SigneringerOpprop navnLaget
24 Ja til sikker mobildekning og internett-tilgang for alle!
  Vi krever sikker mobildekning og internettilgang for alle i kommunen! Tilgang til internett og mobil er noe de fleste i dag tar for gitt. Vi bruker telefoner og datamaskiner i nesten alle sammenhenger, både til å lese avisen, sjekke sosiale medier, utføre betalinger, ringe, sende eposter, og jobbe. Likevel er det mange i kommunen som opplever dårlig eller fraværende dekning. I avtalen mellom Te...
2019-08-19
17 Situasjon Fridays Fredrikstad
Ved å signere denne så sier du deg enig i alt som står i brevet (se vedlagt). Samt. at du ønsker at kravene i kontrakten din skal bli oppfylt.  Kun ansatte hos fridays fredrikstad kan signere....
2019-08-19
23 Stopp stigma, stigmatisering og ekskludering
Signer vårt felles opprop for å minne våre folkevalgte om at politikk handler om menneskers liv, og helsefellesskapet ikke bare blir en prioritet, men en realitet for alle. Fordi mennesker dør av omsorgssvikt i Norge som bunner i stigma som er ansett som den største barriere i samfunnet. FN og WHO påpeker at våre beslutningstakere har forlenge ignorert mental helse som er byrden av ethvert helse...
2019-08-18
136 Norske manusforfatteres ønsker stopp i kuttene ved Norsk Filminstitutt!
I forbindelse med den pågående moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen i Norsk Filminstitutt, ønsker norske manusforfattere å gjøre sin stemme hørt.  Flere av oss stiller oss svært kritiske til prosessen opp mot gjennomføringen av omorganiseringen, samt kuttene som blir innført.  Vi har derfor formulert et åpent brev til Kulturdepartementet, Norsk Filminstitutt og bransjemagasinet Rushprint...
2019-08-16
835 Støtte til Thor Foseid og hans helsefremmende kostråd
Ved å signere oppropet, støtter du Thor Foseid og hans Facebookside med gode og helsefremmende råd og kostplaner. Ikke noen ‘alternativ behandling’, bare naturlig og god mat i riktig sammensetning!  Alt et meget godt supplement til helsevesenet vårt.  Facebooksiden Spør Thor nærmer seg 50.000 medlemmer med svært gode erfaringer!  Takk for støtten!...
2019-08-16
549 Utbedring av sikkerheten langs Fjellsveien
Utbedring av sikkerheten langs Fjellsveien Veistrekningen mellom Gjerpenlia (3035 Drammen) og Skoger kirke (3039 Drammen) er omkring 2,3 kilometer lang. Strekningen har fartsgrenser fra 40-50 km/t og det ligger mellom 40 og 50 boliger langs strekningen. Strekningen har ikke fortau Strekningen mangler fotgjengeroverganger Strekningen mangler busslommer Områdene er dårlig belyst Områdene trenger utb...
2019-08-15
19 REDD FRETEX TROMSØ
Fretex har lenge hatt en stor plass i bydriften og ikke minst hjertene til beboerne av Tromsø by (og omegn, for ikke å glemme turistene).  Tromsø er en av Norges største studentbyer, og vi syntes det er langt fra akseptabelt å legge ned en butikk som hjelper så mange med så mye. Vi er i samarbeid med NAV, KIF og Frelsesarmeen, samt at vi bidrar til en mer miljøvennlig hverdag; Så hjelp oss å redde...
2019-08-15
278 ALLE BARN HAR RETT PÅ TRYGG SKOLEVEI! Vi ønsker lavere fartsgrense og gangfelt til barna våre på Fv462 mellom Risebro og Fløtten på Mogreina!
Våre barn har ikke en trygg skolevei! Heller ei gangvei for å gå eller sykle til sine venner.   HJELP OSS MED DIN SIGNATUR! For alle barn har rett på en trygg hverdag og skolevei!   -Fler bilder finnes på Facebook : Mogreina Siden    Ganske mange er bekymret for den manglende sikkerheten rundt bilveien vi og barna våre bruker i dag, Fv462 - Strekning Fløtten, Lille Østli, Rosenvangvn, Østli til Ri...
2019-08-13
18 Handlingsplan mot islamofobi
Vi har sett en del netthets som viser at en betydelig andel av befolkningen i Norge legitimerer vold mot muslimer. politikere i regjeringen som bidrar til mer polarisering. Og har også blitt forsket for lite på islamofobi og hat rettet mot muslimer....
2019-08-12
341 NEI til Vindkrafterk på Haramsøy (Lukket)
Innbyggerinitiativ/støtte til å ta opp sak i kommunestyret om utbygging av Haramsfjellet på kommunestyremøte i august. Vi som har skrive under på dette dokumentet ber om at Haram Kommune klargjer sitt syn om utbygging på Haramsfjellet før MTA plan er ferdigbehandla i NVE. Framlegg til Vedtak:  Haram Kommune vil med dette presisere overfor OED og NVE at kommunen ikkje ynskjer at det skal byggast vi...
2019-08-10
Facebook