Bjørvika skole nå! Gi din støtte!

Barnefamilier har venter på den nye skolen i Bjørvika siden 2012. Da skulle den stå ferdig i 2017, nå er skolen nok en gang forsinket og det antydes ferdigstillelse i 2025.
Hovedgrunnen er at det i lang tid har vært krav om omfattende utredninger knyttet til detaljreguleringen av skoletomten. Planen skulle vært lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av mai iht. siste fremdriftsplan i saken. Den er enda ikke lagt ut og det registreres (på
saksinnsyn) at PBE nylig la ut forslag til relativt omfattende rekkefølgerkrav i sitt forslag til bestemmelser. Vi ser at bestemmelsene i seg selv er sympatiske og at de er positive for nærmiljøet, men det er svært uheldig at de knyttes opp mot skolesaken på nåværende tidspunkt. Barnefamiliene i området har ventet lenge på skole og flerbrukshall! Kunstnerisk utsmykning av luftetårn, snarvei mellom Kongsveien og Mosseveien, fullstendig opparbeidelse av allmenningene Kongsbakken og Losæter, med tilhørende tiltak og utredninger, er alle gode tiltak i seg selv, men det er ikke verdt å forsinke skolen ytterligere.
De som ikke har flyttet pga manglende skole, har i lang tid forholdt seg til krevende skolevei, mye usikkerhet og midlertidige løsninger. Fremover er akutt mangel på ungdomskoleplasser en uforutsigbarhet ungdommer i bydelen må leve med. Vi mener det vil være bedre å ferdigstille skolen så raskt som mulig, og leve med å for eksempel Middelalderparken og Sentralparken som supplerende utearealer for skolen i en periode etter ferdigstillelse.
UDE utreder paviljonger, leielokaler osv. som midlertidige tiltak for å løse kapasitetsutfordringer på ungdomstrinnet. Det er både dyrt og lite ideelt.
Fordelene ved å få skolen raskt på plass er mye større enn ulempene!!
Det er også kjent at Bjørvika har utfordrende grunnforhold, og derfor må grunnarbeid komme i gang relativt raskt, hvis man har som hensikt å ferdigstille skolen til 2025. Oppstart av grunnarbeider parallelt med planprosessen vil minske risikoen for ytterligere forsinkelser.
I skolebehovsplanen åpnes det i kapittel 1.5 for forsering av prosjekter. Bjørvika skole kan og bør fremskyndes ved å se på pragmatiske løsninger! Hvis man ønsker en mangfoldig bydel med plass til barnefamilier må skolen på plass! Ikke bare for de som bor i bydelen i dag, men også fordi skolen i seg selv har en rekrutterende effekt.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Barna i Bjørvika fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...