De nyeste oppropene

Lervik-parken - vi ønsker IKKE flere blokker ytterst i parken

Tomten ytterst i Lervik-parken er regulert til boliger. Det er planlagt opptil tre blokker der. Parken er opprinnelig planlagt helt inn i vågen, men brannstasjonen tar nå over 5 mål av det som skulle vært park. Det bygges svært mange boliger i området. Vi mener at vi trenger alle de grønne lunger vi kan få, og nå er park-arealet betydelig mindre enn opprinnelig planlagt. Arealet eies av Stavanger kommune gjennom selskapet Stavanger Utvikling, som har solgt en opsjon på bygging til firmaet Solon.

310 Laget: 2022-11-29 Statistikk

Stopp nedbyggingen av Vadsøskolene!

Arbeiderpartiet, sammen med de uavhengige partiene, har gått i mot Kommunedirektørens forslag til budsjett. De har i sitt forslag til budsjett/økonomiplan for 2023/25 enda en gang valgt å sende regningen for innsparinger i skolesektoren, til Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole.  Det legges til grunn at skolene skal driftes på et minimumsnivå, og man går inn for å ha en samlet rektor for Vadsø barneskole, Vadsø ungdomsskole, Kulturskolen og Voksenpedagogisk senter(Voksenopplæringen).  Følgende

511 Laget: 2022-11-28 Statistikk

Redd tilbudet til mennesker med personlighetsforstyrrelser!

Det starter med å sikre at Personlighetspoliklinikken ved Ullevål sykehus ikke legges ned. Åse-Line Baltzersen, tidligere pasient ved Personlighetspoliklinikken, diagnosefri siden 2012 og Gunhild Hofstad, medlem av Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Vi som står bak dette oppropet representerer to høyst ulike, men vanlige skjebner for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Gunhild har blitt traumatisert som følge av systematisk diskriminering og un

1194 Laget: 2022-11-28 Statistikk

Politikerne må prioritere skolene på Erdal

Med dette oppropet ønsker vi å vise politikerne på Askøy at vi ikke aksepterer flere utsettelser av skolene på Erdal. Skoleutbyggingen på Erdal er allerede betydelig forsinket, og vi har kastet bort flere år på utredninger som ikke har ført oss noe nærmere. Budsjettforslagene til de enkelte partiene vil nå vise oss hvem som prioriterer barna, ungdommen og skolene på Erdal! Det er fortvilte foreldre, barn, besteforeldre, naboer, ansatte m.f som nå er vitne til at bygden Erdal blir nedprioriter ig

332 Laget: 2022-11-27 Statistikk

Medlemskrav om ekstraordinært årsmøte i Skikongens Venner

Nåværende styre (2 personer) i foreningen Skikongens Venner opptrer sterkt uansvarlig og unnlater bevisst å innkalle til foreningens årsmøte for 2022. Det er uro i foreningen og en artikkel og en leder i Lierposten 26.11.2022 underbygger dette. Foreningen trenger nå et nytt styre som kan få foreningen under kontroll og starte gjenoppbyggingen av tillit. På denne bakgrunn ønsker vi å utløse vedtektenes regel om at 1/3 av medlemmene kan kreve at det avholdes ekstraordinært årsmøte så snart som mul

55 Laget: 2022-11-27 Statistikk

JA til videre drift av Rødtvet senior- og aktivitetssenter

Brukere og frivillige ved Rødtvet senior- og aktivitetssenter har satt i gang en analog underskriftskampanje. Engasjementet er stort, og flere hundre har allerede signert. Nå etterspørres digitalt opprop for folk rundt om. Underskrifter ønskes fortløpende og senest innen onsdag 14. desember, før BU-møte med endelig vedtak av tilskudd. Ønsker DU å støtte seniorenes hjertesak om å beholde "sitt andre hjem"? VED Å UNDERTEGNE SIER DU DEG ENIG I BRUKERNES OPPROP:I budsjettet for 2023 foreslår bydelsd

156 Laget: 2022-11-27 Statistikk

Bevar skogen på Store Skjellingshovde

Her kan du signere for å bevare fjelledelgrana på Store Skjellingshovde. Staten vil snauhogge ca 500 dekar av den skogkledde, kjente turmålet i Søndre Land. Ved drift i dette området vil den ødelegge jordstruktur, skape vannavrenningen og erosjon utover nøkkelbiotoper og gammel setervoll. 

