De nyeste oppropene

Fiberutbygging Istad

Vi som skriver under denne kampanjen melder vår interesse for å få tilknyttet oss fiberbredånd og har intensjon om å knytte oss til dette når tilbudet kommer. 

Laget: 2019-10-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 54 53

Vi som vil ha potetbua tilbake på brygga

Vi som mener att det er en positiv ting att potetbua for stå der den har stått, og er dypt uenig i att Ibrahim har skyld i urinering, støy, slåssing og forsøpling.  La oss med dette vise att vi gir vår støtte til Ibrahim og ønsker han tilbake på plass i helgene, tross klager fra enkelte beboere.  Det er rett og slett bare trist for byen, og for de som faktisk prøver å skape ett uteliv her i byen, potetbua går hårfint under dette. 

Laget: 2019-10-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7

Få Lucas hjem/Get Lucas Home.

Idag er Lucas 14 år. Men mamma Kristel Aadahl har ikke sett sønnen sin siden han var seks. For da hun skulle hente Lucas på skolen en desemberdag i 2011, var han forsvunnet med faren sin. Ifølge politiet peker alle spor mot at Kristels ekssamboer har tatt med seg deres felles sønn til Libya, farens opprinnelige hjemsted. I dag ønsker faren å komme hjem frivillig med sønnen deres, og har derfor tatt kontakt med politiet i Nordland.  Translate to English: Today Lucas is 14 years old. But mum Krist

Laget: 2019-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 394 386

Underskriftskampanje for å kreve forhandlinger om lønnsavtale for utøvere i DKS.

Underskriftskampanje for å kreve forhandlinger om lønnsavtale for utøvere i DKS. OppsummeringUtøvere krever at Fylkeskommunene og KS svarer på kravet fra CREO, om en lønnsavtale, og møter dem til reelle forhandlinger. Med et reelt ønske om å inngå en avtale om lønns- og arbeidsforhold i DKS (Den Kulturelle Skolesekken)   English summaryThe performers demand that the County Council and KS respond to CREO's demand for a wage agreement and meet them for negotiations. With a genuine wish to come to

Laget: 2019-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1355 1335

La de mest sårbare barna få beholde barnetrygda!

Et av de viktigste tiltakene mot økende barnefattigdom er barnetrygd. Selv om barnetrygden påstås å være en universell ordning, er det sånn at vår kommune velger å trekke barnetrygden fra når de beregner utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det gjør at de aller fattigste barnefamiliene i realiteten blir fratatt barnetrygden. Dette kan vi ikke akseptere. I forrige periode ba vi kommunestyret gå med på å slutte med denne dypt urettferdige praksisen, men ble stemt ned. Derfor trenger vi din hjelp t

Laget: 2019-09-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 70 69

Også SLAGRAMMEDE fortjenter støtte fra Oslo kommune!

Av nesten 114 millioner kroner under "Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet" innstiller byrådet på at det bare skal gis 25 000 kroner til ett tiltak for slagrammede, som utgjør 0,022 prosent av pengene til dette formålet. Samtidig setter byrådet av nesten like mye – 23 000 kroner – til å behandle klager som vil komme. Mens blant andre LHL Hjerneslag Oslo ikke vil motta én krone i 2020, vil andre små og store tiltak fra kjente og mindre kjente organisasjo

Laget: 2019-09-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 33 33

La kreftpasienter få muligheten til å prøve CAR-T behandling!

Enkelt forklart er CAR-T en form for immunterapi der man henter ut noe av pasientens egne immunceller via en blodprøve og styrker T-cellene i laboratorium for å deretter plassere dem tilbake i pasienten, slik at de kan bekjempe kreft.  Denne behandlingen er i Norge godkjent for barn med leukemi.  Beslutningsforum har akkurat vedtatt at pasienter med lymfom ikke skal få denne behandlingen, fordi det blir for dyrt. De argumenterer med høy gjennomsnittsalder blant pasientene og at det ikke er nok f

Laget: 2019-09-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3065 3002

Utstilling med dei "De etterlatte" på Universitetsmuseumet

MEN KVA MED OSS? Kunne du tenkt deg ei utstilling med dei "etterlate" dyra som ikkje er bra nok for å vere utstilt på universitetsmuseet? La oss få ei utstilling som viser oss kor langt vi har komme i forståinga av verda vår og dyra i den med ei gøy utstilling som viser dei over 100 år gamle dyr som ikkje har blitt utstoppa på heilt rett måte. Lat oss få sjå piggsvinneet som kunne trengt regulering, den spraylakkerte løva og ei sjøløve som desperat treng helg!   https://www.uib.no

Laget: 2019-09-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 462 456

Busstopp på kirkesletten på Heskestad

Per i dag må flere unger krysse E39 like ved tunnelen på Heskestad for å komme på skolebussen mot Ualand.  Alternativet er å bli kjørt til nærmeste trygge busstopp som ligger ved krysset ned til kirken.  Vi ønsker at bussen skal snu på kirkesletten, men det blir avvist fordi bussen må rygge litt for å klare dette. Likevel mener vi at dette er mye tryggere enn å krysse E39!! Vår løsning er at ungene går på bussen først, så kan den snu etterpå  Aviser er kontakten, kommunen har vært på befaring, m

Laget: 2019-09-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 52 52

Bordtennis lag i Ulsteinvik! Eg og kollegaen min Marius vil veldi gjerne ha eit bordtennis lag i Ulsteinvik,Norge. Vi vil ha treningar på onsdagar og vi ønsker at dokke vil hjelpe oss å komme oss dit.

Vi har veldig gjerne ha eit bordtennis lag i Ulstein vik.Vi trur at det er ein del gutar og jenter som også vil bli med.Og vist dokke hjelper oss med det så hjelper dokke ikkje berre meg og kollegaen min men mange barn!

Laget: 2019-09-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9 9

Stopp misbruke Greta Thunberg!!

Dette oppropet må til, nå må dette misbruket av jentebarnet stanses! Nå må foreldrene ta ansvar og opptre som foreldre, nå må barnevernet ta tak, nå må Greta Thunberg få være det hun er, et barn! La henne få oppleve sin barndom og litt glede i livet før verden går under. Greta Thunberg har fått sagt sitt, hele verden har fått hørt tallene hun har fått tildelt og om framtiden hun skildrer. Nok er nok, dette har gått for langt nå, dette er barnemisbruk!! Det er ikke bare jeg som reagerer. Tusener

Laget: 2019-09-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 471 449
Facebook