Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til ny E134 gjennom Langlim, Gjevarvatn og Drivarbekkdalen

Dette er eit opprop som uttrykkjer støtte til ei høyringsuttale mot Statens vegvensen konseptvalsutgreiing om ny E134 frå Gvammen til Vågsli I høyringsuttala blir det påpeikt: - at det er vesentleg ulemper knytt til å velje ein trase nord gjennom Langllm, Gjevarvatn og Drivarbekkdalen - det gjeld naturinteresser, kulturhistoriske interesser, miljøinteresser, gardsdrift, jakt og sjølve anleggsperioden - at det er store manglar i kvu'en som gjer at det samfunnsøkonomiske reknestykket der Korridor

Laget: 2016-11-05 Statistikk

Bygg scenekunsthus i Sentralbadet nå

Gjennom mange år har det vært arbeidet aktivt for å utvikle Bergen som kulturby. De senere årene har det kommet noen mørke skyer på himmelen, og den mørkeste av dem alle er at den sceniske samtidskunsten snart er husløs. BIT Teatergarasjen har vært uten fast bopel i ni år, siden 2008. Om to år står Carte Blanche også på gaten, uten muligheter for å produsere og vise forestillinger i hjembyen. Dette er en alvorlig situasjon, ikke bare for kulturlivet i Bergen, men også nasjonalt. Kunstfeltet i Be

Laget: 2016-10-26 Statistikk

VI ØNSKER VALGT REKTOR PÅ NMBU (WE WANT AN ELECTED RECTOR)

 VI ØNSKER VALGT REKTOR Den 10. mars avgjør universitetsstyret om vi skal ha valgt eller ansatt rektor fra 2017. Vi anmoder Universitetsstyret om å være lojale mot vedtaket fra Fellesstyret om valgt rektor. Vedtaket i Fellesstyret om valgt rektor som hovedmodell fra 2017 var et viktig kompromiss for å få til dagens overgangsordning med «valgt-så-ansatt» rektor. Det vil bli oppfattet som et betydelig løftebrudd dersom Universitetsstyret endrer på Fellesstyrets vedtak.  Et vedtak om ansatt rekto

Laget: 2016-03-01 Statistikk

Vegan/vegetarburger til Burger King

Max har hatt kjempesuksess med sine veganburgere, nå vil vi at Burger King skal følge etter og jeg trenger deres hjelp! Oppropet sendes til King Food Norge når vi har nådd 1000 underskrifter.

Laget: 2016-03-06 Statistikk

Gi regissør Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse

Den norske filmindustrien trenger internasjonale regissører som Mohamed Jabaly   Vi støtter regissør Mohamed Jabaly fra Gaza og produsentene av AMBULANSE (produsent John Arvid Berger med utøvende produsenter Herman Greuel, Kristian Mosvold og Christine Cynn) ved å be Norges Utlendingsdirektorat (UDI) om å gi Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mohamed er tilbudt jobb hos Jabfilm i Tromsø, Norge, men UDI og og Utlendingsnemda (UNE) har gitt avlsag på hans søknad om arbeids- og

Laget: 2016-12-20 Statistikk

Bevar bemanning på Finse stasjon

Nylig ble det gjort kjent at Finse stasjon er planlagt avbemannet i oktober 2016.  Det betyr at Bergensbanens høyeste og mest værutsatte togstasjon kun skal ha billettautomat. Det er uklokt å avbemanne Finse stasjon. Grunnen til det er følgende:  Tog er eneste fremkomstmiddel til Finse: Ved togstans og forsinkelser mangler kundetelefonen og NSB sin nettside/ app oppdatert informasjon. De ansatte på Finse stasjon har derimot den nødvendige lokalkunnskapen om vær og føreforhold. Uten denne kunnsk

Laget: 2016-07-14 Statistikk

Gratis immunterapi til alle kreftrammede

Vi ber om at alle kreftrammede skal få gratis immunterapimedisiner på norske sykehus. I dag får f.eks. føflekkreftrammede slike medisiner gratis, men ikke lungekreftrammede pga. en mener at det vil bli for dyrt å gi også disse gratis immunterapimedisiner.   Immunterapimedisiner kan kanskje være med på å forlenge kreftrammedes liv og gi dem en bedre helse. Mange har fått god hjelp av å få immunterapi.   Her er en artikkel som forteller litt om PD1-hemmere. http://tidsskriftet.no/p

Laget: 2016-04-14 Statistikk

Bevar film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer

  Dagsavisen kunne tirsdag 3. mai melde at film- og fjernsynsvitenskapsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer er nedleggingstruet. Argumentet til Høgskolen er at det har vært et synkende antall søkere ved studiet, og at det derfor ikke er økonomisk gunstig å opprettholde det. Dette mener vi er en svært korttenkt løsning, som på sikt vil være med å svekke det helhetlige tilbudet av film- og fjernsynsutdanning i Lillehammer og Norge. Det bidrar også til å ødelegge for et faglig miljø som landet treng

Laget: 2016-05-07 Statistikk

NEI til Rauma Utviklings planer i Isfjorden

Det Bergens-baserte eiendomsforvaltningsfirmaet ”Rauma Utvikling” ønsker med prosjektet ”Basecamp Kirketaket” å bygge en hyttelandsby med opptil 1000 hytter og tilhørende skianlegg ved foten av fjellene Galtåtind, Loftskardstind og Kirketaket i Isfjorden. Det aktuelle området er flittig brukt hele året, av alt fra sopplukkere til skialpinister. En slik utbygging mener vi vil medføre betydelig forringelse av et av de fineste og mest tilgjengelige turområdene i Rauma. Vi tror Rauma kan stå i fare

Laget: 2016-08-16 Statistikk

Folkeaksjonen BEVAR ASKER

  Ingen kommunesammenslåing uten folkeavstemning         Asker er Norges 11. største kommune – stor nok til å kunne drives forsvarlig med faglig gode tjenester Tilhørighet, nærhet, lokaldemokrati – kort avstand mellom innbyggere og folkevalgte     I juni skal kommunestyret i Asker ta stilling til hvorvidt kommunen fortsatt skal være en selvstendig kommune, eller om den skal slås sammen med en eller flere av nabokommunene Bærum, Røyken og Hurum. Det er mange i Asker som mener at Asker bør fortse

Laget: 2016-03-13 Statistikk