180 Laget: 2022-11-26 Statistikk

Gjør Lommedalsveien trygg for skolebarna

Lommedalsveien er en fylkesvei som går gjennom hele Lommedalen. Dette er skolevei for mange barn, men har kun fortau på èn side og svært få overgangsfelt som fører til at barn må løpe over veien på utrygge og uoversiktlige strekker. Dette har blitt en meget trafikkert vei, spesielt i rushtiden, når mange barn er på vei til/fra skolen. De som bor i Stålmila og Fossbergjordet har ingen trygge overganger for å krysse veien. Fra Lommedalsveiens start til Mølladammen ungdomsskole er det 3,9 km og kun

60 Laget: 2022-11-25 Statistikk

Vaksinesikkerhet: Stortinget må ta ansvar!

Signer og del! Susanne Heart kan kontaktes på susanne@susanneheart.com   BREVET MED LINKER: Fylkespolitikers åpne brev til Stortingets representanter 24. november 2022: Har massevaksineringen vært katastrofal?   Det Britiske Parlamentet startet 24. oktober 2022 en debatt om covid-19 vaksinenes sikkerhet. Dette etter å ha blitt kjent med foruroligende dataanalyser presentert av blant annet Dr Aseem Malhotra, der han setter særlig lys på medisinsk misinformasjon fra legemiddelselskapene. Nå må al

1739 Laget: 2022-11-24 Statistikk

JA til videre drift av Legevakten i Farsund!

I sitt budsjettforslag for 2023 foreslår kommunedirektøren å legge ned Legevakten i Farsund! Kommunedirektøren anbefaler i stedet at kommunen slutter seg til den interkommunale legevakten som har lokale på Sørlandet sykehus i Flekkefjord. Dette kan vi ikke akseptere!  Dette er en underskriftkampanje for å BEHOLDE legevakten i Farsund. Legevakttjenesten er noe ALLE i alle aldere plutselig kan få bruk for. Det er mange som ønsker hjelp når akutt sykdom og ulykker skjer. Da vil vi ha en lokal lege

1111 Laget: 2022-11-24 Statistikk

Nei til nedlegging av Åram ferjekai

I Vestlandsnytt 09.11.2022 og Synste Møre 10.11.2022 kunne vi lese at fylkeskommunen har foreslått å legge ned Åram ferjekai og seglande reserveferje på rute 01, sambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya. Det vil seie at dersom fylkesadministrasjonen i Molde får det som dei vil, kan ein ikkje lenger ta ferje mellom Åram og Larsnes eller mellom Åram og øyene Voksa/Sandsøya og Kvamsøya. Dette sambandet er ei viktig samferdselsåre for svært mange:- Dei som pendlar til/frå Kvamsøy/Sandsøy til/frå Vanylv

657 Laget: 2022-11-22 Statistikk

Oppgradering av utearealet ved Jentoftsletta Barnehagen

Denne barnehagen har sett grå og kjedelig ut i mange mange år. Det vet kanskje dere som har hatt barn der, og dere som har barn der nå. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående. Ja dette er til deg som også går forbi denne barnehagen og til dere foreldre som tenker at barnet skal begynne der når det er tid for det. Kanskje det er barnebarnet ditt. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående, det er ikke store tingene som er

31 Laget: 2022-11-21 Statistikk

Nei til nedstenging av Galleri Ask i Åsgårdstrand

Galleri ASK i Åsgårdstrand foreslås nedstengt av Horten kommune.   Galleriet er per i dag et ikke kommersielt visningssted for samtidskunst og av de få utstillingsmuligheter i Vestfold hvor utstillerne blir valgt ut av en profesjonell jury - oppnevnt av Vestfold Kunstsenter. Galleriet holder høy kvalitet og hadde siste år over 100 søkere som viser at det er et attraktiv sted for kunstnere å stille ut her.    Galleri Ask er i dag i regi av Horten kommune en plass for kunstnerisk frihet og ytring

311 Laget: 2022-11-17 Statistikk

Underskriftskampanje mot budsjettforslaget til bydelsadministrasjonen

Nå har bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren kommet med et budsjettforslag hvor mye av pengene til aktivitetsenheten blir kuttet. Dette vil si at hvis budsjettforslaget blir vedtatt, så vil ungdommene i bydel Grorud miste følgende tilbud; Søndagskaféen på Romsås Ekstra klubbkvelder Etter skole-tilbud med leksehjelp Alle midlene til dialogarbeid Alle midlene til gruppevirksomhet Fire deltidsstillinger på Fyrhuset (tilsvarende 800 000kr) Ferieklubben vil bli begrenset Jobb for ungdom Dette

553 Laget: 2022-11-16 Statistikk

Stopp utbygging av Østmarka på Lade! Nok er nok!

