De nyeste oppropene

Vi krever at fellesfagene i videregående opplæring består!

I regjeringens nye skolereform foreslås det å redusere kraftig i antallet fellesfag i videregående opplæring slik at vi kun står igjen med norsk, matematikk og engelsk. I tillegg foreslås det å innføre et nytt «Fremtidsrettet» fellesfag hvor elevene skal lære om kritisk tenkning, demokrati, likestilling og etikk. Begrunnelsen for å kutte ut fag som samfunnsfag, naturfag, religion og etikk, historie, geografi, fremmedspråk og kroppsøving er blant annet at elevene opplever å ikke være godt nok for

Laget: 2021-03-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 753 752

Åpne blomsterbutikkene

Hvorfor kan man ta på blomstene i en matvarebutikk men ikke i en blomsterbutikk?Nå har alle blomsterbutikker i Viken måtte stenge ned pga de nye nasjonale tiltakene fra regjeringen. For flere av oss er ikke dette første gangen. Alle vi i blomsterbransjen i Viken opplever å måtte avbestille store mengder med varer. Å man kan ikke unngå og legge merke til at varetrykket på blomster har økt noe enormt hos dagligvaren. Matvarebutikkene har lov og ha konteinere, hyller på hyller med blomster til utsa

Laget: 2021-03-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 15 15

Trygg FV569

Ønsker du utbedring og sikring av FV569? Signer underskriftskampanjen og inviter en venn til å gjøre det samme. Alle som bor og bruker veien daglig, alle som har hytter her og jobber her og alle som bruker FV som omkjøring når E16 er stengt. Kanskje vi klarer å samle et antall underskrifter som kan hjelpe de som jobber med å få til dette.    

Laget: 2021-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 123

Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

I  et år har barnehageansatte landet over hatt mellom 9-18/20 nærkontakter hver eneste dag, bortsett fra da barnehagene stengte i mars 2020. Hvis vi skal regne med medarbeidere og forelde, blir tallet enda høyere. Hadde dette vært i en privat setting, hadde vi risikert å bli bøtelagt for å bryte coronarestriksjonene.  Selv når det er en smitteøkning på 140% for barn i alderen 0-5 år, tvinges barnehagene til å holde åpne. Barnehageansatte tvinges ut på jobb og er svært eksponert for smitte. Vi ha

Laget: 2021-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4398 4392

Ja til fortsatt barne og ungdomskole i Sannidal !

Vi støtter fortsatt barne og undomskole i Sannidal og mener at nedleggelse er uklokt og lite fremtidsrettet. Vi trenger disse lokalskolene og oppfordrer alle politikere til å støtte dette. 

Laget: 2021-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 388 385

Nei til industri på våtmarka Hellemyra, Lista.

Nei til storstilt industriutbygging på Hellemyra og områdene rundt.     Det planlegges storstilt utbygging på Lista i Farsund kommune, der enorme arealer med natur og matjord vil gå tapt. Den siste resten av våtmarka Hellemyra er blant de områdene som planlegges utbygd. Myra er rødlistet som en sterkt truet naturtype.     Området som skal nedbygges med industri ligger sentralt i det unike og flate Listalandskapet og er tilholdssted for har en lang rekke truede arter, og omtales gjerne som lande

Laget: 2021-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1336 1325

Vi som ønsker journalist og NRK-programleder tilbake på skjermen

En signatur for Line, en signatur for folketHøsten 2019 forsvant plutselig den folkekjære programlederen, Line Andersen, fra NRKs skjermer. Line som hadde vært en trofast medarbeider gjennom en årrekke og servert oss seere fra den mest eksklusive tv-buffet.Med store direktesendinger som spesialfelt, og særlig fikk hun en nærhet til folket gjennom NRKs sjakksendinger, der hun var med på å skrive TV-historie. I tillegg har vi sett den folkekjære journalisten og programlederen på 17.mai-sendingene

Laget: 2021-03-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20 20

Fartsdumper i Dynge

Høy hastighet og klare brudd på fartsgrensen på 30 km/t i Dynge oppleves som en trafikkrisiko. Det er mange som benytter Dynge som turvei og uten fortau kan det til tider virke som om det bare er et tidsspørsmål før ting går fryktelig galt. Merkelig er det da at vi har farttsdumper i samme vei litt lenger ned der veien heter Plassen. Her er veien bred og oversiktelig og delvis med fortau, (til og med på begge sider)  men der hvor veien er smalest og mest uoversiktelig er det ikke fartsdumper. Hm

Laget: 2021-03-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 50 50

Snøscooter er også friluftsliv i hallingdal

  Vi er lei av at men ikke skal få bestemme selv hva man vil bruke eindomen sin til. Eller for de som heller vil ta seg ein scooter tur en og gå på ski!  skriv under på at vi ønsker snøscooter løyper i Hallingdal og Nore og Uvdal! vi må få politikerne med på dette og ønsker og levere dette over til politikerne og fylkeskomenen. i tillegg vil vi sende dette over til stortinge og håper at de vil åpne for mer mottor fertsel i utmark. Veldig latterlig at store trokkemaskiner som bruker 30/40 liter i

Laget: 2021-03-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 204 204

Smittevern i skolen og barnehage nå!

Vi er lei av totalt manglende smittevern i skole og barnehage. Barn smitter kanskje mindre og blir mindre syke, men vi er mange voksne som befinner oss i skolene. Sårbare barn vernes gjennom egne tilbud fra skolen og får slik dekket sitt behov. Vi som jobber i skole og barnehage kan bli syke og smitte våre nærmeste, hvem som helst av oss kan bli alvorlig syke og få langvarige skader. Barn kan også bli alvorlig syke eller smitte sine nærmeste, spesielt nå med det britiske mutantviruset.   Vi

Laget: 2021-03-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3478 3470