Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

BEVAR KONTANTSTØTTA!

POLITIKARANE VIL IGJEN KUTTE UT KONTANTSTØTTA, DETTE MEINER NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND VERT Å TA IFRÅ FORELDRA EIN VALFRIDOM OG VI MÅ FÅ STOPPA DETTE!   Bevar kontantstøtta for å gje foreldra valfridom til det beste for barnet!   SKRIV UNDER DERSOM DU ER EINIG MED OSS! SAMAN VERT VI STERKE!         Bevar kontantstøtta!   Nok ein gang må vi ut og forsvare kontantstøtta. Formålet med kontantstøtta var å gje foreldra ein reel valfridom i omsorgsform for eigne barn. Det at politikarane ikkje e

Laget: 2021-05-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4841 4829
24 timer 1 1

Stopp samtlige Korona tiltak!!!

Stopp samtlige korona tiltak!!! Ny evaluering og helhetlig bilde av situasjonen.  Full innsyn i regjeringens håndtering. Etterforskning av samtlige involverte instanser    Jeg er bare en ensom nordmann som har måttet sette livet mitt på vent. Dette for å etterforske en situasjon jeg mener regjeringen og statlige ansatte burde tatt seg av. Flere snevre evalueringer er riktignok gjort av FHI.   I rapporten fra FHI som ble sendt til departementet april 2020 og mars 2021har de beregnet høyt smittet

Laget: 2021-05-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 23
24 timer 1 1

Si nei til monsteranlegg ved Alstein!

Bremnes Seashore har søkt om å få starte opp et åpent oppdrettsanlegg på størrelse med 10 fotballbaner i Håsteinsfjorden utenfor Randaberg. Det skal ligge helt opp til øya Alstein, som er en del av Jærstrendene landskapsvernområde. På denne øya er det registrert flere rødlista arter. Både kritisk trua, sterkt trua, sårbare og nært trua. Også svært sky fugler som toppskarv, vandrefalk og havørn bruker øya. Det er forventet hekking av rødlistede sjøfugler her og øya brukes av dem som base for nær

Laget: 2021-05-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 675 671
24 timer 1 1

Shahla Rahimi

Jeg synes hjemme karantene holder ved reiser til utlandet. Nok er nko

Laget: 2021-05-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8
24 timer 1 1

Unntak fra karantenehotell, for norske borgere med ektefeller/samboere bosatt i UK

Storbritannia's smittetall er lavt og graden av vaksinering er høy. Vi mener det ikke skal være behov for pliktig karantenehotell for norske borgere med ektefeller/samboere og barn som kommer fra Storbritannia og som i tillegg har tilgang til fast bosted, eller egnet sted for karantene.    I følge Norge og EU er Storbritannia et tredjeland, etter Brexit. I følge nettsiden https://reopen.europa.eu/en finnes det en anbefaling på hvilke tredjeland en kan vurdere lettelser for i forhold til reise. S

Laget: 2021-05-06

Tidsperiode Alle land United Kingdom
All tid 976 590
24 timer 1 1

Martine

Martine har jobbet hardt og lenge for å komme til d klassen!! Nå trenger moi din hjelp!! Signer denne hvis Martine Aka Marty party skal begynne i the cool class of D.

Laget: 2021-04-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 15 12
24 timer 1 1

Misnøye med høringsforslag fra Kolumbus om rutetilbud i Lysefjorden

Kommentarar til Kolumbus sitt høyringsforslag om ferjedrift på Lysefjorden Da var Kolumbus ute med sitt høyringsforslag om framtidas ferjetilbod på Lysefjorden. Dette ble som frykta eit forslag som går hardt ut over dei lokale, hyttefolk, og dei som jobbar i fjorden.Det som i praksis skjer er at dagens tilbod, som eigentleg fungerer bra og dei fleste er fornøyd med, blir ofra for at ingen til nå har klart å driva ei kommersiell turistrute i sommarmånadane. Det legges fram et ønske om ei ferje

Laget: 2021-04-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 224 224
24 timer 1 1

Nei til oppdrettsanlegg Randaberg

Tenk høyt. Vi må stå sammen. Oppdrettsanlegg på Rogalands mest hardføre område, med fugleliv, vernesoner, osv. Hvordan kan politikere vedtta noe i bygden uten og spørre innbyggere? Gang på gang gjør denne kommunen feil på alle forskjellige prosjekter. Noen må vise at nå er det folket som står samlet mot regimet.   Skriv dere på listen og send videre. 

Laget: 2021-04-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 37 37
24 timer 1 1

Veivedlikeholdet i Bindal

NOK ER NOK!  Nå er det på tide at vedlikeholdet av fylkesveiene i kommunen vår kommer opp på prioriteringslista. Årene går, det skjer lite og det blir bare verre og verre. Det sliter hardt på utstyr og folk som kjører milevis i områdene daglig. Har en liten aksjon på gang på Facebook, ordfører og media er kontaktet. Ønsker å skape litt blest rundt dette og håper flest mulig vil signere. Hadde også vært artig sprekt om politikere hang seg på, tok tak i saken samtidig og pusher på sine kontakter o

Laget: 2021-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 483 482
24 timer 1 1

Økt helsetilbud på skolen

Nå som det er korona, er det mange unge som sliter ekstra med psykisk helse. Skolestresset er spesielt høyt i disse tider. Vi synes derfor det burde bli tilbudt mer helsehjelp på skolen, hvor elever kan snakke med en voksen/helsesykepleier om hva enn de har på hjerte.  Derfor ønsker vi at politikere skal bruke mer penger på skolebudsjett angående helsetilbud.

Laget: 2021-04-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
24 timer 1 1