Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Lekeplass på Randem/Høgda

Kommunen vil rive den forfallne barnehagen i Nordlysveien og huskestativet som råtner. Da vil tomten kun inneholde sklien med det lille huset som står der i dag. Kommunen har ikke midler til å sette opp nye lekestativer og gir utrykk for at de ikke ønsker å eie og drifte denne lekeplassen som er den eneste i nærområdet. Randem skog vel ønsker at kommunen tar ansvar for at barn på Randem/Høgda og omkringliggende områder også skal ha et tilbud om lekeplass. Vestby sentrum og Soleskog har flere lek

Laget: 2021-03-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 77 77
24 timer 1 1

Åpne restaurantene i Kristiansand

Lave smittetall. Få sykehusinnleggelser i Kristiansand. Ikke sprengt intensivkapasitet i området. Økende antall hjemmefester. Gode smittetiltak i bransjen.   Skal politikerne likevel holde restaurantene stengt på preventivt grunnlag?

Laget: 2021-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19 19
24 timer 1 1

Sandefjord steng ungdommskoler

Steng ungdomskolene  Hei, jeg har et sterkt ønske om at vi stenger ungdomskolene og videregående i sandefjord. Grunnen til at jeg mener at vi burde stenge ungdomskoler og oppover er fordi jeg ønsker at vi elever kan være med på og åpne for barneskole aktiviteter. Dessuten har smittetallet økt med 16% i sandefjord. Politikere i sandefjrod argumenterer med at de vet hvor smitten kommer fra, mens i Oslo og tønsberg vet de ikke det, hvis jeg får corona blir jeg ikke mindre smittet av at jeg vet hvor

Laget: 2021-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10
24 timer 1 1

VARSEL/PROSESSVARSEL REGJERING OG STORTING

LA DIN STEMME BLIR HØRT OG VÆR SNILL OG SIGNER OPPROPET! Nærværende prosessvarsel gjelder nasjonale og lokale myndigheter og myndighetspersoner som direkte/indirekte har medvirket og fortsatt medvirker til de fysiske, psykiske, økonomiske, sosial og samfunnsmessige skader påført den norske befolkning gjennom brudd på nasjonal og internasjonal lovgivning og konvensjoner, herunder men ikke begrenset til Grunnloven, Smittevernloven, Den Europeiske Menneskerettskommisjon, samt konvensjoner sanksjone

Laget: 2021-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1072 1043
24 timer 1 1

Nei til monsterbygg ved fossen!

Vi mener utbyggere i Hønefoss må tilpasse seg byplanen, ikke omvendt! Vi ber politikerne om å lytte til folket og ikke vedta bygging av skjemmende høyhus rundt fossen! Vi trenger alternative planer!

Laget: 2021-03-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 874 866
24 timer 1 1

Nedstengning av svgs

Jeg mener at vi burde stenge skolene i Corona periodene! For eksempel så er det på Sandefjord videregående skole (SVGS), Norges største videregående skole ca. 2000 elever og 300 ansatte. jeg vil ikke ta den sjansen på og smitte mine pårørende. Skolen vår er ikke så store at vi klarer å holde avstand! Uansett hvor flinke vi er med håndsprit og vasking av hender veit vi aldri når en av elevene har fått påvist covid-19. vi setter en stor del av familien vår og andre vi er glad i, i fare. det er gan

Laget: 2021-03-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14
24 timer 1 1

Lockdown nå!

Vi er lei av å ha en usikker framtid der det uforutsigbart skifter mellom gul og rød sone. Dette påvirker vår hverdag og stressnivå når det stadig skjer forandringer basert på de nyeste smittetallene. Vi synes derfor det er best om vi tar strenge tiltak nå i noen måneder framover sånn at vi raskere kan få tilbake en normal hverdag. Derfor har vi lagd denne underskriftskampanjen hvor vi mener vi må ta tiltak nå for en lysere framtid.

Laget: 2021-03-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19 19
24 timer 1 1

Ja til Heer skole!

Antall barn i Frogn kommune er synkende, og kommunen ønsker derfor å redusere antall barneskoler. Heer skole er gammel og dårlig vedlikeholdt, og oppgradering av skolen vil kreve betydelige midler for en kommune som har dårlig økonomi. FAU ved Heer skole er veldig bekymret for skolens fremtid.   Forslag til ny skolestruktur i Frogn kommune skal behandles i kommunestyret 3. mai, og vi ønsker i forkant av dette å sende et tydelig budskap til politikerne om at kommunens innbyggere ønsker å beholde

Laget: 2021-03-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 696 696
24 timer 1 1

Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess!

Administrasjonen og skolepolitikerne har ført oss bak lyset. Nedlegging av 8 nærskoler og bygging av 3 nye storskoler er ikke politisk vedtatt, det er ikke for sent å snu! Politikerne bør søke tverrpolitiske løsninger i den viktigste saken i vår kommune på generasjoner. Vi krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver videreutvikling av dagens struktur og sammenligner denne med foreslåtte endringer i barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening

Laget: 2021-03-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 975 972
24 timer 1 1

Ja til hjelp - nei til straff!

Den siste tiden har flere engasjert seg i Rusreformen, og regjeringens forslag til ny reform. Det er viktig å understreke at dette handle om rusavhengige menneske, som allerede sliter endel fra før. I dag møtes de med straff, politiet etter seg og lite åpenhet. Forslaget til ny reform går ut på å gå fra å straffe mennesker med rusproblemer, til å heller tilby og gjøre terskelen for å be om hjelp lavere.  Vi kan værre uenige om hvor mye narktoika det skal være lov å ha på seg, men det viktigste b

Laget: 2021-02-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 32 31
24 timer 1 1