Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til Fremo Flyplass i Melhus kommune

Underskriftskampanje til en sportsarena for småfly på Fremo ! I Melhus kommune.   Det arbeides iherdig for en felles arena i et aktuelt område for fly interesserte i Midt-Norge. Dette arbeidet har nå pågått i mer en 10 år, og må lykkes!   Se vår rapport;  https://drive.google.com/file/d/0B6qABnpnY8HoTmlEMXdRQUhNTkk/edit   Denne form for idrett har vært neglisjert av våre politikere i over 50 år, og mange fly interesserte ungdommer har mistet muligheten for en spennende utvikling til en moderne f

Laget: 2014-10-22 Statistikk

Behold Ambulansen i Lund

Folkens her må vi stå sammen! Ambulansen i Lund er vedtatt nedlagt. Dette kan ikke vi som innbyggere i kommunen godta. Vi ønsker for alles sikkerhet at ambulansen beholdes. Kan gjelde liv eller død...... Ambulansen har alltid vært vår trygghet i kommunen.   Skriv under og få venner og bekjente til å gjøre det samme.   Vi sender inn listene etterhvert til høyere hold.   Vi vil også høre med lokale butikker osv om vi kan legge ut underskriftsbøker der og....   Signer og del.....    

Laget: 2014-08-24 Statistikk

Nei til oppdrettsanlegg i Brandal

Salmar Organic har søkt om å etablere oppdrettsanlegg i Brandal, Hareid kommune. Anlegget vil, inkludert fortøyningar, okkupere området frå Brandal til Kvitneset. Dette er eit område på rundt to kilometer av ein fjord på rundt 4.9 kilometer. Dette vil medføre enorme konsekvensar både miljømessig og med tanke på at befolkninga i kommunen mister eit populært rekreasjonsområde både for tur- og fiske. Etter vår meining vil eit slikt monsteranlegg øydelegge heile Hareidssida av fjorden. Dei beste fis

Laget: 2014-02-13 Statistikk

Tilbudet for busspendlere Hønefoss-Oslo må forbedres nå!

  Til  Buskerud Fylkeskommune, Samferdselsutvalget/etaten   Prisen for å pendle med buss på strekningen Hønefoss- Oslo er vesentlig høyere enn tilsvarende reiser det er naturlig å sammenligne med. Samtidig er ekspressbussene på strekningen pålagt å opptre som lokalbusser på Buskeruddelen av strekningen. Nå må prisene justeres tilsvarende sammenlignbare strekninger samtidig som stoppmønsteret for ekspressbussene reduseres!   Hva er galt? Overpriset i forhold til tilsvarende strekninger i Buskerud

Laget: 2014-11-21 Statistikk

200 Kronersgrensen tollfri handel

200 Kr grensen for tollfri handel fra utlandet er ikke oppdatert på mange år. Dette er en underskriftkampanje for å øke denn grensen, det ser ut til at mange ønsker at den skal være på 1000 kr. Målet er kansje ikke så høyt, med tanke på at Norske butikker muligens vil tape noe på dette. Men 200 kr er for lavt.

Laget: 2014-04-11 Statistikk

Stopp raseringa av barnehagene våre!

Oslo bystyre har bestemt at syv barnehager skal konkurranseutsettes. Dette er en del av et prøveprosjekt hvor hensikten er å privatisere langt flere barnehager de nærmeste årene. Det er to måter å spare penger på i barnehager: Dårlig lønn og pensjon for de ansatte, og flere barn pr. ansatt. Flere forskere mener dette er dårlig utredet. Besparelsen vil være minimal. I stede vil kunkurranseutsettingen gå utover barna gjennom svekkede barnehager. Det vil bli færre voksne per barn, fordi bemanningsn

Laget: 2014-01-28 Statistikk

Hold bilene borte fra Gamle Bybro!

  Vi krever at politikerne vedtar å stenge brua for biltrafikk permanent! Gamle Bybro har vært stengt for biltrafikk en periode på grunn av store skader på bærende konstruksjon. Dette har bidratt til betydelig forbedring av sikkerhet og miljø på Bakklandet. Nå skal brua repareres og etter planen stå ferdig rundt nyttår. Vi kan risikere å få en situasjon på Bakklandet slik den var før brua ble stengt. Trafikk som dundrer gjennom bydelen, dårlig bo- og oppholdsmiljø og farlige trafikksituasjoner.

Laget: 2014-10-16 Statistikk

Bevar skogen på Romsås

Bevar skogen på Romsås Nei til utbygging innenfor markagrensa, Nei til utbygging av 100 meterskogen mellom senteret og Svarttjern, Nei til fortetting og ødeleggelse av bomiljø, Nei til økt trafikk og dårligere luftkvalitet. Dette er en underskriftskampanje startet for å stoppe all utbygging innenfor markagrensa på Romsås. Vi ønsker ikke at det skal bygges boligere i Romsås beste skogsområder. Følg oss på facebook for oppdatert info og diskusjon! Sidenavn: Bevar Skogen på Romsås  Adresse:https://

Laget: 2013-02-22 Statistikk

Behold biblioteket på Eiksmarka!

FAU på Eiksmarka ønsker å beholde biblioteket på Eiksmarka (Modell 1 i Bærum kommune sin biblioteksplan for 2014-2018). Vi oppfordrer alle - både barn, ungdom og voksne - til å gå innom Eiksmarka bibliotek og signere på den underskriftskampanjen som er lagt ut der i løpet av uke 2 2014. Å stikke innom viser jo at vi bruker biblioteket! For de som er forhindret fra å stikke innom bibioteket i denne uka, er dette en alternativ metode å støtte opp om vårt ønske om å beholde biblioteket på Eiksmarka

Laget: 2014-01-06 Statistikk

Fortsatt bydelsbasseng på Landås

Vi vil vise at bydelsbassenget på Landås er viktig! Fleire nærskular brukar bassenget til svømmeundervisning og mange lag og organisasjonar held kurs der både for babyar, barn og vaksne. Framtida til bassenget i Landåshallen har lenge vore usikker, då byråden for idrett ikkje har ville svare på kva han planlegg for Landåshallen. Sjå til dømes dette oppslaget i Bergensavisen av 11/09/14 http://www.ba.no/nyheter/article7577316.ece der han seier: "Landåshallen er tidligere foreslått revet og reist

Laget: 2014-10-26 Statistikk