De nyeste oppropene

Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.

Administrasjonen i Orkland ønsker å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil til Orkanger for å få behandling. Dette medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda mer tid på transport for å komme seg til og fra behandler. Det bygges nytt fysioterapilokale på Krok

Laget: 2019-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 72 70

Redd butikken på Lindøya med Svenn Ove som driver. Vi må ha en ekstraordinær generalforsamling.

Kjære øy beboer.Vi har vell alle fått med oss den triste nyheten at forhandlingene mellom vell styret og Svenn Ove har strandet. Dette er for mange av oss veldig triste nyheter da Svenn Ove og butikken er et sentralt sosialt midtpunkt for oss øyboere. Og ikke minst en innholdsrik butikk, med godt utvalg. Det er mange eldre/ uføre på øya som er helt avhengig av en god butikk. Vi kan også trygt sende barn og barnebarn bort alene da vi vet at de blir trygt ivaretatt.Vi vet hva vi har, men vet ikke

Laget: 2019-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 147 144

Fredheimbrygga, adgang til booking.com systemet.

Mitt navn er Trude Fredheim. Jeg er ansvarlig medeier i firmaet Fredheimbrygga, Lankanholmen DA, sammen med min bror Yngve Fredheim. Vi har hatt et langvarig samarbeid med Andøy Hotell og Restaurantdrift,AHR, Norlandia kjeden om drift av bygningen i utleieformål. Det har de siste årene ikke vært noen formell skriftlig avtale. Da vår profil på booking.com ble lansert i fjor, la AHR denne ut som om det var deres eiendom med alle rettigheter til siden vår  på booking.com.  Denne sommeren har det væ

Laget: 2019-09-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 6

Studentene roper, men hvem hører?

Studentrådet og studentsamfunnet har vedtatt en resolusjon som omhandler hvordan studentstemmen på Rena gjentatte ganger har blitt overhørt og strategisk ekskludert fra vesentlige møter og beslutninger.  Dersom du også syns studentene skal ha et godt tilbud til studietilværelsen sin her på Rena, så støtt oss med en signatur. 

Laget: 2019-09-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 35 35

Stig's rosa hår

DETTE ER IKKE TIL Å STØTTE NOE(N) OFFENTLIGE. Men! Det er så Stig Are Nilssen farger håret knæsj rosa med glitter gjennom hele russetiden XD   Lars farger håret rosa på 50 underskrifter.   VI TRENGER 250 UNDERSKRIFTER for at stig skal fare håret rosa XD   Når vi når 350 underskrifter skal Linda farge håret likt XD    Når vi når 1000 underskrifter farger Mathias håret likt XD    1300 underskrifter så farger Simen håret rosa XD   1500 underskrifter så skal Kim-Erik gå med fletter med glitter gjenn

Laget: 2019-09-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 89 89

Digitalisering i barne- og ungdomsskolene

«Heftig og begeistret» i digital skolepolitikk Kommunepolitikere har de senere årene bidratt til en nærmest ukritisk utrulling av nye digitale læringsverktøy i skolen, med anskaffelse av både iPad og Chromebook. Vi vet nå at denne utrullingen har skjedd på en umoden måte, helt uten en tilfredsstillende plan eller kompetanse, med konsekvenser som aldri har vært diskutert eller forsket på. Våre barn, helt ned til 5-6 års alder, er prøvekaniner i et gigantisk teknologisk og pedagogisk eksperiment s

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8

Vanlige folk sier nei! Vi ønsker ikke kampanjer som bidrar til å ufarliggjøre rusmidler, på våre skoler!

Vi vil ha åpenhet om ruspolitikk. Vi vil gjerne ta legaliseringsdebatten!  Men når det gjelder å rope ut at «Vi skal legalisere hasj, og vi skal til og med gjøre det tax-fritt!» og å dele ut legaliseringseffekter på skolen, så sier vi vanlige folk et høyt og tydelig nei!    Er ikke dette ganske enkelt?    Ønsker vi at ungdom skal røyke cannabis (altså hasj og marihuana)?  -Nei.    Bidrar slike kampanjer, med disse virkemidlene, til å ufarliggjøre cannabisbruk?  -Ja.    Dette oppropet søker ikke

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1192 1185

Traffikstøy fra E-18 på Grååsen og Vollene

Siden traséen for ny E-18 gjennom Spydeberg ble diskutert har saken vært på planen for Grååsens beboere. Senere har Vollene blitt bygd ut og støyen har også der meldt seg mer og mer gjeldende. Opprinnelig var veien planlagt lenger sør, men krøp seg lengre nord.Nå i 2019 har Vollene på planen flere boliger mot veien og støy er tema. Målingene her har vært høyere enn på Grååsen og mindre avhengig av vindretning. Det er gjort mangelfulle desibel-målinger på Grååsen og mange møter og diskusjoner med

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 26

Trygg skoleveg fra Ronglan til Skogn!

Vi foreldre har et stort ønske om å få kommunen til å bygge gang- og sykkelvei fra Ronglan til Skogn barne- og ungdomsskole. Skjervesflata er en strekning hvor vi ønsker en trygg ferdsel for våre dyrebare skoleelever, og voksne, som ønsker å bruke sykkel som fremkomstmiddel, eller gå. Vi er flere som legger merke til at biler kjører alt for fort. De kjører forbi hverandre, og vi er redd det vil gå liv tapt. Derfor er det så viktig at det blir bygget gang og sykkel veg, for å få vegen tryggere. 

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 90

Underskriftskampanje mot privatisering av strandstien i Vennesla

STRANDSONE FOR ALLE   Alle skal ha rett på tilgang til elva vår! Privatisering av strandsonen er lite bærekraftig for et godt og raust bygdesamfunn. Vennesla er ei arbeiderbygd hvor fokus på fellesskapet har en lang tradisjon, signer oppropet, og håp at en god løsning vil iverksettes for å bevare nettopp det. Kommunen bør revurdere avgjørelsen om å forhandle bort lokalbefolkningens allmenne rettigheter i kulissene, til fordel for de få. Både barn og voksne har rett til å nyte fruktene fra egne

Laget: 2019-09-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 15 15

Nei til bygging av ballbinge i Hagemannsparken

Dette er en underskriftskampanje mot utbyggingen av en ballbinge i Hagemannsparken.  Flere lokale krefter i Holmestrand har gått sammen om å ruste opp parken. Dette er et flott initiativ med flere positive tiltak, men det innebærer også en plan om å bruke et stort område i sørenden av parken til å bygge en ballbinge. En ballbinge er en liten fotballbane laget i betong med gjerder rundt.  Universitetslektor i kroppsøving og idrettsfaget, Pål Jåbekk, uttrykte seg tydelig i Jarlsberg Avis: "En park

Laget: 2019-09-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 89 88
Facebook