De nyeste oppropene

JA TIL ET NAVNEBYTTE FRA HOLMESTRAND KOMMUNE TIL NORD JARLSBERG KOMMUNE

Alle som skriver under på dette oppropet støtter opp om kravet om å endre kommunens navn fra Holmestrand kommune til Nord Jarlsberg kommune.  Som det er blitt sagt i et flott innlegg i Sande Avis: "Over to år etter vedtaket om Holmestrand som den nye kommunens navn, er debattenlangt fra over. - Det nye navnet skal symbolisere et samarbeid mellom alle parter, ikke en utvidelse av den ene." (sitat: innlegg av Sigurd Kvalsvik) Vi ønsker å få satt en navne endring på dagsorden politisk for å få et k

Laget: 2021-06-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 471 470

BEHOLD Åse bo dagsenter

Er du opptatt av at våre eldste har det trygt, forutsigbart og godt? Er du enig i at man budsjetterer ikke bort mennesker i livets siste fase? Sandnes kommune, hvor ALLE partier, med unntak av SV og Rødt, har vedtatt å legge ned et av 6 dagsenter for hjemmeboende eldre. Etter et år med pandemi, hvor utrygghet og smitte har herjet, hvor de eldre har vært mer hjemme enn før og hvor ensomheten har eskalert, klarer altså våre politikere å legge ned et så viktig sted, som et dagsenter er for disse me

Laget: 2021-06-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 689 686

Nei til VEAS sine planer om lagring av avløpsslam og gjødselsfabrikk på Slitu

Vi på Slitu har ikke ønske om dette i vårt nærområde. At de garanterer at dette er luktfritt er det stor skepsis til. Det har ikke vært bygget en så stor fabrikk her i landet tidligere. Og vi har jo en vannkilde under monaryggen som kan forsyne hele Eidsberg med vann. Hva hvis den blir forurenset. Og hva skjer hvis fabrikken ligger der og det blir luktproblemer. Da er det nok for sent å protestere. Denne fabrikken var først planlagt i Ertevannveien i Rakkestad. Der gikk naboene sammen, brukte ad

Laget: 2021-06-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 122 122

JA! Vi søker overflytting til Helse Midt-Norge

  Vi ønsker oss bort fra Helse Nord, Helgelandsykehuset.Vi hadde faktisk troen på at Helgelandssykehuset 2025 var for ALLE pasientenes beste: ETT sykehus plassert på midten.  Fagmiljøet i HSYK anbefalte også ETT sykehus på Helgeland. Men nei, vi blir avspist med smuler med vedtaket som lager grunnlag for evig sykehuskrangel. Helgelandssykehuset og deres administrasjon er blitt til et vepsebol uten styring. Fylkestinget i Nordland vedtok også des. 2019 å følge innstillingen til fylkesrådet om to

Laget: 2021-06-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 781 779

FV 2524 og FV 2518

For å bedre trafikksikkerheten for alle brukere av disse to fylkesvegene.De har vært dårlige i mange år, men nå er de rett å slett elendige. Vi kjører slalom mellom hull og sprekker.Trafikksikkerheten er dårlig for alle som ferdes etter veiene.Vi må vise at vi står sammen, og at vi ikke godtar at veiene ikke skal utbedre før etter 2027! Vi sender brev til fylkesordfører, ordførere i Gausdal og Lillehammer og politikere i begge kommuner. Vi skal bli hørt!

Laget: 2021-06-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 23 23

Bevar Solvang Skole

Solvang skole er en god skole. Den har et godt læringsmiljø og høy trivsel. Den oppleves som trygg av barn og foreldre. Trygghet på skolen er en viktig forutsetning for læring. Solvang skole er en viktig arena i nærmiljøet. Her møtes voksne og barn gjennom arrangementer i regi av skolen, men også utenom skoletid er skoleområdet mye brukt. Skolen har derfor en viktig rolle i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Solvang og Smeby. Solvang skole er i god stand. Alle skolebygg m

Laget: 2021-06-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 227 225

Nei til bom i Hellerudveien

Bom i Hellerudveien vil dele nærmiljøet på Hellerud i to. Alle ønsker tryggere forhold for myke trafikanter Vi som bor her mener et fortau langs Hellerudveien er den beste løsningen som også ivaretar fremkommeligheten til beboere som sokner til skolene på Trasop og Godlia og til samkjøring i forbindelse med treninger i Oppsal Arena og andre treningstilbud som ligger i Østensjø bydel.Dersom en bom settes opp vil det bli et økt press på det som allerede i dag er en uoversiktilig og farlig flaskeh

Laget: 2021-06-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 139 139

Protest mot «drabantby» på Hauge

Vi ønskjer ikkje ei fortetting av bustader ala «drabantby» etablert på eit av dei finaste områda i heile Os, på Hauge. Dette er framleis LNF område, og godt utanfor sentrumsområdet i gjeldande planverk. Vi er ikkje imot fortetting eller utbygging i dette området, men vi protesterer på det omfanget som no er under planlegging, og korleis grøntareal skal takast av naboeigedommane. Du kan lese hele innlegget her https://www.midtsiden.no/protest-mot-drabantby-pa-hauge signer på skjema om du støtter.

Laget: 2021-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 21 21

Alkohol inn på narkotikalisten!!!

  I anledning høstens stortingsvalg blir oppropet holdt oppe i håp om å nå 3000 signaturer hvis hovedmål er å få våre politikere til å følge egne overordnede etater som FN og WHOs anbefalinger til sine medlemsland å avkriminalisere cannabis og samtidig fjernet fra narkotikalisten over sterke stoffer. Hos politikerne synes å råde uenigheter der partiene Venstre,  Høyre, Rødt. Mdg, SV uttaler synes for, men dessverre overkjøres av arrogante og besserwisserledere som AP, SP, Frp og KrF    I sin tro

Laget: 2021-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 24

Opprop for Tjenna badepark sommeren 2021

Covid-19-pandemien og nedstengning av samfunn, smittevernstiltak, arbeidsledighet og usikkerhet har rammet hele befolkningen. Det er uklart i hvilken grad og på hvilken måte pandemien har rammet barn og unge, på kort og lang sikt. Men vi vet at alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Vi vet også at barn at barn skal ha ret

Laget: 2021-06-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 186 186