De nyeste oppropene

Folkeopprøret for Nei til eiendomsskatt i Holmestrand kommune. Underskrifts kampanje for forandringer.

Jeg er i mot Eiendomsskatt i Holmestrand kommune å ønsker å få satt en stopper for dette. Jeg mener også at en så stor avgjørelse må tas av folket i en folke avstemning og ikke av et kommunestyre.

504 Laget: 2021-04-23 Statistikk

Veivedlikeholdet i Bindal

NOK ER NOK!  Nå er det på tide at vedlikeholdet av fylkesveiene i kommunen vår kommer opp på prioriteringslista. Årene går, det skjer lite og det blir bare verre og verre. Det sliter hardt på utstyr og folk som kjører milevis i områdene daglig. Har en liten aksjon på gang på Facebook, ordfører og media er kontaktet. Ønsker å skape litt blest rundt dette og håper flest mulig vil signere. Hadde også vært artig sprekt om politikere hang seg på, tok tak i saken samtidig og pusher på sine kontakter o

483 Laget: 2021-04-22 Statistikk

Bevar skogspreget i Haugerudparken!

Naboene var lovet at naturmangfoldet i Haugerudparken skulle ivaretas da skogen skulle oppgraderes, men for mye ble fjernet i fjor. Vi ber om at siste rest av naturlig skog får stå i fred!  Bydel Alna, Områdeløft Trosterud og Haugerud og vi beboerne har sammenfallende interesser i å gjøre Haugerud til et best mulig sted å bo. Da er nærskoger viktige. Dyr, fugler, insekter og et mangfold av vekster trenger hundremeterskogene våre. Forskning viser at fuglesang og utsikt til trær har positiv effek

186 Laget: 2021-04-21 Statistikk

Støtt arbeidet med "Ungdommens Hus" på Ål

"Ungdommens Hus" Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel har gått sammen om et samarbeid om å skape en møteplass for ungdommen vår. Vi ønsker å skape et "Ungdommens Hus" hvor det er plass til blant annet E-sport og ungdomsklubb. Vi støtter ungdommens ønske om et møtested i sentrum, den må være der ungdommen er. Vi ønsker at ungdommen skal få være med i utviklingen av huset. Derfor har vi spurt Ål kommune om å få ta i bruk gamle "Doktor'n". Om du mener vi er inne på noe viktig for ungdommen vår

153 Laget: 2021-04-21 Statistikk

Bevar studentprestene på campus!

Studentlivet inneholder mye fint, men kan også inneholde mye vanskelig. Da er det godt å ha noen å snakke med! Studentprestene har eksistert på campus ved NTNU siden 1988 og tilbyr blant annet lavterskelsamtaler om alt livet måtte romme og arrangerer sorggrupper. De er også en del av NTNU sin kriseberedskap og arrangerer minnestund når studenter går bort. Studentprestene er lønnet av kirken og er dermed både en svært billig og en svært allsidig ressurs for studentene ved NTNU. Studenttinget ønsk

63 Laget: 2021-04-21 Statistikk

Vi har ingen å miste!

Til alle som disponerer krysset fra Fjellveien ved busstoppet til Ole Irgens vei. Signèr hvis du ønsker et overgangsfelt ved krysset. Hver dag krysser barn på vei til skolen, turgåere, joggere, syklister og andre denne trafikkerte veien fra Fjellveien over til fortauet i Ole Irgens vei. Krysset oppleves meget uoversiktlig og det mangler både overgangsfelt og god belysning. Pga av høy forekomst av boligutbygging i området, har dette medført økt trafikk på strekningen. Vi ønsker å gi myke trafikan

103 Laget: 2021-04-21 Statistikk

VI VIL BEHOLDE BRUKTBUTIKKEN SAREPTAS I MELBU SENTRUM

Vi i Melbuposten SA ønsker å understreke viktigheten av å beholde Sareptas i Melbu sentrum. Dagens plassering gagner det øvrige næringslivet i sentrum og trekker folk fra hele regionen. Ved å flytte Sareptas ut av sentrum og til mindre lokaler, degraderes ikke bare bedriften, men hele Melbu sentrum. Vi frykter også at kundegrunnlaget vil falle betraktelig om Sareptas relokaliserer. Antallet arbeidsplasser står i fare for å reduseres. I tillegg vil varebeholdningen reduseres grunnet manglende pla

110 Laget: 2021-04-20 Statistikk

Mat og kvalitet i barnehagene i Nome

Barnehagene har ikke hatt matservering det siste året på grunn av at det er en tidkrevende arbeidsoppgave. Det har kommet frem hvor mye tid som brukes på det praktiske rundt det å servere mat i barnehagen. Og dermed også kommet frem hvor mye tid som kunne vært brukt på annet pedagogiske arbeidet med barna.   Nome kommune har kuttet åpningstidene. Men det er også kutt i personalet slik at plantiden til barnehagelærerne ikke blir dekket opp med vikar på avdelingene. Kuttet har derfor lite å si for

132 Laget: 2021-04-20 Statistikk

Økt helsetilbud på skolen

Nå som det er korona, er det mange unge som sliter ekstra med psykisk helse. Skolestresset er spesielt høyt i disse tider. Vi synes derfor det burde bli tilbudt mer helsehjelp på skolen, hvor elever kan snakke med en voksen/helsesykepleier om hva enn de har på hjerte.  Derfor ønsker vi at politikere skal bruke mer penger på skolebudsjett angående helsetilbud.

6 Laget: 2021-04-20 Statistikk

 Nei til "terrorsikring" og masseturisme på Sæbø.

Ja til lokalt forankra og unikt reiseliv på bygda sine premissar. Kommuneadministrasjonen planlegg å leggje til rette for internasjonale anløp ved ei ISPS-sikring av den kommunale skyssbåtkaia på Sæbø, ei såkalla terrorsikring. Dei skriv at sikringa skal vere på 3x3 meter med port og vakthald. Her skal gammeldags masseturisme gjennomførast med grupper på anslagsvis 50-200. Så kalla explorer-cruiseturistar skal gå i land, vandre rundt på Sæbø eller bussast vidare. Vi seier nei til å gjere Sæbø se

685 Laget: 2021-04-19 Statistikk