Bli med å redde terapibassenget på Haukeland sykehus!

Bli med å redde terapibassenget på Haukeland sykehus!!

Helseforetaket Helse Bergen planlegger å kutte 200 millioner i 2018-budsjettet. Et av sparetiltakene er forslaget om å legge ned terapibassenget som benyttes av ulike pasientgrupper med kroniske revmatologiske sykdommer, nevrologiske pasienter, grupper som trenger ortopedisk rehabilitering, pasienter med uspesifikke muskel- og skjelettplager, rygglidelser og smertetilstander. Bassenget blir også benyttet av andre avdelinger, blant annet også Barneklinikken. Budsjettkutt og nedleggelse vil bidra til at store pasientgrupper blir stående uten tilbud i forhold til forebygging og rehabilitering. En eventuell nedlegges av terapibassenget styrebehandles i helseforetaket 18 desember. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland, paraplyorganisasjonen for over 30.000 medlemmer i Hordaland, oppfordrer alle til et krafttak for å bevare terapibassenget og opprettholde vitale tilbud til store pasientgrupper. Flere organisasjoner protesterer mot forslaget om nedlegging av terapibassenget;  Foreninge for kroniske smertpasienter avdeling Bergen, Norsk Revmatikerforbund, Hordaland og lokallaget Bergen Revmatikerlag,Bergen og omegn lokallag av Norges Fibromyalgiforening, Cp-foreningen, Hordaland og Sogn og Fjordane,MS-foreningen, Hordaland og Bergen og Foreninge for muskelsyke, Hordaland / Sogn og Fjordane. DEL GJERNE OG SIGNER!!


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook