Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi har ingen å miste!

Til alle som disponerer krysset fra Fjellveien ved busstoppet til Ole Irgens vei. Signèr hvis du ønsker et overgangsfelt ved krysset. Hver dag krysser barn på vei til skolen, turgåere, joggere, syklister og andre denne trafikkerte veien fra Fjellveien over til fortauet i Ole Irgens vei. Krysset oppleves meget uoversiktlig og det mangler både overgangsfelt og god belysning. Pga av høy forekomst av boligutbygging i området, har dette medført økt trafikk på strekningen. Vi ønsker å gi myke trafikan

Laget: 2021-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 89 88
24 timer 1 1

Mat og kvalitet i barnehagene i Nome

Barnehagene har ikke hatt matservering det siste året på grunn av at det er en tidkrevende arbeidsoppgave. Det har kommet frem hvor mye tid som brukes på det praktiske rundt det å servere mat i barnehagen. Og dermed også kommet frem hvor mye tid som kunne vært brukt på annet pedagogiske arbeidet med barna.   Nome kommune har kuttet åpningstidene. Men det er også kutt i personalet slik at plantiden til barnehagelærerne ikke blir dekket opp med vikar på avdelingene. Kuttet har derfor lite å si for

Laget: 2021-04-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 123
24 timer 1 1

Økt helsetilbud på skolen

Nå som det er korona, er det mange unge som sliter ekstra med psykisk helse. Skolestresset er spesielt høyt i disse tider. Vi synes derfor det burde bli tilbudt mer helsehjelp på skolen, hvor elever kan snakke med en voksen/helsesykepleier om hva enn de har på hjerte.  Derfor ønsker vi at politikere skal bruke mer penger på skolebudsjett angående helsetilbud.

Laget: 2021-04-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
24 timer 1 1

 Nei til "terrorsikring" og masseturisme på Sæbø.

Ja til lokalt forankra og unikt reiseliv på bygda sine premissar. Kommuneadministrasjonen planlegg å leggje til rette for internasjonale anløp ved ei ISPS-sikring av den kommunale skyssbåtkaia på Sæbø, ei såkalla terrorsikring. Dei skriv at sikringa skal vere på 3x3 meter med port og vakthald. Her skal gammeldags masseturisme gjennomførast med grupper på anslagsvis 50-200. Så kalla explorer-cruiseturistar skal gå i land, vandre rundt på Sæbø eller bussast vidare. Vi seier nei til å gjere Sæbø se

Laget: 2021-04-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 684 676
24 timer 1 1

Vi vil bevare Villaområdet på Hasle og Frydenberg

Utfordringene småhusbebyggelsen på Hasle og Frydenberg har dreier seg om utbygger som ikke ivaretar naboene og småhusområdets interesser. Det er flere saker til politiskbehandling. Vi hadde 1,5 t digitalt møte med Byantikvaren 21. januar 2021Vi hadde et nær 30 minutters innlegg på åpen halvtime i Byutviklingsgruppa Bydel Grünerløkka 8. mars 2021Vi stilte spørsmål til politikerne i Oslo Velforbunds digitale møte 13. april 2021 der tema var medvirkning/medbestemmelse og endring av Plan- og bygning

Laget: 2021-04-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 421 421
24 timer 1 1

Ja til tursti frå Leikongsætra og opp mot skaret.

For å dokumentere at det er stor interesse for turstien, som turstigruppa i Gurskøy IL har fått mandat til å utrede og søke om godkjenning av, opprettar vi no ei underskriftkampanje. Det er no (16.04.21) 589 medlemmar i Facebook-gruppa "Tursti på Leikongsætra". Dette viser at interessa er stor og at mange vil nytte seg av dette tilbodet, og det er vi i tursti-gruppa glade for. Det gir oss ny giv for å stå på for prosjektet vi har stor tru på. Her kan du vise di støtte, og signere deg på oppropet

Laget: 2021-04-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 194 194
24 timer 1 1

Nei til massetesting av barn!

Barn trenger trygge voksne og mennesker som sørger for at de ikke blir utsatt for blant annet psykisk vold, negativ sosial kontroll og påføring av smerte. (www.dinutvei.no)  Barn har barnerettigheter som skal hindre dem i å bli utsatt for dette, som barneverntjenesteloven og barnekonvensjonen.  Men når myndighetene nå foreslår massetesting av friske barn i ledd av gjenåpning, da må vi som foreldre si "stopp", hvis ingen andre gjør det. Og det hjelper ikke å si stopp et halvt år etter. Barn blir

Laget: 2021-04-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2197 2147
24 timer 1 1

La kommunene på nord-jæren tilrettelegge et område får bilkulturen!

Det blir gitt på millioner av kroner til idrett og ellers fritids aktiviteter men bilkulturen som eksisterer blir slakta over alt. Skriv under her vis du mener at kommunene på nord-jæren må tilrettelegge får at bilkulturen skal ha en plass der de får være i fred og kan møtes fritt som en fri kultur. 

Laget: 2021-04-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 190 190
24 timer 1 1

Ny Erdal barneskole

Nå er vi lei! Det er på tide at politikerne på Askøy viser handlekraft og tar en avgjørelse angående plassering av ny Erdal barneskole. Utallige utredninger og planer utsetter at spaden settes i jorden og skolen bygges. Erdal barneskole har vært for liten i utallige år og består av brakker og tilbygg. Skolen mangler spesialrom til naturfag, tekstil, data, kunst & håndverk, sløyd og musikk.Det er mangel på grupperom og muligheter for å dele klasser, mangel på samlingsplass/lokale for alle ele

Laget: 2021-04-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 507 504
24 timer 1 1

Redd Budda

Vi ønsker å flytte eller fjerne skaterampen på Madla skatepark for å frigjøre plass til nye og mer spennende elementer. Rampen er for stor og tar for mye plass slik den står nå. De fleste som benytter seg av denne skateparken har heller ikke særlig interesse for rampskating. Rampen står til hinder for en god flyt i parken og skaper mange nesten-kollisjoner. Rampen har i tillegg ganske kort levetid ettersom den er bygget i tre og finér og er utsatt for vær og vind. 

Laget: 2021-04-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13
24 timer 1 1