Sist signerte opprop

Uføre i opprør - kampen mot fattigdom

De uføre har blitt rammet hardt etter den nye uførereformen som trådte i kraft i 2015. Det ble sagt at de uføre skulle få det bedre, men sånn det har slått ut, har det for mange blitt vanskeligere. Det blir nå, i regi av en Facebook-gruppe med samme navn, arrangert demonstrasjoner flere steder i landet, men mange uføre er for syke, eller har ikke råd til å møte opp, derfor ønsker vi å tilby disse, og andre som ønsker å støtte, å gi sin stemme også, via denne underskriftskampanjen. Sakene som i h

Laget: 2018-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1700 1659

For oss som vil ha Øyrane Pizzeria videre på Øyrane Torg

Vi ønsker at Øyrane Pizzaria skal fortsette å være en del av tilbudet på Øyrane Torg.  I over 22 år har de vært trofast mot kunder og nå er det på tide at vi som kunder viser at vi bryr oss. Signer og del kampanjen om du er enig 

Laget: 2019-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 604 603

La Ullerøy grendeskole leve

På ny vurderer politikerne i Sarpsborg kommune å legge ned grendeskolene våre.  Det vil også få store ringevirkninger for det flotte lokalsamfunnet vårt dersom nedleggelse av Ullerøy skole blir fakta. Alt fra butikken, barnehagen, idrettslaget osv vil merke dette i en svært negativ grad. Og ikke minst barna som er utrolig glad i skolen sin.  Her i Ullerøy har vi Sarpsborgs mest sjarmerende og idylliske skole. Barna her får gå på en skole hvor alle kjenner hverandre og hvor hver enkelt blir tatt

Laget: 2019-08-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 154 151

Nei til utbygging av Oreid 2

NEI til utbygging av Oreid 2 (Bildetekst - beboere på benken gitt av Øberg omegn og Vel)Øberg og Omegn Vel har i mange år arbeidet for å bevare det rehabiliterte Oreid sanduttak, inklusiv høyde 155 som et natur-og friluftsområde. - Sammen med 4 andre velforeninger rundt Oreid med Øberg og omegn Vel som pådriver, ble det utarbeidet en Grønnplan for Oreid i 2010. Der ble det påpekt det verdifulle i å ha området som et nærturområde – hvor man slipper å sette seg i bilen for å komme ut i naturen. Po

Laget: 2019-05-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 121 120

Mobbefri oppvekst på Askøy

Jeg ønsker å bidra aktivt til at Askøy får et mobbefritt oppvekstmiljø ved at jeg: 1. tar mobbing på alvor2. griper inn når jeg ser mobbing3. drøfter mobbing med venner og familie4. hjelper den som blir mobbet5. lar andre få vite hva som skjer6. sier fra til mobberen 7. selv ikke mobber8. bidrar til inkludering9. roser god oppførsel10. hjelper mobberen til bedre aktiviteter Les Askøy kommunes brosjyre «Partnerskap mot mobbing»: 

Laget: 2017-01-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1303 1294

Gatelys til Kvenvikbakken

Høsten er her, og med den følger mørketiden vi alle er kjent med. I mørketiden mørklegges hele gata vår, da gatelys er fullstendig fraværende. Fordelt på antall husstander er både barnetall og husdyrhold høyt, og vi er alle avhengige av å benytte gata.  Gatelys er for at trafikanter skal de bedre, for å trygge stedet i forbindelse med kriminalitet og ikke minst for økt trivsel. Kvenvik er en fantastisk plass å bo på, og nå samler vi underskrifter i håp om at kommunen tar grep slik at vi kan fer

Laget: 2019-10-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 31 31

Få Post i Butikk/Oppkravspakker tilbake til Sokna

Bare jeg som er lei av å hente oppkravspakker på Kuben? Her brukte jeg først 10min på å finne parkering, siden pakkene veide 28kg så ville jeg parkere så nærme som mulig. Så er det å frakte pakkene opp til parkeringshuset, og for min del, ned igjen med handlekurven. Hente disse pakkene på YX Sokna ville tatt maks 5 minutter, i dette tilfellet tok det nesten 30min. Grunnen til at vi ikke får hentet oppkravspakker på Sokna, er at Posten ikke vil gi YX Sokna kortterminal for betaling av pakker.

Laget: 2018-12-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 108 107

Turister, velkommen til Oslo - også i buss!

Kjære styrende politikere i Oslo kommune! Vi er blitt utnevnt av dere til å representere hovedstaden, og til å være vertskap for byens gjester. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor. Vi har ofte med oss gjester på vandreturer i byen. Vi forteller blant annet om Oslos innsats for å begrense utslipp og for å ta vare på naturen. Det grønne skiftet er ikke nytt for oss. Vi har hverken grunner til eller ønske om å kjempe imot det.   Likevel er det nå slik at vi ikke får gjort jobben vår på en god m

Laget: 2019-05-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 109 96

Stans statsfinansiering av trossamfunn som bryter FNs barnekonvensjon!

                                            Jehovas vitner(JV) er en kristenfundamentalistisk sekt som tror at vi lever i endetiden og har trodd det siden de ble stiftet på slutten av 1800 tallet. De har feilaktig forutsett dommedag ved flere anledninger. De tror at for å overleve Harmageddon(dommedag) må man følge en streng moral og vie all sin tid til organisasjonen. Det oppfordres til å unngå sosialisering med ikke troende(såkalte verdslige) og man skal helst holde sosialisering innenfor tros

Laget: 2017-05-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 244 233

Vi ønsker et frilufts bad i Sandefjord sentrum!

Vi ønsker et frilufts bad i sandefjord sentrum, for eksempel Badeparken. Uten båt og bil er det vanskelig for ungdom og finne gode steder og bade og hoppe fra. Du vil støtte et ønske om et høyt stupetårn med flere høyder.

Laget: 2019-10-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10

Tannhelse inn i egenandelsordningen

Tannhelse inn i egenandelsordningen! Som vi alle vet befinner tennene seg inne i munnen, mer eller mindre på rekke og rad. Med andre ord er tennene en del av kroppen. Eller er de egentlig det? Ifølge det offentlige er de kun en del av kroppen til du er 18 år. Etter det må du begynne å betale alt selv, om du da ikke har en kronisk tann- eller tannkjøttsykdom.Å utsette tannlegebesøk i lang tid kan få alvorlige konsekvenser. Det starter med dårlig ånde, tannstein, misfargede tenner og dårlig matlys

Laget: 2014-09-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26246 26116
Facebook