Bevar vårtun for barna

Vårtun barnehage i Steinkjer er foreslått nedlagt. Dette er ytterst uheldig for barna som trenger et godt sted å være i nærhet til den levende naturen. Barnehagesektoren i Steinkjer angår kommunens framtid, og vi oppfordrer derfor politikerne til å styre utviklinga i en miljøvennlig retning til fordel for barna.  Politikerne er våre representanter, og vi ønsker derfor at  kommunens ledelse styrer i overensstemmelse med folkets, barnas og foreldrenes ønsker.

Her er underskrifter  fra Steinkjers populære nettside som samler folkemeningen, for at barna skal vokse opp i gode, miljøvennlige omgivelser.