De nyeste oppropene

Me krev at kommunen offentleg beklagar den urett gjort mot lærarane!

Dette blir sendt til medlemmane i kontrollutvalet i Alver kommune som skal behandle saka 31.mai 2021. I etterkant av at det blei kjent at fleire lærarar vart gjort urett mot i Alver kommune er det mange som har latt seg engasjere. Både unge og gamle, elevar, gamle elevar, foreldre og besteforeldre, kollegaer og tidligare kollegaer. Mange har vore sjokkerte over handteringa kommunen har gjort i desse sakene, og i Facebook-gruppa som blei oppretta til støtte for den eine læraren er det i skrivande

272 Laget: 2021-05-19 Statistikk

Stopp kommunens plan med å regulere tomt ved Bjørgeveien for å bygge boliger til brukergruppe med særskilte behov!

Vær med å si din mening om kommunens planer om å bygge boliger for brukergruppe med særskilte behov i nærområdet vårt! Brukergruppen er beskrevet i saksdokumentene slik: «Personer som omfattes i denne målgruppen har til felles at de har en adferd som kan være skremmende og/eller til sjenanse for omgivelsene. De vurderes av tjenesteapparatet til ikke å kunne bo i samlokaliserte boliger, eller ha naboer rundt seg»Vi mener det ikke er forenelig å ha en slik brukergruppe tett på barnehage, barneskol

149 Laget: 2021-05-19 Statistikk

Nei til storskole og nedleggelse av Sand sentralskole!

FAU Sand sentralskole opplever at den foreløpige rapporten rundt "Fremtidas skole i Nord-Odal", langt på vei argumenterer for en storskole med 1.-10. skoletrinn i Mo, og en total rasering av dagens skolestruktur. Nedenfor finner du en rekke argumenter for vårt standpunkt som motstander av en slik storskole og ber om at barnas beste skal være det grunnleggende hensynet i denne saken. HastverkFørst av alt vil vi påpeke at fremdriftsplanen for avgjørelse av fremtidig skolestruktur, samt en mulig i

443 Laget: 2021-05-18 Statistikk

Stopp samtlige Korona tiltak!!!

Stopp samtlige korona tiltak!!! Ny evaluering og helhetlig bilde av situasjonen.  Full innsyn i regjeringens håndtering. Etterforskning av samtlige involverte instanser    Jeg er bare en ensom nordmann som har måttet sette livet mitt på vent. Dette for å etterforske en situasjon jeg mener regjeringen og statlige ansatte burde tatt seg av. Flere snevre evalueringer er riktignok gjort av FHI.   I rapporten fra FHI som ble sendt til departementet april 2020 og mars 2021har de beregnet høyt smittet

24 Laget: 2021-05-17 Statistikk

Si nei til monsteranlegg ved Alstein!

Bremnes Seashore har søkt om å få starte opp et åpent oppdrettsanlegg på størrelse med 10 fotballbaner i Håsteinsfjorden utenfor Randaberg. Det skal ligge helt opp til øya Alstein, som er en del av Jærstrendene landskapsvernområde. På denne øya er det registrert flere rødlista arter. Både kritisk trua, sterkt trua, sårbare og nært trua. Også svært sky fugler som toppskarv, vandrefalk og havørn bruker øya. Det er forventet hekking av rødlistede sjøfugler her og øya brukes av dem som base for nær

678 Laget: 2021-05-16 Statistikk

NEI TIL MATKØER I NORGE! Gi fattige verdighet nå!

NEI TIL MATKØER I ET AV VERDENS RIKESTE LAND   Som Norsk statsborger mener jeg at jeg har en plikt til å bruke ytringsfriheten når landet vårt i 2021 tillater flere kvartaler med MATKØER flere dager i uken!! Husker fra historietimene på skolen der vi leste om forholdene under 1. og 2. verdenskrig. Norge var et av Europas fattigste land og hadde rasjonering og matkøer.. Nå er Norge i en annen situasjon!  Når jeg leser om lange matkøer til fattighuset i Oslo, våren 2021 blir jeg kvalm. At et av ve

11 Laget: 2021-05-14 Statistikk

JA til Drøbak skole!

Frogn kommune går langt i å antyde at Drøbak skole kan legges ned når rådmannen nå foreslår å redusere antall barneskoler i Frogn. Forslaget skal til politisk behandling i kommunestyret 14.juni. Vi må stå imot, og sammen vise at Drøbak skole har livets rett!  Drøbak er først og fremst et fantastisk sted å bo, og skolen som bærer byens eget navn MÅ bestå. Barna i Drøbaks sentrumsnære områder har rett til en nærskole med kort skolevei og et trygt miljø!  Drøbak skole har en perfekt plassering for

548 Laget: 2021-05-13 Statistikk

Shahla Rahimi

Jeg synes hjemme karantene holder ved reiser til utlandet. Nok er nko

8 Laget: 2021-05-12 Statistikk

Sikkerhet for folk på Frøya: Ja til ny rømningstunell nå!

Frøyatunellen er underdimensjonert for både næringslivet og folk flest. Dagens sikkerhetssituasjon er ikke akseptabel for fremtiden. Vårt minimumskrav er ny rømingstunell. Er du enig? Signér oppropet! Frøya er et distriktspolitisk eventyr! Sammen står Frøya og Hitra for over halvparten av all eksportert fisk fra Trøndelag, og over 20 prosent av all lakseproduksjon i Norge. Det er kort fortalt Norges viktigste sjømatregion.   Der hvor mange av landets distriktskommuner sliter med fraflytting og

533 Laget: 2021-05-12 Statistikk

KREV AT UTENRIKSMINISTEREN SØREIDE FORDØMMER DRAPENE PÅ SIVILE PALESTINERE

OPPDATERING: minst 85 drept og 500 skadet  (Lånt fra Bjørn Moxnes Facebook) Norge må fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem! De siste døgnene har den israelske hæren drept minst 35 mennesker, deriblant 12 barn og en gravid kvinne, ifølge Gazas helsemyndigheter. I denne situasjonen har utenriksminister Søreide valgt å kun fordømme motstanden fra palestinsk side, men ikke fra Israel. Rødt krever derfor at regjeringa: • Klart og tydelig fordømmer

181 Laget: 2021-05-12 Statistikk