Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Redd Budda

Vi ønsker å flytte eller fjerne skaterampen på Madla skatepark for å frigjøre plass til nye og mer spennende elementer. Rampen er for stor og tar for mye plass slik den står nå. De fleste som benytter seg av denne skateparken har heller ikke særlig interesse for rampskating. Rampen står til hinder for en god flyt i parken og skaper mange nesten-kollisjoner. Rampen har i tillegg ganske kort levetid ettersom den er bygget i tre og finér og er utsatt for vær og vind. 

Laget: 2021-04-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13
24 timer 1 1

VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE

VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE!  MS er en alvorlig nevrologisk sykdom som hemmer nervesystemet og påvirker hjernens evne til å sende og behandle beskjeder. Altså en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). I Norge har ca. 12 000 denne sykdommen, og hvert år får 400 mennesker MS i Norge. Barn kan også få det. Symptomer kan være lammelse, synstap, fatigue (tretthet), kraftløshet, nedsatt gange, depresjon, etc. Dette varierer fr

Laget: 2021-04-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1308 1294
24 timer 1 1

NEI TIL UTBYGGING AV HØGENHALL

Dette her er en underskriftskampanje for folk som er i mot utbygging av høgenhall i lahelle , Kommunen har siden 1970 prøvd og utbygge høgenhall i Lahelle. Men flere grunneiere ønsker ikke og selge sine eiendommer til kommunen, av den grunn at de vil bevare området som det er i dag. Området er en liten grønn lunge som folk og dyr lever/ går tur i. Her vil kommunen sprenge seg frem og lage stort boligfelt med inntill 250 boenheter,noe som vil resultere i ca 1000 nye mensker og ca 500 biler. De fl

Laget: 2021-04-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 536 522
24 timer 1 1

Anmeldelse for dreping av fredede fugler på Smøla.

Det blir levert inn anmeldelse mot utbyggere og drifta Vindturbinene på Smøla. Disse turbinene har tatt over 100 ørneliv. Drap på et enkelt individ kan kvalifisere til fengselsstraff. Jo flere som signerer jo alvorligere må anmeldelsen taes. 

Laget: 2021-04-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4248 4200
24 timer 1 1

Barne og ungdomsarbeiderens kamp for å bli sett

Barne og ungdomsarbeider, har 4 års utdannelse. Vi blir sammenlignet med assistenter på vår arbeidsplass. Vi ønsker å opplyse om at vi eksisterer og har utdannelse, som vi ønsker å bruke og bli anerkjent 

Laget: 2021-04-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 56 55
24 timer 1 1

Stopp riving av trappene langs rørgaten i Høyanger!

Statkraft planlegger snarlig riving av de 1268 trappetrinnene langs Statkrafts rørgate i Høyanger. Trappene er et nasjonalt kulturminne og et viktig turistmål for folk fra fjern og nær (https://ut.no/turforslag/1115170/utsiktstur-opp-trappene-og-sommarstien-i-hyanger). Riksantikvaren, kommunen og fylket bør få mulighet til å redde trappene. Statkraft bør derfor utsette rivingen i påvente av at andre etater kan overta trappene.

Laget: 2021-03-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 39 39
24 timer 1 1

Vi krever at fellesfagene i videregående opplæring består!

I regjeringens nye skolereform foreslås det å redusere kraftig i antallet fellesfag i videregående opplæring slik at vi kun står igjen med norsk, matematikk og engelsk. I tillegg foreslås det å innføre et nytt «Fremtidsrettet» fellesfag hvor elevene skal lære om kritisk tenkning, demokrati, likestilling og etikk. Begrunnelsen for å kutte ut fag som samfunnsfag, naturfag, religion og etikk, historie, geografi, fremmedspråk og kroppsøving er blant annet at elevene opplever å ikke være godt nok for

Laget: 2021-03-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 755 754
24 timer 1 1

Trygg FV569

Ønsker du utbedring og sikring av FV569? Signer underskriftskampanjen og inviter en venn til å gjøre det samme. Alle som bor og bruker veien daglig, alle som har hytter her og jobber her og alle som bruker FV som omkjøring når E16 er stengt. Kanskje vi klarer å samle et antall underskrifter som kan hjelpe de som jobber med å få til dette.    

Laget: 2021-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 124 124
24 timer 1 1

Vi som ønsker journalist og NRK-programleder tilbake på skjermen

En signatur for Line, en signatur for folketHøsten 2019 forsvant plutselig den folkekjære programlederen, Line Andersen, fra NRKs skjermer. Line som hadde vært en trofast medarbeider gjennom en årrekke og servert oss seere fra den mest eksklusive tv-buffet.Med store direktesendinger som spesialfelt, og særlig fikk hun en nærhet til folket gjennom NRKs sjakksendinger, der hun var med på å skrive TV-historie. I tillegg har vi sett den folkekjære journalisten og programlederen på 17.mai-sendingene

Laget: 2021-03-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 21 21
24 timer 1 1

Fartsdumper i Dynge

Høy hastighet og klare brudd på fartsgrensen på 30 km/t i Dynge oppleves som en trafikkrisiko. Det er mange som benytter Dynge som turvei og uten fortau kan det til tider virke som om det bare er et tidsspørsmål før ting går fryktelig galt. Merkelig er det da at vi har farttsdumper i samme vei litt lenger ned der veien heter Plassen. Her er veien bred og oversiktelig og delvis med fortau, (til og med på begge sider)  men der hvor veien er smalest og mest uoversiktelig er det ikke fartsdumper. Hm

Laget: 2021-03-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 91 91
24 timer 1 1