SigneringerOpprop navnLaget
66 Human rights for refugees/ migrants in Tuzla!
Tuzla is first station in Bosnia for those people.  They come to Tuzla tired, hungry and with injuries. Only thing they get is A4 registration papir.  Those people have their rights, human rights! We want reaction and attention.  1. CLEAN WATER 2.MEDICAL HELP 3. TOALETS AND SHOWER 4. SHELTER 5. VOLUNTEERS We will deliver this petition to IOM and mayor of Tuzla Jasmin Imamovic.  We are tired to be...
2019-08-30
1 387 Vi vil ha tilbake buss 38 Brekkåsen-Stjørdal!!
Gi oss buss nr. 38 tilbake!!  Vi -FOLKET- har nå kommet til et punkt der vi ikke lenger har tålmodighet til å sitte å vente på at Atb er forsinket eller at vi må sitte å vente i lange tider ved bussbytte. De som benytter seg av Atb i områdene ønsker å bli hørt i denne saken! Folket trenger en trygg og pålitelig måte å komme seg både til jobb, skole, legetimer, venner, familie, kurs etc.  Med det n...
2019-08-29
48 Behold Dr. Hasan Nazarian
Jeg, og veldig mange andre i Vardø kommune ønsker å beholde Dr. Hasan Nazarian som fastlege ved Vardø legekontor.  Ifølge kommunen ble han sagt opp pga ugyldig fravær. Detter var er fravær på 3 uker som han tok på oppfordring av sin egen lege. Jeg mener dette ikke er holdbart! Hasan sier selv han ikke ønsker noe bråk, men ønsker veldig gjerne å være der for pasientene sine. Han sier at om komme vi...
2019-08-29
40 Nei til vindindusti i området til "DNT Fjordruta på Nordmøre/Tr.lag" !
Vi sier nei til storstilt vindindustri i dette unike, flotte, og mye brukte turområdet....  https://www.kntur.no/fjordrutahytter/  ...
2019-08-27
70 Kræsj Pink tilbake i butikkene
Skriv under denne so vi ser hvor mange som ønsker denne isen tilbake i butikkene. Vi må ikkje gi opp...
2019-08-27
149 Lyssandfjøro må forbli friluftsområde til lands og i sjø utenfor til glede for alle.
I forslag til arealplan i Oskommune er sjø utenfor Lyssandfjøro regulert til nærinsområde .Dette må endres til friluftsområde. Grunna at så mykje strandlinje er blitt privatisert i denne delen av Osbygdo, må vi behalda Lyssandfjøro som friluftsområde for noverande og framtidige generasjoner. Vennligst skriv under på dette oppropet og så leverer vi dokumentet til Os kommune innan fristen 12.sept.20...
2019-08-26
212 Vi som støtter vedtatte jernbaneutbygging i nye Moss. Nei til omkamper
Jeg signerer dette oppropet, fordi ny Jernbanetrase er godkjent av bystyret, klager er avvist av fylkesmannen og reguleringsplanen er stadfestet av regjeringen. Jeg ser nå frem til at jernbaneutbyggingen i nye Moss Kommune blir ferdig og åpnet i 2024/2025. Vi har ventet lenge nok!! Omkampens tid må nå være forbi. Alle signaturer vil bli innsendt til de rette instanser. Også hvis BBM. tar staten ti...
2019-08-26
6 Nina Olsen bake til NM
Nina nekter oss kake. Med å samle 100 underskrifter blir det kalorier!...
2019-08-25
152 Norge: forlang beskyttelse av Amazonas og urfolk
Til  Statsminister Erna Solberg  Nærings- og  fiskeriminister Torbjørn Røe Isaksen  Alle partier på Stortinget    I juni 2017 besøkte daværende Brasils president Michel Temer Norge, hvor han fikk en skammelig ørefik fra statsministeren grunnet de økende tall på avskoging av Amazonas under hans regjering. De første månedene av presidentskapet til Jair Bolsonaro får Temer til å fremstå som verdens m...
2019-08-24
32 Tiltal Erna Solberg for miljøkriminalitet
Erna. Du er skyldig i at du vet, men likevel fører oss bak lyset.  Du vet at vi har en økologisk krise i våre hender.  Du vet at 1/3 av alle insekter i Norge er utrydningstruet.  Du vet at flytrafikk og arealødeleggelser er våre to fiender. Du vet at matmangel er den største frykten for fremtiden; med god grunn.  Du vet sikkert også at knapt 3% av arealet i Norge i dag er dyrka jord, og bare en tr...
2019-08-23
Facebook