Bevar Stensløkka ressurssenter

I følge vedtatt handlingsplan for Oslo kommunes rusinstutisjoner 2021-2030 er det vedtatt at antall døgnplasser skal reduseres betraktelig.

Forslag om at Stensløkka ressurssenter skal avvikles ligger nå til behandling i bystyret under budsjettforslaget for 2024. 

Stensløkka ressursenter (SRS) er et medikamentfritt tilbud til personer som har gjennomført rusbehandling døgn. Tilbudet gir nødvendige, rusfrie rammer og fellesskap i en periode inntil ett år. 

I denne perioden får personen støtte til å forebygge tilbakefall og jobbe med rusmestring, styrke eget nettverk, hjelp til å etablere en meningsfull og aktiv fritid og å komme i aktivitet/arbeid/skole. Institusjonen ligger sentralt, men tilbaketrukket og gir en trygg base i et rusfritt fellesskap. 

Stensløkka ressursenter har lange tradisjoner og har fungert som et ettervernstilbud siden 1969. Institusjonen har gjennom disse årene bidratt til at mange har fått muligheten til å leve en rusfri, meningsfylt hverdag. Stensløkka ressurssenter har et vel etablert fagmiljø og innehar stor kompetanse på overgangen fra tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Om bystyret vedtar nedleggelse av institusjonen på bakgrunn av et kortsiktig øyeblikksbilde og økonomiske innsparinger vil det ta lang tid å kunne bygge opp et tilsvarende fagmiljø. 

Stensløkka ressursenter er et etterspurt tilbud av både brukere, behandlingssteder og bydeler. 

Ansatte og beboere på Stensløkka har et varmt hjerte og stort engasjement for de som ønsker å leve et liv hvor rusmidler ikke må styre hverdagen. Vi mener at Stensløkka er et viktig tilbud til denne gruppen og ber deg derfor om å gi din underskrift til støtte for å bevare Stensløkka ressurssenter.


Stensløkka ressurssenter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stensløkka ressurssenter fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...