De nyeste oppropene

Nei til nedlegging av Åram ferjekai

I Vestlandsnytt 09.11.2022 og Synste Møre 10.11.2022 kunne vi lese at fylkeskommunen har foreslått å legge ned Åram ferjekai og seglande reserveferje på rute 01, sambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya. Det vil seie at dersom fylkesadministrasjonen i Molde får det som dei vil, kan ein ikkje lenger ta ferje mellom Åram og Larsnes eller mellom Åram og øyene Voksa/Sandsøya og Kvamsøya. Dette sambandet er ei viktig samferdselsåre for svært mange:- Dei som pendlar til/frå Kvamsøy/Sandsøy til/frå Vanylv

627 Laget: 2022-11-22 Statistikk

Oppgradering av utearealet ved Jentoftsletta Barnehagen

Denne barnehagen har sett grå og kjedelig ut i mange mange år. Det vet kanskje dere som har hatt barn der, og dere som har barn der nå. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående. Ja dette er til deg som også går forbi denne barnehagen og til dere foreldre som tenker at barnet skal begynne der når det er tid for det. Kanskje det er barnebarnet ditt. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående, det er ikke store tingene som er

31 Laget: 2022-11-21 Statistikk

Nei til nedstenging av Galleri Ask i Åsgårdstrand

Galleri ASK i Åsgårdstrand foreslås nedstengt av Horten kommune.   Galleriet er per i dag et ikke kommersielt visningssted for samtidskunst og av de få utstillingsmuligheter i Vestfold hvor utstillerne blir valgt ut av en profesjonell jury - oppnevnt av Vestfold Kunstsenter. Galleriet holder høy kvalitet og hadde siste år over 100 søkere som viser at det er et attraktiv sted for kunstnere å stille ut her.    Galleri Ask er i dag i regi av Horten kommune en plass for kunstnerisk frihet og ytring

307 Laget: 2022-11-17 Statistikk

Underskriftskampanje mot budsjettforslaget til bydelsadministrasjonen

Nå har bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren kommet med et budsjettforslag hvor mye av pengene til aktivitetsenheten blir kuttet. Dette vil si at hvis budsjettforslaget blir vedtatt, så vil ungdommene i bydel Grorud miste følgende tilbud; Søndagskaféen på Romsås Ekstra klubbkvelder Etter skole-tilbud med leksehjelp Alle midlene til dialogarbeid Alle midlene til gruppevirksomhet Fire deltidsstillinger på Fyrhuset (tilsvarende 800 000kr) Ferieklubben vil bli begrenset Jobb for ungdom Dette

473 Laget: 2022-11-16 Statistikk

Stopp utbygging av Østmarka på Lade! Nok er nok!

Husk å bekreft signeringen din på mail! Et enormt HVS-senter, 81 boliger (noen med parkeringskjellere), ROP-boliger for rusmisbrukere med voldsrisiko med ny barnehage som nærmeste nabo (og de har jo allerede sagt at Ringve skal brukes som ungdomsskole). De skal fjerne hundeparken, og sette noen benker der i stedenfor.  Dette har kommunen planer om å bygge på Østmarka!! ROP-boligene er faktisk allerede vedtatt, etter at Brundalen nektet. Det er også planlagt blokker i småhusområdet i Karisvingen!

334 Laget: 2022-11-16 Statistikk

Ønske om badstue ved Åmotdammen for beboere i Rælingen kommune

Ønske om helårsbadstue ved Åmodtdammen for beboere i Rælingen Kommune Den 14.11.2022 sendte vi inn et forslag til Rælingen kommune til deres høringsforslag kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2023. Vi ønsker at Rælingen kommune skal bidra med å få satt opp en badstue ved Åmotdammen som kan brukes av kommunens friskuser. Ønsker du/dere også en badstue ved Åmotdammen - signer dette oppropet for å støtte forslaget. Jo flere jo bedre!   Dokumentet til Rælingen kommune angåend

90 Laget: 2022-11-15 Statistikk

Flerbrukshall i Hommelvik

Malvik kommune er i sterk vekst og med befolkningsvekst følger et politisk ansvar for å legge tilrette for at frivilligheten kan tilby aktivitet. En aktiv og levende frivillig innstats gjennom lag og foreninger er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Gode nærmiljøanlegg er viktige fysiske og sosiale møteplasser. Vi som frivillig jobber med å legge til rette for et godt fritidstilbud for barn og unge i kommunen kan ikke akseptere at ny flerbrukshall i Hommelvik utsett

288 Laget: 2022-11-14 Statistikk

Støtt opp om Paulina Piasecha og protester mot at hun ikke får reiseforsikringen sin dekket av Fremtind Forsikring

Jeg så kl 19 nyhetene, Dagsrevyen på NRK igår kveld 12.nov 2022. Kl 19:22 omtales saken til Paulina og jeg viser til å se denne som bakgrunn for en protest mot forsikringsselskapet motstand mot å hjelpe Paulina. Hun reiste til Zanzibar for litt over 1 år siden, der familien hennes reiste for å komme seg bort i sorgen over tap av broren hennes som døde av kreft. Hun ble angrepet og skadet av en vesketyv så grovt, at hun ble operert først lokalt og så ved privat sykehus i Polen i 9timer i håp om å

7 Laget: 2022-11-13 Statistikk

Klimakrisen er en helsekrise!

Vi planlegger å sende følgende opprop som leserinnlegg til en større norsk mediekanal onsdag 16/ torsdag 17. November,  i anledning COP27. Kan dere hjelpe oss å få det signert av flest mulig leger, slik at landets ledere ser alvoret i krisen?   NØDALARM FOR VERDENS HELSE Verdens forskere er klare i talen – menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Begrenser vi ikke den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, vil det få enorme konsekvenser for oss alle. Likevel er vi på vei mot 2,8 graders opp

183 Laget: 2022-11-12 Statistikk

La barna på Os skole beholde skolebussen sin!

