De nyeste oppropene

Fjern Skjenkestopp!

Skaff signaturer til å skaffe nokk oppmerksomhet til å få fjernet skjenkestopp før nyttår. Vi vill kose oss uten å måtte tenke på hva man kan gjøre ulovelig til enhver tid.

21 Laget: 2021-12-14 Statistikk

Til Regjeringen fjern momsen,elavgiften og nettleien.

Gi folk et nivå på strøm regningene som er til å leve med,ikke tving mennesker til å bli sosialklienter.

302 Laget: 2021-12-12 Statistikk

ING106 Eksamen bør reflektere forberedelses-mulighetene

Etter god undervisning og det som føltes som god forberedelse til eksamen, var det likevel mange som følte seg uforberedt på årets eksamen i ING106. Første oppgaven var tilhørende sameieloven, og utgjorde 35% av eksamen. Det finnes ingen praktikumsoppgaver i sameieloven fra tidligere eksamener, våre obligatoriske innleveringer, eller fra eksempeltekstene som ligger tilgjengelig for oss.  I sensorveiledning fra høst og vår 2019 er det skrevet under oppgaven tilhørende Plan- og bygningsloven at "M

26 Laget: 2021-12-11 Statistikk

Vi vil fortsetje å ha danselinje på Vinstra VGS!

Kjære fylkeskommune   Danselinja på Vinstra VGS er eit viktig tilbod, både for barn og unge, men også for kulturlivet i heile Gudbrandsdalen. Vi har alle moglegheiter for å ha god danseundervisning, og vi vil så gjerne få gjere det.   Danselinja er viktig fordi det tek heile menneske i bruk. Det er ein kunstform, og ein kunstform vi sett pris på. Mange av våre elever har kome langt etter 3 år her, og mange av dei har delteke på arrangement som Peer Gynt spelet og Kristin spelet - både som aktør

635 Laget: 2021-12-10 Statistikk

Stopp raseringen av grøntområdene i Vestre Holmen sameie!

Vi krever stans i den omfattende trefellingen på fellesområdene i Vestre Holmen sameie! Mandag 13. desember fortsetter styret i Vestre Holmen sameie den voldsomme trefellingen på fellesområdene våre. Trefellingen startet mandag 6. desember og mange friske trær er allerede felt og store områder rasert tross innsigelser fra sjokkerte beboere og bekymringsbrev fra Naturvernforbundet sendt til styret i sameiet. Flere av områdene berørt av trefellingen fremstår nå som vanskjøttet. Likevel vil styret

48 Laget: 2021-12-10 Statistikk

Redd humlene

Hei vi er Erika, Daphne og Frida. Vi går i femte og sjette klasse og vi har lagd en underskriftskampanje der vi vil redde humlene. Når vi har nådd målet vårt som er 1000 underskrifter vil vi sende inn til EU sånn at de kan sende det videre til bønder. Der de sier at de ikke må  bruke så mye inssektsgift, spesielt ikke DDT. Som gir  veldig stor skade på foreksempel humler bier osv. vil du være med å redde humlene våre? Underskriv her hvis du er enig med oss! Under her kan du finne litt informasjo

66 Laget: 2021-12-10 Statistikk

Stopp MASERASJON av hanekyllinger ved norske rugerier!

Nyklekkede hanekyllinger blir kvernet ihjel i i en roterende knivkuttende maskin  uten noen form for bedøvelse. De blir kuttet opp flere steder på kroppen sin og som du skjønner fører det til ekstrem smerte og frykt Det må ærlig talt bli en øyeblikkelig Stans i de bestialske dråpene på hanekyllinger ved alle norske rugerier!  Det er i strid med dyrevelferdsloven å kverne ihjel nyfødte fugleunger. Tyskland har nå forbudt dette, hjelp oss til å gjøre det samme! Det er mulig å bedøve dem/ evnt bruk

7 Laget: 2021-12-10 Statistikk

Faglig opprop - Støtte til Atle Forfang Rostad og Jens Hermansson - Kaefer Energy må trekke advarselen til Atle og slutte med gjengjeldelse mot tillitsvalgte.

Klubbstyret i Kaefer Energy har jobbet systematisk og iherdig for å skape levelige forhold for både medlemmene og andre i bransjen. Klubbens sekretær Atle Forfang Rostad har lenge hatt en fremskutt rolle i mange viktige saker. Internt i Kaefer tvistes det på en rekke tariffspørsmål om arbeidstid, ulempetillegg og innleie – ja, også selve forhandlingsretten. Overfor ansatte i bemanningsbyråer jobbes det med opplysning om lønnsnivået i Kaefer og andre tariffbestemmelser for å fremme likebehandling

772 Laget: 2021-12-09 Statistikk

Nei til saleksamen ved UiB

 Norge og Bergen står nå i en ekstraordinær situasjon hvor vi når nye smittestopper daglig. Tiltak etableres i samfunnet for å skåne for at helsevesenet ikke blir overbelastet, som anbefalinger om mer digital undervisning og påbud om hjemmekontor. Vi blir fortalt av myndighetene og ikke skaffe flere nærkontakter, men likevel forsvarer UiB praksisen sin med å avholde saleksamen.  > Jeg ser at enkelte skriver under flere ganger. Disse vil bli fjernet. MAKS EN underskrift per person. HUSK Å SJEK

234 Laget: 2021-12-09 Statistikk

Fødestua i Brønnøysund skal være åpen, ikke stengt!!!

Uten forvarsel, og som ut av det blå, ble fødestua i Brønnøy stengt frem til 1 april. Det bekymrer oss og vi liker det ikke! Derfor ber vi innbyggere i regionen i å bli med å markere tydelig hvor stor pris vi setter på vår fødestue og si ifra høylytt overfor ledelsen i Helgelandssykehuset at vi forventer oss mer - mye mer!En døgnbemannet fødestue gir våre fødende en trygghet i en sårbar og utsatt situasjon - vi kan ikke akseptere at man ikke klarer å opprettholde tilbudet, uansett årsak og forkl

938 Laget: 2021-12-08 Statistikk