Husk å bekreft signeringen din på mail! Et enormt HVS-senter, 81 boliger (noen med parkeringskjellere), ROP-boliger for rusmisbrukere med voldsrisiko med ny barnehage som nærmeste nabo (og de har jo allerede sagt at Ringve skal brukes som ungdomsskole). De skal fjerne hundeparken, og sette noen benker der i stedenfor.  Dette har kommunen planer om å bygge på Østmarka!! ROP-boligene er faktisk allerede vedtatt, etter at Brundalen nektet. Det er også planlagt blokker i småhusområdet i Karisvingen!

349 Laget: 2022-11-16 Statistikk

Ønske om badstue ved Åmotdammen for beboere i Rælingen kommune

Ønske om helårsbadstue ved Åmodtdammen for beboere i Rælingen Kommune Den 14.11.2022 sendte vi inn et forslag til Rælingen kommune til deres høringsforslag kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2023. Vi ønsker at Rælingen kommune skal bidra med å få satt opp en badstue ved Åmotdammen som kan brukes av kommunens friskuser. Ønsker du/dere også en badstue ved Åmotdammen - signer dette oppropet for å støtte forslaget. Jo flere jo bedre!   Dokumentet til Rælingen kommune angåend

93 Laget: 2022-11-15 Statistikk

Flerbrukshall i Hommelvik

Malvik kommune er i sterk vekst og med befolkningsvekst følger et politisk ansvar for å legge tilrette for at frivilligheten kan tilby aktivitet. En aktiv og levende frivillig innstats gjennom lag og foreninger er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Gode nærmiljøanlegg er viktige fysiske og sosiale møteplasser. Vi som frivillig jobber med å legge til rette for et godt fritidstilbud for barn og unge i kommunen kan ikke akseptere at ny flerbrukshall i Hommelvik utsett

290 Laget: 2022-11-14 Statistikk

Støtt opp om Paulina Piasecha og protester mot at hun ikke får reiseforsikringen sin dekket av Fremtind Forsikring

Jeg så kl 19 nyhetene, Dagsrevyen på NRK igår kveld 12.nov 2022. Kl 19:22 omtales saken til Paulina og jeg viser til å se denne som bakgrunn for en protest mot forsikringsselskapet motstand mot å hjelpe Paulina. Hun reiste til Zanzibar for litt over 1 år siden, der familien hennes reiste for å komme seg bort i sorgen over tap av broren hennes som døde av kreft. Hun ble angrepet og skadet av en vesketyv så grovt, at hun ble operert først lokalt og så ved privat sykehus i Polen i 9timer i håp om å

7 Laget: 2022-11-13 Statistikk

Klimakrisen er en helsekrise!

Vi planlegger å sende følgende opprop som leserinnlegg til en større norsk mediekanal onsdag 16/ torsdag 17. November,  i anledning COP27. Kan dere hjelpe oss å få det signert av flest mulig leger, slik at landets ledere ser alvoret i krisen?   NØDALARM FOR VERDENS HELSE Verdens forskere er klare i talen – menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Begrenser vi ikke den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, vil det få enorme konsekvenser for oss alle. Likevel er vi på vei mot 2,8 graders opp

183 Laget: 2022-11-12 Statistikk

La barna på Os skole beholde skolebussen sin!

Barna på Os skole i Halden har blitt midlertidig flyttet til en nedlagt skole i påvente av ny sentrumsskole. Halden kommune har lovet skoleskyss i "hele anleggsperioden", men nå har Kommundirektøren foreslått at skoleskyssen fjernes fordi Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi mener at politikerne i Halden må stemme ned dette budsjettforslaget og sørge for at Halden kommune holder løftene sine til barna som har mistet nærskolen sin. Skoleveien de vil måtte gå er lang og langtf

143 Laget: 2022-11-11 Statistikk