Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Innbyggerforslag: Reversering av vedtaket om og stenge Skippergata i sommer.

Tromsø kommune har gjennomført ett hastevedtak om og stenge Skippergata i sommer med 22 mot 21 stemmer i kommunestyret.  Dette vil nok skape mer kjøring/omkjøringer og kø i andre deler av sentrum og mer køkjøring som forurenser enda mer. De næringsdrivende og folk flest fortjener og få sin stemme hørt i denne saken! Vi behøver 300 underskrifter for og levere dette innbyggerforslaget til kommunestyret og da er de pliktig til å ta stilling til det, og behandle det på nytt.   

Laget: 2021-04-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 356 355
24 timer 1 1

Fiber i Strandveien/Hærnes området - Hvitsten

Som de fleste er enig i er det til tider ganske dårlig internett og kobbernettet er varslet stengt om noen år. Ved brudd eller feil på kobbernettet vil ikke dette bli reparert ved store skader/feil, hva gjør vi da på hjemmekontor og hjemmeskole? Flere i området har testet mobilt internett med antenner, dette ser heller ikke ut til å hjelpe på hverken dekning eller kapasitet, det er heller ikke mulig for alle i området da antenne/satelitt/parabol ikke får kontakt med "sendere" Dagens ungdom/barn

Laget: 2021-04-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 22 22
24 timer 1 1

NEI til utvidelse av abortgrensen

NEI til utvidelse av abortgrensen.  Den siste tiden har flere poltiske partier gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort med flere uker. Noen mener 18 uker, mens andre (Rødt og SV) kjemper for selvbestemt abort helt frem til uke 22. Fire og en halv måneder (18 uker) inn i graviditeten er barnet 22cm langt og veier ca. 200 gram. Barnet utvikler nå sitt eget immunforsvar og nese og ører kommer på plass. Fem og en halv måneder (21-22 uker) inn i svangerskapet er barnet svært utviklet og h

Laget: 2021-04-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1782 1763
24 timer 1 1

Vi som ønsker en trygg gang- og sykkelsti UTEN biltrafikk!

Gang- og sykkelstien på Solsiden Gullhaug Holmestrand har blitt omregulert til bilvei med kjøring til eiendommene tillatt. Dette utgjør en stor risiko for myke trafikanter.   Gang- og sykkelstien vil bli brukt som bilvei av 15 boenheter, si at disse disponerer 2 biler hver, i tillegg til renovasjon-lastebil og andre besøkende. Dette utgjør en veldig stor risiko, spesielt for små barn som ferdes langs veien.   Dette er gang- og sykkelsti til Fredly- og Gullhaug barnehage, Botne skole, Gullhaug IL

Laget: 2021-04-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 68 68
24 timer 1 1

Nei til oppdrettsanlegg Randaberg

Tenk høyt. Vi må stå sammen. Oppdrettsanlegg på Rogalands mest hardføre område, med fugleliv, vernesoner, osv. Hvordan kan politikere vedtta noe i bygden uten og spørre innbyggere? Gang på gang gjør denne kommunen feil på alle forskjellige prosjekter. Noen må vise at nå er det folket som står samlet mot regimet.   Skriv dere på listen og send videre. 

Laget: 2021-04-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 37 37
24 timer 1 1

Støtt Langhusidrettens forslag om svømmehall og allbrukshall!

Hjelp oss å sikre begge deler! Nå skal det bestemmes hvilken anleggsutvikling det blir i idrettsparken på Langhus. Politikerne skal velge mellom kommunens forslag og idrettens forslag. Nå er det viktig at vi står sammen og blir hørt!  Langhusidrettens anleggsutvalg har jobbet med forslag til kommunen vår lenge - sammen med Norgesgruppen - for å få en best mulig løsning. Kommunedirektøren støtter ikke forslaget vårt og har i stedet foreslått å bygge en svømmehall til 200 millioner og ikke noe mer

Laget: 2021-04-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 947 943
24 timer 1 1

Vi treng gangveg i Åmdalen!

Åmdal i Ørsta kommune er ei levande bygd med to fulle skular, barnehage og idrettsanlegg. Bustadfelt er på trappende og her bur både eldre og småbarnsfamiliar. Fylkesveg 655 er ein tungt trafikkert gjennomfartsåre, med både tungtransport, pendlarar til og frå Sæbø/Ørsta og turisme med Sunnmørsalpane like ved. Fylkesvegen er også einaste vegen innbyggarane kan nytte for å kome seg til naboar og aktivitetar. Dette resulterer i unødig bruk av busskyss til skule, og bruk av bil til og frå aktiviteta

Laget: 2021-04-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 336 335
24 timer 1 1

Rettferdig pensjon til flyktninger fra Bosnia!

Mennesker som flyktet fra krigen i Bosnia til Norge på 1990-tallet må få samme pensjonsrettigheter som andre flyktninger! De som kom til Norge som krigsflyktninger fra Bosnia på 1990-tallet fikk innvilget kollektiv oppholdstillatelse. Norske myndigheter valgte å tilby dette for å løse den akutte krisen, men ordningen medførte at de som kom til landet ikke fikk formell status som flyktninger. Dermed har de heller ikke de samme pensjons- og trygderettighetene som andre flyktninger.    Myndighetene

Laget: 2021-04-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5302 5187
24 timer 1 1

Veivedlikeholdet i Bindal

NOK ER NOK!  Nå er det på tide at vedlikeholdet av fylkesveiene i kommunen vår kommer opp på prioriteringslista. Årene går, det skjer lite og det blir bare verre og verre. Det sliter hardt på utstyr og folk som kjører milevis i områdene daglig. Har en liten aksjon på gang på Facebook, ordfører og media er kontaktet. Ønsker å skape litt blest rundt dette og håper flest mulig vil signere. Hadde også vært artig sprekt om politikere hang seg på, tok tak i saken samtidig og pusher på sine kontakter o

Laget: 2021-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 483 482
24 timer 1 1

Støtt arbeidet med "Ungdommens Hus" på Ål

"Ungdommens Hus" Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel har gått sammen om et samarbeid om å skape en møteplass for ungdommen vår. Vi ønsker å skape et "Ungdommens Hus" hvor det er plass til blant annet E-sport og ungdomsklubb. Vi støtter ungdommens ønske om et møtested i sentrum, den må være der ungdommen er. Vi ønsker at ungdommen skal få være med i utviklingen av huset. Derfor har vi spurt Ål kommune om å få ta i bruk gamle "Doktor'n". Om du mener vi er inne på noe viktig for ungdommen vår

Laget: 2021-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 153 152
24 timer 1 1