet i dag. Utbygginga er derfor sløsing med ressurser. Utbygginga medfører store og varige skader både på Lillehammernaturen og Lillehammersamfunnet. E6 legges langt unna sentrum.  Utbygginga har en negativ samfunnsverdi på minst på 1,2 milliarder kroner - bare på den

Laget: 2019-08-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 34 33

Opprop mot plassering av rus/psyk-bofellesskap ved siden av barnehage Sørbø Nord

Sandnes kommune vil bygge ni boliger for folk med psykiske og rusrelaterte problemer på en tomt like ved sørbø barnehage i sørbøhagane. Dette er ikke et opprop mot slike boliger i området men er i mot plasseringen slik den nå er tenkt. Det å bygge en bolig vegg i vegg med en barnehage er neppe den beste løsningen. Det må finnes andre bedre egnede tomter til dette prosjektet. Se facebookgruppen "Info om offentlig tomt sørbøhagane OP1" for mer informasjon.  https://www.facebook.com/SorbohaganeOP1/

Laget: 2019-08-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 313 312

Ja til filming av forelesninger på NHH

VIDEO I UNDERVISNINGEN (Litt langt, men verdt å lese)   Semesteret er i gang, og gradvis blir alle bachelorstudenter informert i forelesning om det ikke lengre filmes. Dette er noe flere studenter har reagert på, og noe vi i Studentutvalget tar videre.   Historikken her er at det i april ble fremlagt en rapport for Utdanningsutvalget om "Video i undervisningen". Denne rapporten ble tatt til orientering, og prorektor skulle ta innspillene i møtet til etterretning. Rapporten påpeker at GDPR må tas

Laget: 2019-08-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1081 1076

Vi som er for langbord i kantina

Signer om du vil ha langbord i kantina på Hadeland vgs

Laget: 2019-08-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 100 97

Funksjonshemmedes rettigheter er også menneskerettigheter!

Mener du også at alle mennesker skal ha de samme rettighetene til å leve livet fullt ut? Du skulle kanskje tro at det er slik i Norge? Norge skrev under FNs konvensjon om funksjonshemmede (CRPD) i 2013. Det betyr at Norge er forpliktet til å følge den. Allikevel stemte Stortinget tidligere i år ned et forslag om å ta konvensjonen inn i norsk lovverk . Samme uke fikk Norge kraftig kritikk fra FNs komite for manglende oppfølging av diskrimineringen mot funksjonshemmede. Norge får kritikk for å sna

Laget: 2019-08-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1065 1058
Facebook