SigneringerOpprop navnLaget
29 Handikappede i Oslo må få tilbake adgangen til sentrum!
For veldig mange handikappede er bilen vår rullestol og vårt viktigste hjelpemiddel. Med stengte gater og uten HC-parkeringsplasser nære dit vi skal blir mange av oss i praksis utelukket fra gatene. Vi får økte smerter av å kjøre lenge rundt i forgjeves leting etter parkeringsplass. De fleste uføre har dårlig råd og har heller ikke noen til å kjøre seg dit de skal. Handikappede som er avhengige...
2019-03-07
25 Næringsliv for Lakseveg Nord (770,17,775)
Næringsliv for Lakseveg Nord Næringsliv i Matregionen Ytre Namdal og Bindal har på eget initiativ og gjennom ulike næringsforeninger og organisasjoner jobbet aktivt over mange år for bedre vegløsning til og fra E6. Vi er derfor svært glad for at kommunene i vår region, Region Namdal og Vegforum Trøndelag nå står samlet bak og har utbedring av Lakseveg Nord (Fylkesveg 770, 17 og 775 inkl. Trolldale...
2019-03-07
37 Lovliggjøre bilsertifikat til 16 åringer
Norge i dag tillater 18 åringer å ta lappen etter gjenomført obligatorisk opplæring. I enkelte stater i USA er det tillatt for en 16-åring å ta lappen. De starter i en alder av 14 å øvelseskjøre, og når de har fylt 15, kan de ha et begrenset førerkort. I kontrast kan ungdommer i Norge starte å øvelseskjøre når de er 16, hvorav i USA, de kunne ha hatt lappen. Før 16-års dagen har de ikke lov til å...
2019-03-07
52 Ivareta Palestinas internasjonale rettigheter
Palestinerne opplever hver dag brudd på menneskerettighetene, og blir tvunget på flukt i sin egen stat. Palestinerne lever i konstant frykt på Gaza-stripen og den okkuperte Vestbredden. Begge områder skulle fra 1948 tilhøre staten Palestina, men Israel har fra 1967 annektert og okkupert store deler av Vestbredden, og opprettet over 100 illegale bosetninger.                                        ...
2019-03-07
308 Støtt kampen for å bevare instituttstyrer ved UiT Norges arktiske universitet
Istedenfor å legge ned instituttstyrene og erstatte dem med utvidede ledergrupper eller instituttråd foreslår vi: At den nåværende ordningen med valgfrihet opprettholdes. Potensialet for å styrke instituttstyrene og den kollegiale styringen utredes ved UiT.  ...
2019-03-07
101 SIO må bli mer klimavennlig!
Kjære SIO! De siste årene har vi sett en gradvis overgang til mer plantebasert mat i SIOs kantiner, og dette setter vi veldig stor pris på! Selv om SIO oppfordrer til å spise mer bærekraftig, er det ikke alltid like lett å spise plantebasert i SIOs kantiner. Derfor vil vi komme med noen forslag: 1. Differensiere pris I dag må man betale like mye for buffeten uavhengig av hva man kjøper, men det e...
2019-03-06
16 Barnefilter
Dette er ikke et opprop mot Ex on the Beach og moralisering rundt lignende realityserier. Voksne må få se på hva de vil. Dette er et opprop for å motivere regjeringen og mediebransjen til å ta sin del av ansvaret for å beskytte barn mot slikt innhold.    I Norge har vi et forholdsvis godt utviklet lovverk som sier noe om at program som inneholder sex og vold, ikke skal kunne sendes når som helst...
2019-03-04
7 Knut Sandli er ingen tillitsvalgt verdig og burde gå av!
Dette oppropet er ment for å vise Fagforbundet at vi ikke kan ha tillitsvalgte, som sprer løgn og rykter for å fremme sine egne politiske interesser.   Det er svært alvorlig å spre falske anklager om seksuell trakasserring og overgrep, spesielt når du er tillitsvalgt.  Knut Sandli  tipset avisen VG  UTEN å snakke med jentene. Heller ingen overraskelse for Sandli som forøvrig "mislikte at Giske i h...
2019-02-28
486 Nei til nedleggelse av parkeringsplassen ved EKT Rideskole og Husdyrpark og Idrettens Hus/Ekeberghallen
Signer dette oppropet om du er i mot at den store parkeringsplassen på oversiden av EKT nedlegges. Bystyret i Oslo kommune vedtok i 2016 en overordnet plan for utvikling av  Ekebergområdet. Nå skal Oslo Idrettskrets og BSK (Bækkelaget Sportsklubb) bygge ut Ekeberghallen og rammes da av regelverket som PBE (Plan- og bygningsetaten) styrer etter. Det innebærer at nåværende parkeringsplass er regul...
2019-02-27
650 For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO
OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO   Budskapet fra klimaforskerne lar seg ikke lenger overhøre. Etter klimaforhandlingene i Katowice vet vi at den globale temperaturstigningen må holdes innenfor 1,5 grad. I denne situasjonen må alle bidra der de kan.   Universitetet har som samfunnsinstitusjon et særlig ansvar for at katastrofen ikke blir et faktum. Når klimaforsker...
2019-02-27
Facebook