De nyeste oppropene

Hjelp oss og redde Danielsenhestesport på stall Henne

Vi i Danielsen hestesport fikk en lite hyggelig beskjed i forrige uke. Stalleier har hatt en sak gående med Bergen kommune. Og nå må vi legge jord på ridebanen og luftegårdene til hestene innen 1 juli. Vi har hatt en midlertidig godkjenning av banen ut 2022. Denne er nå trukket tilbake. Vi har container i stallen hvor all hestemøkk fra boksene og luftegårdene og ridebanen havner daglig. Eneste grunn for avslag er fare for avrenning av møkk til elv.. Men om vi lager mark der igjen. Så kan hestene

682 Laget: 2022-06-12 Statistikk

Nå ønsker vi gjerde på ellingsrud/nuggerud hundeplass.

Vi har sendt inn og fått godkjent vedtak om å gjerde inn hundeplassen på Nuggerud i 2021 fra Oslo kommune. Med mye hunder i området er det ikke noen lekeplass for hundene og heller ikke noe trygt når det er rett mellom en p plass og fotballbane. I tillegg er det mye hester i området som skal tas hensyn til. skriv under og jeg vil sende dette med dersom det blir behov for det videre i saken. 

67 Laget: 2022-06-12 Statistikk

"Hvite fly" - Hent ukrainske flyktninger til Norge nå!

Krigen i Ukraina har vart i mer enn 100 dager! I tre måneder har kvinner, barn og eldre flyktet i sikkerhet til nabolandene rundt Ukraina. I tre måneder har frivillige i Ukraina, Moldova, Ungarn, Romania og Polen hjulpet flyktningene med mat, klær, tak over hodet, medisiner, og transport videre til andre land. I snart tre måneder har frivillige i Norge hentet tusenvis av ukrainske flyktninger til Norge, med egne penger, med buss. Etter tre måneder har fortsatt ikke norske myndigheter hentet sivi

67 Laget: 2022-06-07 Statistikk

La SØRENGET OPPVEKSTSENTER leve!

Skoleledelsen i Namsos Kommune har fremmet et høringsforslag om å legge ned SØRENGET SKOLE med grunnlag i fremtidige prognoser om nedgang i elevtall i kommunen samt behovet for oppgradering av bygningsmassen på skolen.   INGEN GODE ARGUMENTER FOR Å LEGGE NED SØRENGET Sørenget har gjennom de siste 30 årene hatt et mer eller mindre stabilt antall elever på skolen. Bygdene som sogner til skolen opplever tilflytning, økte boligpriser og befolkningsvekst grunnet skolen, skolefritidsordningen og barne

492 Laget: 2022-06-07 Statistikk

Behold Frisklivssentralen i Fredrikstad!!!

Støtt Frisklivssentralen i Fredrikstad sin kamp for å forbli den gode helsetjenesten den er i dag!!!!   Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste vi har hatt i Fredrikstad i 8 år. Målgruppen er personer med livsstilssykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utvikling av sykdom og som del av et behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.

655 Laget: 2022-06-07 Statistikk

Appell til H.M. Kong Harald om brudd på grunnlovens paragraf 1 angående USA's anlegg på norsk jord.

Appell til Kongen angående brudd på paragraf 1 i Grunnloven og angående Baseerklæringen, gjort av Den Norske Regjering i 1949   Vi ber Hans Majestet om å stoppe iverksettelsen av Stortingets vedtak om bruk av norske områder for amerikanske styrker. Vi er en gruppe mennesker som føler dyp bekymring for vedtak som er blitt gjort av det Norske Storting. Vi henvender oss til Kongen som ifølge grunnlovens paragraf 3, har utøvende makt i forhold til grunnloven. Vi mener at, i denne saken har ikke de f

316 Laget: 2022-06-06 Statistikk

Nei til utbygging av boliger i Liabråten, Deør skog

Dette er en underskriftskampanje for å stoppe planene om boligbygging på boligbygging i Deør skog, Liabråten.  - Det er registrert verdifulle arter og naturtyper syd og sydvest i planområdet: - Ved Liabråten er det to mindre gårdsdammer med salamander. - Langs Gamle Kirkeveien er det registrert en eldre allé med bjørk og edelløvtrær. - Nord for Skoglundveien/Syrinveien er det registrert en liten skogsdam mellom skog og bebyggelse, med liten- og stor salamander, samt buorm. (Nasjonalt og regional

417 Laget: 2022-06-03 Statistikk

Stopp oppsplitting av jernbanen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stanse oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen. I regjeringserklæringen lovet de også en gjennomgang av organiseringen av jernbanen. En slik gjennomgang har vi ikke sett noe til. Allikevel ser vi nå at regjeringspartiene velger å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to deler. De to delene er identiske med de tidligere anbudspakkene 4 og 5. Det som tidligere kaltes anbud kalles nå forhandling. Hensikten er likevel akkurat den sam

662 Laget: 2022-06-03 Statistikk

Ja til farstshumper til sentrum av Olderdalen.

Vi har ventet i mange år. Alt for mange. Nå står jeg på mitt å skal få igjennom det å få fartshumper til sentrum av Olderdalen. Vi har alle barn som ferdes over E6 i Olderdalen, å vi alle vet hvor høy hastighet enkelte har igjennom, selv om fartsgrensen er 50. Det er E6, å mange mange biler og tungtransport kjører igjennom bygda ila. en dag. Det er elever som må krysse E6 for å komme seg til skolen, barn og voksene må krysse for å komme seg på butikken, folkebiblioteket, å for å ta ferga, eller

82 Laget: 2022-06-01 Statistikk

Ja til skatepark på Årnes

Vi ønsker skatepark ved Årnes brygge. Siden 2012 har det vært planer om å lage skatepark på Årnes. Nes rullebrettklubb ble stiftet i 2014, og tok dermed over arbeidet for å lage ett skatertilbud til ungdom i bygda. I årenes løp har det vært mange møter med Nes komunne for å gjennomføre planen om å bygge en skatepark. Disse møtene har ikke ført til noe, enda. Nå håper vi at det snart kan stå en skatepark på Årnes. Fra før finnes det en rampe på Runni, denne ble finansiert gjennom sparebankstiftel

120 Laget: 2022-05-31 Statistikk