De nyeste oppropene

Folkeavstemming for eller mot en oppløsning av Indre Østfold kommune

I desembermøtet for Indre Østfold kommunestyre ble det behandlet et brev fra kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), hvor Indre Østfold var en av ni kommuner som fikk mulighet til å løse opp kommunen siden den hadde blitt tvagssammenslått i 2019. Folkets Stemme fremmet et forslag om en folkeavstemming slik at innbyggerne selv kunne avgjøre om de vil beholde eller oppløse storkommunen. En slik folkeavstemming burde vært avholdt i kommunene, Hobøl, Spyderg, Askim, Trøgstad og Eidsberg før kommunes

149 Laget: 2022-01-18 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i indre Ålvundfjord

Nei til torskeoppdrett i indre Ålvundfjord.  Nordmøre Torsk as (utenlandske eierinteresser) har søkt Tingvoll kommune om å få igangsette planer om anlegg med torskeoppdrett på grensen mellom Sunndal og Tingvoll.  Med fare for stor negativ effekt på annen villfisk og miljø i hele fjordsystemet, er dette anlegget uønsket. Signer og del ;)

736 Laget: 2022-01-18 Statistikk

FOLKEKRAV

Undertegnede krever at Norge skal bli og være en på alle måter fri uavhengig ,selvstendig og direkte folkestyrt nasjon der samfunnssaker av allmenn interesse avgjøres med folkeavstemminger og samfunnsledere ol offentlige aktører direktevelges av folket .  

18 Laget: 2022-01-17 Statistikk

Misnøye rundt BAL2100 Bedøk

Studentene ved Oslomet er misfornøyde med gjennomførelsen og kvaliteten på undervisningen i bedriftsøkonomi.  Det er ønskelig med: - frivillig ekstra undervisning- annen foreleser- annen sensor 

60 Laget: 2022-01-14 Statistikk

NEI TIL RASERING AV LOSA-TILBUDET I FINNMARK!

LOSA ,"Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet", gir våre ungdommer mulighet til å få starte på sin fagutdanning hjemme. Det har også til nå vært mulig å gjennomføre hele utdanningsløpet, og å ta fagbrev i hjemkommunen. Både det private næringslivet og kommunen har gjennom LOSA fått muligheter for å være med på opplæringen av ungdommen vår, tilby disse læreplasser - og til slutt fast jobb.  LOSA er et unikt tilbud for elever og næringsliv langs kysten i Finnmark. Det hindrer utenforskap, gi

566 Laget: 2022-01-14 Statistikk

Nei til monstermaster i Etnefjellet! Ja til sjø- og jordkabel frå Blåfalli til Gismarvik!

Her er det føreslått sjøkabeltrasé cirka 60 km. frå Matre i Matrefjorden der SKL har sine fem Blåfalli Kraftverk. Sjøkabelen går inn til Sunnfør i Ålfjorden, for så å gå vidare med jordkabel til Våg i Tysvær og vidare til Årek/Grinde-området.   Me er ei gruppe som vart til etter at det gjekk opp for folket at Statnett hadde planlagt å rasera fjella og naturen vår med ein 420kv monstermastetrasé frå Blåfalli i Kvinnherad over Åkrafjorden til Skånevik- og Etnefjellet, og vidare ut bygdene til Gis

1147 Laget: 2022-01-13 Statistikk

Stopp nedleggelsen av barnehagene i Drammen kommune!

Det er foreslått å legge ned tre barnehager i Drammen kommune, Stensethalleen barnehage, Marienlyst barnehage og Konnerud barnehage. Dette er ikke til barnas beste! Skal Drammen kommune være et godt sted for barnefamilier, må barnehagene styrkes, ikke svekkes!   Denne underskriftskampanjen er til for å stanse nedleggelsene! Signer og støtt!

788 Laget: 2022-01-12 Statistikk

Støtt Husodden flystripe!

Dette er en underskriftskampanje som handler om fornyelse av konsesjonen til å drive- og inneha Husodden landingsplass, Søndre Land. Konsesjonsvilkårene for flystripa er nå på høring hos Luftfartstilsynet, og om du er positiv til utkastet om konsesjonsvilkårene som Luftfartstilsynet har bearbeidet må du skrive under her.  Med denne underskriftskampanjen mener vi: At konsesjonen som nå er lagt frem som utkast hos Luftfartstilsynet vil sikre en samfunnstjenlig luftfart og vil ta de hensyn som tren

1065 Laget: 2022-01-12 Statistikk

Folkets høringssvar: Oppløs Viken!

Folkets høringssvar: Oppløs Viken!   Tvang er en dårlig metode for ekteskap, både når det gjelder folk og fylker. Nå krever vi at Østfold, Akershus og Buskerud får den skilsmissen folket har krevd! Vi lever i en tid der folk opplever økende avstand til politikken, og hvor både makt og rikdom samles hos færre enn før. På tross av at tre av fire som bor i Akershus, Buskerud og Østfold ikke var for Viken, tvang likevel Solberg-regjeringen fram monsterfylket.   Folkets høringssvar: Oppløs Viken! men

2096 Laget: 2022-01-12 Statistikk

NEI TIL KORONAPASS

Det er nå på trappene et koronapass i Norge. Dette også i uttlalt forebyggende øyemed. Dette vil kunne innskrenke friheten og ytterligere øke presset for å vaksinere seg - med et antall doser covid 19 vaksine, som vi pr. i dag ikke vet antallet av. Det er kommet frem at det er innmeldt over 40.000 bivirkninger, så langt til Legemiddelverket, hvorav i overkant av 4.000 anses å være av alvolig art. Myndigheter, også har uttalt at ikke alle kan / skal vaksinere seg av medisinske årsaker. Det finnes

168 Laget: 2022-01-10 Statistikk