Bevar skolene i Troms

JA TIL SKOLE

Dette er en underskriftskampanje laget at Ungdommens Fylkesråd i Troms. Fylkesråd for utdanning har kommet med forslag om å fjerne mange viktige linjer i videregående skole fra distriktene og Tromsø. Vi ønsker å bevare flest mulig av tilbudene, og beholde skolestrukturen slik den er i dag.

Skriv under og vis din støtte, ungdommene må bli hørt!

 


Ungdommens Fylkesråd i Troms    Kontakt personen bak underskriftskampanjen