Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim

Bratsbergvegen er smal, svingete og uoversiktelig. Økt tilførsel av tungtransport forverrer en allerede trafikkfarlig fylkesveg, uten fortau og tilfredsstillende vegbredde. Bebyggelsen i Bratsberg ligger tett inntil fylkesvegen, og rammes da både av selve tungtransporten langs transportstrekningen, samt anleggsvirksomheten selve deponiområdene utgjør. Deponier på Bjørkmyr og Bratsberg gjør at den folkerike bydelen Utleira, Nardo og Risvollan har en kontinuerlig strøm av lastebiler, som kjører fr

Laget: 2020-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1189 1188
7 dager 99 98

Nei til nedbygging av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune!

Vi krever folkeavstemning! Dette er en underskriftskampanje for dere som ønsker å beholde Farstad Omsorgssenter og eldreomsorgen i Hustadvika kommune som den er i dag. Vi er imot sentralisering av instutusjonsplasser. Signer! Dette haster! Det gjennomføres en omorganisering av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune for å imøtekomme fremtidens økning i antall eldre. Vedtaket i Kommunestyre 19.11.20 går også ut på at den såkalte dekningsgraden reduseres fra 24 til 18/20 prosent.Det betyr at det blir f

Laget: 2020-11-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 95
7 dager 95 95

Barn og unge i bodøskolene må skjermes for kutt

Storslåtte bygninger, ny flyplass, smart byutvikling, europeisk kulturhovedstad og landets beste fotballklubb. Bodøs nye fasade er intet mindre enn imponerende. Men det koster. Bak fasaden truer kommunen med å redusere barn og unges muligheter til å lære, trives og mestre livet. I rådmannens årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 foreslås det drastiske kutt innen skolesektoren, som blant annet vil bety langt færre lærere, pedagoger og psykiske helserådgivere. Hvordan kan kommunen forsvare å t

Laget: 2020-11-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1139 1139
7 dager 88 88

Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes! Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alter

Laget: 2018-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18981 18827
7 dager 87 87

Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden !

         Vi ønsker at Halden kommune øyeblikkelig stanser all utbygging          av Tyska og Hollenderen.   Her er det en spennende strandlinje enhver annen by ville misunne oss. Det er et plante- og dyreliv som bør være fredet – til glede for byens befolkning.   Tyska og Hollenderen er en del av byens sentrum og samtidig et fantastisk turområde som brukes av både yngre og eldre, av mennesker som løper en rask tur og av mennesker som bruker rullator. Her ligger også byens eneste strand som kan

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 85 81
7 dager 85 81

Reis en statue av Cthulhu i Grimstad

For bare noen korte glimt siden var Grimstad en ledende havn i norsk skipsfart og verftsindustri. Byen sendte gods og mennesker til de fjerneste verdenshjørner og eksotiske havner. Inn kom gull, røkelse og rikdom. Grimstad var sannelig et godt sted å bo.Men byens innbyggere ble hovmodige og vendte ryggen til havets sanne herre, og fremmede guders templer ble reist. Cthulhus straff senket seg over den nå så søvnige byen. Innavl, helgefyll, dårlig kommuneøkonomi og nedlagte leketøysforretninger bl

Laget: 2014-01-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1958 895
7 dager 85 85

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11053 10807
7 dager 83 83

Statped er i ferd med å frarøve våre barn tilgang til tegnspråk – vil regjeringen tillate det?

Statped er i en stor endringsprosess, og vi frykter konsekvensene for døve / hørselshemmede tegnspråklige barn. Første skritt i omstillingen er at botilbudet i Statped avvikles fra 1.januar 2021. Elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk kan reise til Oslo, Bergen eller Trondheim. Standardtilbudet har vært 6 uker, men har kunnet i noen få tilfeller forlenget inntil 12 uker i året for å få opplæring i en tegnspråklig arena. Mange har bodd på elevhjem og badet i tegnspråket døgnet rundt.

Laget: 2020-11-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2336 2324
7 dager 79 78

Bevar Trones skole.

Trones skole er foreslått nedlagt fra høsten 2021. Vi må beholde skolen for blant annet å kunne jobbe videre med tilflytting til Trones og Skorovatn.  BEVAR TRONES SKOLE.

Laget: 2020-11-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 71 71
7 dager 71 71

NEI til nedleggelse av Kirkebygden Barnehage

Rådmannen har igjen foreslått å legge ned Kirkebygden barnehage, dette kommer frem i budsjettforslaget som nå legges frem. Legges barnehagen ned, vil dette etterhvert gå utover skolen og på sikt blir Kirkebygda en død del av kommunen. Politikerne har lovet å styrke Kirkebygda. Å legge ned den kommunale barnehagen vil gjøre dette umulig. Ved å signere viser vi politikerne at det er stor motstand av nedleggelse av Kirkebygden barnehage! Bli med å signere oppropet for å vise din støtte til Kirkeb

Laget: 2020-11-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 695 693
7 dager 69 68Facebook