SigneringerOpprop navnLaget
248 Nei til utbygging i Lonene og ved Brekkeløypa!
For å markere at turområda rundt Brekkeløypa og i Lonene framleis er høgt verdsett slik dei er i dag, samlast det inn underskrifter frå alle innbyggjarar som ønskjer at Lonene skal bevarast slik det er i dag.    Ved å signere dette opproper seier du at du er i mot:  All utbygging i dette området. Ei kraftig auke i trafikk i eit område med barnehagar, skular og fritidsaktivitetar. Ei forhasta...
2019-06-13
155 BEVAR FAMILIEHUSET I GJERSTAD!!!! (Lukket)
 VI PROTESTERER MOT NEDLEGGELSE AV FAMILIEHUSET! STOR FORTVILELSE FOR DE SOM TRENGER FAMILIEHUSETS TJENESTER! DET BLIR ETT STORT TAP FOR OSS OG FOR KOMMUNEN! DET BLIR HELT FEIL Å SPARE HER! HVORFOR HAR IKKE BRUKERNE BLITT SPURT ? signer på vår underskriftskampanje for å bevare familiehuset!   på forhånd TAKK FOR STØTTEN ❤ ...
2019-06-13
421 Underskrift og protest mot mer enn 4 etasjer langs fjorden i Horten!
Klokkene ringer for småbyen Horten. Saken skal opp i kommunestyremøte 18.06.2019 så det haster med å vise motstand.  Blir forslaget godtatt skal det ut på høring. Da må vi ha nok underskrifter til å blir hørt. Administrasjonens forslag til områderegulering for Horten havn ble lagt fram til 1. gangs behandling i formannskapet 11.juni. Planområdet omfatter et større areal langs Hortens sjø front...
2019-06-13
11 Fleece ut av butikkene innen 2020
Syntetisk Fleece er et materiale som alene står for at flere tonn microplast slippes ut gjennom vask årlig.  Som forbrukere kan vi stille krav til våre Norske produsenter om å la syntetisk fleece utgå fra deres 2020 kolleksjon.  Signer oppropet og vær med å holde produsentene ansvarlig. Sammen gjør vi en forskjell!    Obs! Du vil få tilsendt en e-post fra opprop.net Husk å bekreft denne.     ...
2019-06-13
32 Kampanje mot Melins monopol på betalingsløsninger i Helse Norge
FOLKEOPPLYSNING: I 2017 omsatte Melin Holding AS for 554 millioner, og eieren tok ut 142 millioner kroner i utbytte. Deler av inntektene kommer fra pasientene, gjennom betalingsgebyr og inkassokrav. Tidligere sørget de fleste legekontor selv for fakturering og innkreving av eienandel, men de siste årene har stadig flere gått over til betalingsautomater, hvor Melin Medical er den største leverandør...
2019-06-12
203 Vi vil stoppe ny fastlandsforbindelse mellom Teie og E18 over Ramberg og Smørberg.
Veiløsningen ligger på feil sted og er overdimensjonert. Veiløsningen rammer altfor mange boligeiendommer på Teie, Ramdal / Ramberg og Vear / Smørberg, både med riving av bolighus, uakseptabel støy og store naturinngrep på Teie og Ramdal / Ramberg. Tønsberg og Færder kommuner vil primært ikke ha denne veiløsningen. Flertallet i fylkeskommunen valgte å overstyre lokalbefolkningens vilje. Veiløsning...
2019-06-12
90 Krav til Askøy kommune vedrørende friskmelding av drikke vann.
 Krav til Askøy kommune vedrørende drikkevann:   Askøy kommune må fremlegge lab-prøver for samtlige høydebasseng, samt lab-prøver tatt i hver bygd. Prøveresultatene for høydebasseng og forbrukerprøver må være tatt i samme tidsrom. Prøveresultatene blir offentlig tilgjengelig på Askøy kommunes hjemmesider sammen med følgende linker: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/§5  https...
2019-06-12
20 Trafikksikkerhet i Oskleiva.
1. Få ned hastigheten på trafikken i Oskleiva.  2. Hindre gjennomkjøring i Oskleiva.  3. Få opp tiltak som fortau, miljøgate og fartshindringer. ...
2019-06-12
570 Opprop for bevaring av Kirkenær Ballettskole og "det blå huset" i Sørbyhaugen 33!
Kirkenær Ballettskole står i fare for å miste lokalene sine i Sørbyhaugen 33, der skolen har holdt til siden 1962. Huset ble spesialbygget for ballettskolen, og har gjennom årene vært som et “andre hjem” for de mange unge danserne som har vokst opp her. Skolen har i dag omtrent 350 elever i alle aldre. Huset er et sosialt treffpunkt i lokalmiljøet, som rommer dansekunst, lek, vennskap, kreativite...
2019-06-11
92 Ja til at alle er automatisk organdonor
Norge er et foregangsland på mange områder. Vi ønsker å fortsette den gode trenden og mener at vi må få inn i lovverket at vi ved vår død automatisk er organdonorer. I løpet av livet vil du selv og/eller noen nær deg oppleve å bli alvorlig syke. Noen kan behandles med medisiner mens for andre er nye organer eneste mulige vei ut av livstruende sykdom. Denne kampanjen vil vi at du skal underskrive f...
2019-06-11
Facebook