De nyeste oppropene

Vi som vil at vikarene på barnevernsinstitusjon skal bli

Etter ny lov i 2022 så har ikke barnevernsinstitusjoner lov til å bruke nye ufaglærte vikarer i jobb. Som ungdom i institusjon selv så er vikarer noen av de jeg har fått best kontakt med og de er derfor viktig for min fremtid. En bachelor vil ikke automatisk si at menneskene er bedre til å håndtere vår hverdag.  Signér, så får vi beholde vikarene vi er så glad i.

89 Laget: 2022-09-08 Statistikk

Ikke straff varslerne, straff arbeidsgiverne!

Å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i virksomheter er avgjørende for et velfungerende næringsliv. Hvorfor er det da i praksis varsleren som blir straffet? I henhold til arbeidsmiljøloven; § 2 A-1 har ansatte plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, § 2 A-4 er gjengjeldelse forbudt mot arbeidstaker som varsler og § 2 A-5 har varsleren krav på erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse. I realiteten er aml § 2 A verdiløs. Varslerne beskyttes ikke i Norge og e

42 Laget: 2022-09-08 Statistikk

Opprop for fastlegene våre!

Opprop for fastlegene våre!I Norge i dag har vi en fastlegekrise. Folk i hele norge mangler fastleger, og mange føler seg utrygge. I små og mellomstore byer fra nord til sør, og øst og vest, kjenner man på utrygghet rundt den fastlegekrisa som rammer landet, og mange som mister sin fastlege går i lang tid uten å få ny. Dette er en krise som ikke blir mindre, men er varslet å øke i omfang, selv studentene på legestudiene i norge ønsker ikke å bli fastlege. Det er en utrolig tøff, men viktig jobb

340 Laget: 2022-09-07 Statistikk

Torg, uteservering og sykkelsti i Fredensborgveien (FBV)

Til beboere i Fredensborgveien og i Hammersborg området, St. Hanshaugen bydel, nabobydeler og øvrige Oslo Signeres av beboere i Hammersborg-området i bydelen St. Hanshaugen & Osloborgere som benytter seg av sykkelvei og bryr seg om nærmiljøet Område: Oslo SIGNER OM DU ØNSKER AT FREDENSBORGVEIEN SKAL BLI ET SAMLINGSPUNKT PÅ VEIEN MELLOM SENTRUM, TULLINLØKKA, ST. HANSHAUGEN OG GRÜNERLØKKA ISTEDENFOR EI GJENNOMFARTSÅRE FOR BILTRAFIKK Svingen på Fredensborgveien (FBV), hvor den møter Thor Ols

252 Laget: 2022-09-07 Statistikk

Underskriftskampanje mot planforslaget ‘‘LILLEAKERBYEN’’

Naboer på Lilleaker mener reguleringsforslaget til Mustad Eiendom åpner for alt for høye bygg mot Lilleakerveien og at forslaget må nedjusteres i dette området uten at det økes andre steder.    Se argumentasjon under kunngjøringer og støtt dette med å gi din underskrift. 

269 Laget: 2022-09-05 Statistikk

STOPP MVA på gjenbruksklær!!

Visste du at vi må betale mva på salg av gjenbruksklær? Altså på klær som det allerede er betalt mva på da de ble kjøpt nye? Bruktbilbutikkene slipper derimot å betale mva på salg av brukte biler... Det er ikke riktig, synes vi! Dårlig for miljøet og kjedelig for oss som prøver å gjøre noe med forbruket. Er du enig med oss om at 2 x mva er feil ? Hjelp oss å stoppe mva på gjenbruksklær ved å skrive under her, dele dette innlegget fra vår facebook og instagram side. Takk for at du som oss tenker

569 Laget: 2022-09-04 Statistikk

Nei til trafikkaos på nedre Grefsen!

I Bymiljøetaten foreligger det planer for endring av kjøremønster på nedre Grefsen som innebærer, enveiskjøring av Lettvintveien. Det skjer uten  inkludering av beboerne, og i strid med bysyrets vedtak som avviser enveiskjøring, men ber om tilrettelegging for mye trafikanter.  Resultatet blir at all trafikk fra sør til nord blir tvunget gjennom Kapellveien, inkludert buss 56. I rushtiden er det allerede svært vanskelig å kjøre ut av Kapellveien og nedover mot Storo. Stengning av Lettvintveien vi

372 Laget: 2022-09-04 Statistikk

Stans rekkehusbebyggelsen på Store Ringvei 12

Den planlagte rekkehusbebyggelsen på Store Ringvei 12 bryter med gjeldende reguleringsplan og vil svekke trafikksikkerheten betydelig. Vi ønsker trygge gater for våre barn og eldre, ikke mer trafikk i en uoversiktlig sving. Byggeprosjektet fortetter et etablert boområde og bygger seg tett opp i nabotomtene. Signer oppropet for å si fra om at vi ikke ønsker rekkehusbebyggelse på Ringveiene og at barn, folk og hus blir satt først og ikke utbyggers interesser og profittjag. Underskriftskampanjen vi

110 Laget: 2022-08-31 Statistikk

Vi behøver NAV ombud i alle fylker

Vi behøver et fylkeskommunalt NAV ombud.  NAV er viktig for mennesker i ulike situasjoner. Vi har eldreombud, mobbeombud, likestillings og diskrimineringsombud, personvernombud o.l., men vi mangler NAV ombud. Hvorfor behøver vi NAV ombud, og hva skal ombudet gjøre? NAV ombudet skal veilede privatpersoner i forhold til regler og systemer.  NAV ombudet skal være uavhengig og underlagt Stadsforvalteren. NAV ombudet skal bidra til å minske avmaktsfølelse og redusere konflikter, som kan være resursk

28 Laget: 2022-08-30 Statistikk

Ja til digital publisering/strømming av undervisning på UiB

Vi så et stort steg i digitalisering av undervisning på UiB under pandemien, men har tatt et merkelig skritt tilbake som om fravær av div. fysiske og psyiske helseplager ikke fremdeles er et aktuelt tema. Studentparlamentet støtter digital publisering/strømming av forelesninger hvor dette lar seg gjøre. Selv om dette i seg selv burde si at flertallet har talt, er realtiteten at kun 13% av studentene ved UiB har talt. Målet med denne undeskriftskampanjen er å forsterke argumentet om at flertallet

404 Laget: 2022-08-29 Statistikk