De nyeste oppropene

Tannhelse inn i egenandelsordningen, nå.

At tannhelse ikke inngår i folketrygda og egenandelsordningen er helt uforståelig. Økonomi skal jo ikke være et hinder for nødvendige helsetjenester i et land som liker å beskrive seg som velferdsstaten Norge. Tannhelse påvirker både fysisk og psykisk helse, bl.a fordøyelse, betennelser som spres i kroppen, i noen tilfeller hjertesykdom. Det gir smerter som setter ned livskvalitet og arbeidsevne, og som kan føre til overforbruk av smertestillende medikamenter. Psykisk så kjenner man på skam, og

16 Laget: 2021-06-14 Statistikk

Vi som vil ha Kent Andersen fra Demokratene inn i debatten på NRK!

Mainstreammedia har et ensidig fokus på klimaendring, og slipper ikke til debattanter som kan motbevise globalistenes trange fokus på menneskeskapte klimaendringer. Dette dreier seg om politikk og ikke om vitenskap. I mange mange år har politikere drevet skremselspropaganda om at det kun er CO2 som er viktig, og at solen er uten noen betydning for klimaet.  I 2019 ble det brukt 40 milliarder kroner på klimatiltak! Disse pengene vil Demokratene bruke på Norge og norsk befolkning.  Demokratene vil

2318 Laget: 2021-06-13 Statistikk

Opprop! Trafikksikkerhetsproblemer ved Eiksmarka skole, Grini barnehage – Briskehaugen, Eiksmarka barnehage og Eikebo barnehage

De tre barnehagene på Eiksmarka og FAU ved Eiksmarka skole er svært bekymret for trafikksikkerheten i nærmiljøet. Det er nesten 600 elever på skolen og over 180 barn i barnehagene innen 100 meters radius rundt Eiksmarka senter. Det er stort press på veiene og parkeringen i hovedtidspunktene for levering og henting ved alle barnehager og skole. Trafikk av store biler har økt etter at Eiksmarka senter åpnet og de røde leddbussene ble innført. Når bussene svinger i krysset dekker den begge fotgjeng

274 Laget: 2021-06-13 Statistikk

Bevar Actic Treningssenter på Nordtvet!

Denne kampanjen skal gi et tydelig tilrop til kommune og bydel om at det ikke er greit at de presser ut Actic Treningssenter fra lokalene på Nordtvet! Først og fremst reageres det på at kommunen gjør dette etter at senteret har vært nødt til å holde stengt i over et halvt år pga pandemien. Timingen er helt elendig, og kan vitne om mangel på både sympati og empati; timingen er faktisk tilnærmet katastrofal!   Actic Nordtvet er et svært veldrevet senter fra en meget seriøs aktør, og det tilbys svø

14 Laget: 2021-06-12 Statistikk

NEI til biogassanlegg på Håsøran

Sunndal befolknong er sterkt bekymret for at ett biogassanlegg blir lagt så nær beboelse. Slike anlegg bør i utgangspunktet ikke legges nær tettbebygde strøk. Flere slike anlegg er lokalisert nær beboelse. Rådalen i Bergen, gjentatte ukontrollerte utslipp av giftig gass (Hydrogensulfid) lekket ut og påførte naboer utslett, svimmelhet, svie i nese og øyne. Rambekk i Gjøvik, langt flere beboere ble plaget av kloakk lukt, enn ROS-analysen (Luktkart) anslo. Bårdlidalen på Eidsvoll, sjenerende lukt o

136 Laget: 2021-06-12 Statistikk

Melkefrie p-piller og minipiller, ja takk!

P-pillen / minipillen CERAZETTE er en av de vanligste tablettene i Norge brukt for sin preventive effekt, samt lave risiko ved bruk. Tabletten er en 'gestagen' tablett som også brukes ved kvinnesykdommen endometriose, altså har den også et medisinsk bruksområde. Denne tabletten inneholder <65 mg laktose, og er i overkant av hva mennesker med laktoseintoleranse kan bryte ned, samt hva melkeallergikere tåler. En betydelig andel kvinner har dermed ingen melke- eller laktosefrie alternativer. Mør

293 Laget: 2021-06-11 Statistikk

Vi som er imot brødposer på boller

Bollene blir tørre og ødelagte. Boller må ha egne poser.

8 Laget: 2021-06-11 Statistikk

Bjørvika skole nå! Gi din støtte!

Barnefamilier har venter på den nye skolen i Bjørvika siden 2012. Da skulle den stå ferdig i 2017, nå er skolen nok en gang forsinket og det antydes ferdigstillelse i 2025. Hovedgrunnen er at det i lang tid har vært krav om omfattende utredninger knyttet til detaljreguleringen av skoletomten. Planen skulle vært lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av mai iht. siste fremdriftsplan i saken. Den er enda ikke lagt ut og det registreres (på saksinnsyn) at PBE nylig la ut forslag til relativt omfa

301 Laget: 2021-06-11 Statistikk

Trygg ferdsel

Er det bare meg eller det flere som opplever høy hastighet av syklister som kommer kjørende ned fra Coop Extra? Jeg har hjerte i halsen hver gang jeg krysser veien over fraPilenstien. De viser null hensyn, tenker ikke bare på meg men andre som ferdes gående den veien. Ikke nok med dette men i tillegg til dette er det barnehage(r) i nærheten av sykkelveien, og barn må ferdes trygt utenatt det settes liv og helse på spill.  Har klaget til Bymiljøetaten x antall ganger for å få en fartsdump, skilt

21 Laget: 2021-06-10 Statistikk

Ja, til konsekvensanalyse før innføring av eigedomsskatt

Eigedomsskatt – Seljord kommune – behov for konsekvensutgreiing? Alle som er heimelshavar til eigedom i Seljord kommune, har motteke informasjonsskriv frå kommuneadministrasjonen. Der opplyser dei om at det er vedteke å innføre eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen. Det har òg kommet informasjon om korleis skattegrunnlaget vert regna ut, og arbeidet med taksering av alle eigedommane er starta opp. Konsekvensutgreiing Seljord kommune har allereie nokon av dei høgaste kommunale avgif

247 Laget: 2021-06-09 Statistikk