Bevar sykepleievitenskapen ved Universitetet i Oslo!

Universitetet i Oslo planlegger å legge ned tilbudet om masterprogram i sykepleie ved Det medisinske fakultet. I praksis innebærer dette at man legger ned det sykepleiefaglige miljøet ved UiO. På tross av at det planlagte masterprogrammet i Avansert klinisk allmennsykepleie fra politisk og faglig hold er vurdert som en særlig viktig ressurs innen framtidens kommunale helse- og omsorgstjenester, vurderer instituttledelsen å stoppe planlagt oppstart i 2021. Saken skal behandles i fakultetsstyret 12. mai. 

Skriv under dette oppropet og gi din støtte til at masterprogrammet får starte opp og at sykepleievitenskapen beholdes ved Universitetet i Oslo. Vi gir oss ikke uten kamp!

ASV.jpg

 

 


Elisabeth Østensen, Styreleder Alumnus Sykepleievitenskap    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook