De nyeste oppropene

Vi har mistet tilliten til KS som arbeidsgiverorganisasjon

385 Laget: 2023-02-27 Statistikk

Redd coop marked rustad

265 Laget: 2023-02-27 Statistikk

La Liban Wako Sora få bli i Norge

1164 Laget: 2023-02-26 Statistikk

NEI til nedleggelse av norskspråklig master i utøvende musikk ved UiT

74 Laget: 2023-02-24 Statistikk

NEI TIL VINDKRAFT!

50 Laget: 2023-02-23 Statistikk

Nei til MONSTERMASTER - Ja til jordkabel

118 Laget: 2023-02-23 Statistikk

Opprop for videreføring av dobbel kvote omsorgsdager i 2023

36 Laget: 2023-02-22 Statistikk

Opprop fra ansatte ved St Olavs hospital om å åpne tidligere pasientjournalverktøy

361 Laget: 2023-02-19 Statistikk

Opprop til støtte for oss som ønsker å beholde muligheten til å kjøre bil i bydel Østensjø og kunne parkere bilen i nærmiljøet !

985 Laget: 2023-02-18 Statistikk

Nei til opprettelse av ROP-boliger på Sveberg!

514 Laget: 2023-02-16 Statistikk

Opprop mot reguleringsplanen til Mummiparken.

274 Laget: 2023-02-14 Statistikk

Vi som krever at regjeringen likevel ikke endrer verneforskriften for å få til E6-utbygging gjennom Lågendeltaet naturreservat

14 Laget: 2023-02-13 Statistikk

Behold nærskolene på Vesterøya!

440 Laget: 2023-02-12 Statistikk

Støtt vårt krav om frihet til å velge covid-19-vaksine uten mRNA og DNA!!!!

10 Laget: 2023-02-11 Statistikk

Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

1922 Laget: 2023-02-10 Statistikk

Støttekampanje for Institut "Dr. Simo Milošević" Igalo.

422 Laget: 2023-02-09 Statistikk

Nei til ROP-boliger på Tråholt (med tilknytning til Bjørkedalen, Døvik, Nystrand, Olavsberget og Telemarksporten).

167 Laget: 2023-02-09 Statistikk

Bevar ungdomsskolen i Snertingdal !

300 Laget: 2023-02-08 Statistikk

Nei til ny bru i Porsgrunn

208 Laget: 2023-02-08 Statistikk

Klage til Osloskolen om inneklima på Bjørndal Barneskole

17 Laget: 2023-02-08 Statistikk