BEVAR TØYEN BARNEHAGE - FOR HAKADAL SIN FREMTID

141175804_10164561648950564_8299604750538841906_n.jpgNittedal kommune har fremmet et forslag om å legge ned Tøyen barnehage, av økonomiske grunner og en direkte konsekvens av nye storskolen. 

Det er kun fem kommunale barnehager av 26 barnhager i hele kommunen. Nittedal kommune argumenterer med at Tøyen barnehage blir valgt fordi den er minste av de fem, samt at de mener Tøyen stadig har overkapasitet av plasser. Noe som i realiteten ikke er sant. 

Det er stor overkapasitet av plasser i kommunen, men dette gjelder søndre del av Nittedal. Her i Hakadal vil det allerede i år, være 54 barn som står uten barnehageplass i sitt nærmiljø, om de legger ned barnehagen. I 2025 vil det være opptil 78 barn  og i 2030 vil det stige helt opptil 94 barn. 

Når det ikke er barnehageplasser i nærmiljøet i Hakadal, vil barnefamilier nedprioritere å flytte til Hakadal. Befolkningsveksten vil bli meget lav i Hakadal. Kommunen vil ikke klare å fylle den nye storskolen, næringslivet i bygda må legges ned pga manglende kunder osv.  Hva skjer da med bygda vår?

Støtt opp om å bevare Tøyen barnehage for Hakadal sitt beste for fremtiden.S

Signer oppropet vårt, gjerne anonymt om du ønsker. Vi trenger all hjelp vi kan få!