De nyeste oppropene

CB ølet skal brygges på kjærlighet og kildevann

Hansa Borg vil legge ned Christiansands Bryggeri og flytte produksjonen til Hansas bryggeri i Bergen. CB ølet kan ikke brygges med regnvann fra Bergen. Det har altid vært brygget av den krystallklare kildevannet fra Christian IVs kilde. Og slik vil vi fortsatt ha det.Uten kildevann er det ikke CB.

624 Laget: 2022-03-17 Statistikk

Vekk med Wifi på Steinerskolen Nesodden 💚

Hvorfor ha wifi påskrudd og installert når det ikke brukes i alle klasserom og kan skade barna? https://www.jrseco.com/clear-evidence-of-the-risks-to-children-from-smartphone-and-wifi-radio-frequency-radiation/  

40 Laget: 2022-03-15 Statistikk

Ja til folkeavstemning om regiontilhørighet for Gran

Regiontilhørlighet er viktig for ALLE innbyggerne i Gran og må avgjøres av innbyggerne gjennom fokeavsteming!  Det et stort fokus i lokalmedia på at Gran kommune bør bytte region. Som innbygger i Gran på Vestsida vil vi få en eventuell ny fylkesrense tett innpå oss. Foruten å bli den nordligste utkanten i Akershus er det flere ting vi MÅ ta oss tid til å utrede. Den nye ferga, som Oppland og senere Innlandet fylke har bekostet er en avgjørende livsnærve mellom øst og vest. Garantier for videre d

60 Laget: 2022-03-09 Statistikk

Ny adresse utenfor israelske ambassaden i Oslo. Fra Parkveien til Palestinas vei

Nylig stemte bydelsutvalget i Frogner i Oslo over om de skulle døpe om Drammensveien, der Russlands ambassade ligger.Utvalget var enstemmig: Veien blir ikke døpt om, men et område i nærheten av ambassaden får navnet «Ukrainas plass». Bydelutvalget gikk dermed for en løsning der navnet Drammensveien beholdes og at området ved krysset der ambassaden ligger, får et skilt med navnet «Ukrainas plass». Siden det nå åpnes for muligheter til navneendringer som en reaksjon på Russlands krigføring så mene

1867 Laget: 2022-03-09 Statistikk

Vi som ønsker at drivstoffavgifter skal settes ned.

Vi har den siste tiden sett en drastisk økning i drivstoffpriser her i Norge. Dette skjedde etter at Russland invaderte Ukraina, men vi så tegn til dette på forhånd. Misforstå meg rett, det er forferdelig det som skjer i Ukraina, og det støttes ikke på noen måte. Det som er viktig her at staten må ta hensyn til egen befolkning samtidig som vi arbeider oss gjennom denne krisen i felleskap. Av den grunn, ønsker jeg at staten skal slutte med sin grådighet, og derved sette ned drivstoffavgiftene i N

27 Laget: 2022-03-08 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova Gadus gruppen (Nordmøre Torsk AS) har møtt mye motstand angående torskeoppdrett i Ålvundfjord. Nå har de kommet med en ny søknad for å opprette et torskeoppdrettsanlegg ved Mjølkill og Grova i Sunndalsfjorden. Anlegget er planlagt med åpne merder - 16 bur i to rekker, samt forflåte. Biomasse 3500 tonn. Vi mener planene må stoppes fordi det medfører stor risiko for skade på naturmangfoldet og økosystemet i Sunndalsfjorden. Anlegget v

261 Laget: 2022-03-05 Statistikk

Røyrledningane må ikkje få øydelegge nordre Øygarden!

Gassco har bedt kommunen å innføre midlertidig byggestopp i ei sone på 420 meter langs gassrøyra som går frå Kollsnes til Sture, etter nye undersøkingar viser økt risiko langs røyra. Tidlegare har det vore byggjeforbod i ein sone på 25 meter.   Den umiddelbare konsekvensen av dette er at om lag 100 nye planlagte boliger i Breivik og på Tjeldstø ikkje vil kunne byggast. På sikt vil dette svekke Tjeldstø som lokalsenter i kommunen, og dermed også alle bygdene frå Oen til Hellesøy. På sikt kan det

274 Laget: 2022-03-03 Statistikk

Amnesti til kjæledyr som kommer fra Ukraina til Norge.

Amnesti for kjæledyr som kommer fra Ukraina inn til Norge med eieren sine. Dette må også gjelde for dyr som ikke er vaksinert eller har pass. Polen har gitt amnesti, så Norge bør gjøre det samme.  Underskriftene vil brukes til å få fortgang på dette i forhold til norske myndigheter 

91 Laget: 2022-03-02 Statistikk

Norsk våpenhjelp til Ukraina nå!

Ukraina er inne i en skjebnetime. De kjemper en heltemodig forsvarskrig mot den russiske krigsmaskinen og har desperat behov for hjelp. Vi er dypt bekymret over situasjonen og krever at Norge støtter anmodningen fra Ukraina om å hjelpe landet med å forsvare seg. Nære allierte som Tyskland, Sverige, Danmark og Nederland har besluttet å bidra med våpen til Ukraina. Vi ber Norge bidra på samme måte som våre allierte. Ukrainas kamp for frihet, selvstendighet og demokrati er Europas kamp - det er Nor

1107 Laget: 2022-02-27 Statistikk

NAF må gå for KAF!

Norges Automobil-Forbund (NAF) sendte 4. februar et nyhetsbrev til alle sine medlemmer hvor et av oppslagene var at «Ap og Sp må innfri løftet om lavere avgifter på bensin og diesel». Billig fossilt drivstoff er ikke noe krav NAF bør stille eller støtte opp om. Global oppvarming er en eksistensiell trussel mot menneskehetens livsgrunnlag. At økte, flate avgifter rammer sosialt urettferdig er helt riktig, men svaret er ikke lave(re) priser. Når Thor Egil Braadland uttaler at «Milliardene sitter l

28 Laget: 2022-02-22 Statistikk