Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Gangvei mellom Nakkerud og Tyristrand (Ringerike Kommune)

Tyristrand og Nakkerud ligger 5 km fra hverandre og er senter og boligområde. Riksvei 350 forbinder stedene og er eneste vei som kan brukes av myke trafikanter (gående, syklende) mellom disse. Kravet om en sikker vei for disse har lenge vært fremmet fra folk i området, men har ikke blitt vurdert seriøst av myndighetene. I løpet av de siste to ukene av februar 2022 har fylkets veivesen satt opp autovern flere steder på riksvei 350 mellom Tyristrand og Nakkerud. Dette er gjort på strekningen Burud

Laget: 2022-03-25 Statistikk

La kiosken på Vollen stå!

Kiosken på Vollen i Horten har stått på omtrent samme sted i 30 ÅR. Nå vil Kulturarv fjerne den. Ja til bevaring/plassering av Kiosken på Vollen.  Det er også kultur. 

Laget: 2022-01-25 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova Gadus gruppen (Nordmøre Torsk AS) har møtt mye motstand angående torskeoppdrett i Ålvundfjord. Nå har de kommet med en ny søknad for å opprette et torskeoppdrettsanlegg ved Mjølkill og Grova i Sunndalsfjorden. Anlegget er planlagt med åpne merder - 16 bur i to rekker, samt forflåte. Biomasse 3500 tonn. Vi mener planene må stoppes fordi det medfører stor risiko for skade på naturmangfoldet og økosystemet i Sunndalsfjorden. Anlegget v

Laget: 2022-03-05 Statistikk

#bondeopprør

Støtter du oss? Signer og del oppropet. Vi roper ut til alle dere som verdsetter norsk trygg mat. Forbrukere, bønder, ansatte i foredlings- og leverandørindustrien, familie og slektninger av norske bønder, kort sagt hele det norske folk.Norsk landbruk slik vi kjenner det er i fare for å bli utradert, og det skjer fortere og fortere hvert år. Vi må tørre å ta ansvar og snu utviklinga før det er for sent. Oppropet under er skrevet av 5 unge bønder som har satset på ei framtid som matprodusenter.

Laget: 2021-04-15 Statistikk

Bevar Djupedal! Si nei til massedeponi!

DETTE HASTER! Sandefjord kommune vil anlegge et gigantisk massedeponi og ødelegge en forekomst av den rødlistede naturtypen Rik gransumpskog i Djupedal i Stokke. Artsdatabanken har klassifisert denne naturtypen som sterkt truet (EN) og sjelden på landsbasis. Massedeponiet vil være til stor sjenanse for lokalbefolkningen. Det planlagte deponiet dreier seg om 2 millioner m³, og vil legge beslag på et naturareal tilsvarende 18 fotballbaner, ca. 130 da, med utfyllingsaktivitet gjennom 20-40 år. Dett

Laget: 2022-04-06 Statistikk

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13 Statistikk

Politikere – besinn dere i utbyggingssaken på Vikhammer

Denne underskriftskampanjen er lagt ut av Leif Strøm og Jan Holm i Facebook-gruppen Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer Den 31. januar skal utbygging av Nedre Vikhammer behandles av kommunestyret i Malvik.  –     Mange er imot utbygging, spesielt på matjorda.–     Mange er imot deler av utbyggingen.–     Mange reagerer på oppsetting av en «berlinmur» mot sjøen og tap av utsikt og miljø–     Flere ønsker barnehage, men reagerer på andre deler av utbyggingsplanene.  På bakgrunn av dette

Laget: 2022-01-26 Statistikk

Opprop mot utvidelse av Østbø AS avfallsanlegg i Bodø sentrum

Opprop mote Østbø AS sin planlagte utvidelse av avfallsanlegget på Langstranda   Viser til søknad datert 25.11.2021, samt tilhørende høring av søknad datert 14.12.2021 med referanse 2021/8026. Hvorfor skal en legge et avfallsanlegg midt i en by, hvor det eksisterer store planer om byutvikling med referanse til «Ny by, ny flyplass»? Dette hører ikke hjemme! Er det avfallsanlegget som skal være cruiseturistenes første møte med byen vår? I så måte burde Østbø AS fremfor utvidelse av anlegget – ett

Laget: 2022-01-21 Statistikk

STØTTE TIL GRUPPEN "TANNBEHANDLING/ØKONOMI"

Facebook gruppen "Tannhelse/Økonomi" vil bruke dette oppropet som en stemme. JA til egenandelsordning hos tannlegen. Vi vil ha tannhelse likestilt med andre helsetjenester! Vi setter stor pris på din signatur, som forhåpentligvis vil være med på å endre lovverket. Du kan lese mer om oss og veien her: https://www.facebook.com/groups/728297547903172  

Laget: 2020-09-02 Statistikk

La barna få pappa tilbake - to år er nok!

Til Utlendingsnemnda (UNE) Etter 22 år i Norge ble Ahmad utvist for fem år og kastet ut av landet. Norske myndigheter mener hans fire døtre i Lofoten kan holde kontakt med pappa via Skype.   For et barn er fem år en evighet. Yngste datter var fire år da pappa ble sendt ut. I dag er hun fylt syv år. Vi krever at UNE setter ned innreiseforbudet fra fem til to år. I tråd med eget regelverk.   Utlendingsforskriftens §14.2 sier at utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal utvises i to år ved

Laget: 2021-07-31 Statistikk