Barna på Os skole i Halden har blitt midlertidig flyttet til en nedlagt skole i påvente av ny sentrumsskole. Halden kommune har lovet skoleskyss i "hele anleggsperioden", men nå har Kommundirektøren foreslått at skoleskyssen fjernes fordi Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi mener at politikerne i Halden må stemme ned dette budsjettforslaget og sørge for at Halden kommune holder løftene sine til barna som har mistet nærskolen sin. Skoleveien de vil måtte gå er lang og langtf

143 Laget: 2022-11-11 Statistikk

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at "alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare." (artikkel 2, punkt 3). Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt

824 Laget: 2022-11-11 Statistikk

Bevare alvorligsykekoordinator i Verdal kommune!

Nok en gang er det foreslått å fjerne stillingen alvorligsykekoordinator i Verdal kommune. Ved forrige korsvei skrev jeg et innlegg i Innherred, nå forsøker jeg å dra igang en underskriftskampanje - vi må bruke de kanaler vi har i vårt demokrati - og et skritt på den vegen, kan være dette.   Skriv under, og del med dine - link til artikkel i Innherred: https://www.innherred.no/debatt/i/k69OJa/det-er-paa-tide-at-vi-hever-stemmen-over-kuttene

229 Laget: 2022-11-10 Statistikk

Jeg ønsker ikke å ha vindkraft i Siljan Kommune.

Tirsdag den 15. skal vinkraftsaken opp i Siljan.    Det er nå planer om å etablere et vinkraftindustrianlegg i Siljan, og kommunestyre skal vedta et vedtak som vil føre til at kommunen minster sin vetorett. Dermed vil kommunen miste sin rett for alltid i forhold til vinkraftutbygging i dette området. 

507 Laget: 2022-11-10 Statistikk

STOPP UTKASTELSEN AV AFGHANERE

#AfghanistanNotSafe #StopDeportingAfghans #StoppUtkastelsenAvAfghanere Norge brukte millioner av kroner og inviterte Taliban til Oslo, uten at den humanitære krisen forbedret seg noe i Afghanistan! Norge har diplomatiske forbindelser med et regimet som har fratatt kvinner grunnleggende menneskerettigheter. Hver eneste dag(!) er vi vitne til tortur, drap og fratakelse av afghanernes grunnleggende menneskerettigheter. Nå er det ikke nok med at Norge er stille om de grusomme menneskerettighetsbrudd

98 Laget: 2022-11-10 Statistikk

Øke fraværsgrensa

Flere elever og andre ungdommer føler seg presset av fraværsgrensen og tvinger seg til å gå på skolen selv om de er for syke til å fungere skikkelig. Derfor ønsker vi å utvide fraværsgrensen fra 10% til 15%.

36 Laget: 2022-11-09 Statistikk

Israel: Løslat The Freedom Theatre i Jenins styreleder, Bilal Al-Saadi!

    Vår samarbeidspartner The Freedom Theatre i Jenin flyktningleir, Vestbredden, Palestina, trenger vår støtte: I september ble teatrets styreleder Bilal Al-Saadi arrestert og satt i israelsk administrativ forvaring, uten anklage eller dom. Han har blitt fortalt at han vil bli holdt i forvaring i seks måneder og vil ikke bli gitt muligheten til å tale sin sak i en rettssal.   The Freedom Theatre har en svært viktig funksjon for barn og unge i lokalsamfunnet i Jenin flyktningleir: Leiren raides

530 Laget: 2022-11-08 Statistikk

Vi må sikre støtten til ideelle og frivillige organisasjoner som driver pasientrettet arbeid!!

Å være pasient med kroniske plager medfører betydelige utfordringer i dagliglivet, i arbeidslivet og i forhold til psykisk helse.  Denne pasientgruppen nyter i dag svært godt av hjelpetiltak som blir tilbudt gjennom frivillige og ideelle organisasjoner som blant annet Norges handicapforbund, Kirkens nødhjelp, Norges røde kors, Hørselshemmedes landsforbund, Norges blindeforbund, Unge funksjonshemmede, LHL og Norsk Pasientforening.  Enten det gjelder erfaringsutvekslinger, opplysningsarbeid, kursi

55 Laget: 2022-11-08 Statistikk

Burger King til Sogndal !

Nå er vi lei! Vi trenger nattmat, og enkel middag for fatttige studenter! Sogndal har så mye bra å by på, men mangler det viktigste - fastfood <3 

108 Laget: 2022-11-07 Statistikk

The Chosen sesong 3 premiere!

Vi ønsker å få premieren på The Choosen sesong 3 ep. 1&2 til Oslo! Meld deg på her om du ønsker å vere med på premieren. Om vi er nok folk, kan vi kanskje få med oss en kinosal til å holde premieren! Skjekk ut The Chosen på https://watch.angelstudios.com/thechosen, og engasjer deg i dag! Mulig dato blir mellom den 18 og 24 november.

12 Laget: 2022-11-06 Statistikk

Underskriftskampanje mot planforslag i Langmyrgrenda 1

Langmyrgrenda 1 ønsker å bygge 10 meter høyt leilighetsbygg. Dette vil forringe vårt nærområdet og inngangen til Langmyrgrenda. Mange i nabolaget er svært bekymret for det innsendte planinitiativet i Langmyrgrenda 1 av flere grunner.    Link til planforslag med illustrasjon/bilder: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202215360   Om området Områdene Kringsjå, Langmyr og Grinda ble planlagt på 50-tallet og reguleringsplanen S-808 ble vedtatt i 1959. Utbygning

335 Laget: 2022-11-05 Statistikk