Bevar skolene i Nordre Ringsaker

Kommuneadministrasjonen i Ringsaker vil legge ned fire skole i Nordre RIngsaker (Mesnali, Lismarka, Fagernes og Fossen). Årsaken skal være av øknomisk bakgrunn, skal vi stole på rådmannen. Men hva er konsekvensene og ringvirkningene?

- Det blir mer foreldrekjøring til skolene/barnehage/SFO, noe som er negativ for miljøregnskapet men også mye "tom tid" for elever og foreldre

- Eiendomsverdiene faller - dermed også inntektene fra eiendomsskatten på lang sikt

- Det blir vanskligere å få solgt sin eiendom. Nærhet til barnehage/barneskole et basert på undersøkelser blant de topp 3 argumentene når barnefamilier finner et nytt bosted

- Arbeidsplasser forsvinner, først lærerne, vaktmesterne og renhold og så barnehagen. Hvem vil flytte til en bygd hvor der barnehage men ikke skole?

- Mye av servicenæringen til våre hytteeiere utføres av lokalbefolkningen. Uten skole flytter folk. Hvem skal sørge for fine vinterveier, spennende attraksjoner, fulle hyller i butikkene, snekring, gruskjøring, gravearbeider etc? Prisen økes nok for mye da avstanden og kjøretiden økes.

- Brannstasjonen på Mesnali sørger for trygghet både lokalt men også for hyttebefolkningen. I nødstilfeller teller hvert sekund. Brannmenn er lokale, oftest med barn i skolealder. Rekrutteringen kommer til å bli vanskligere uten skole og dermed svekkes beredskapen.

- Hvordan skal man spare hvis man først må bygge ut skoler for å ta imot nye elever. Er da besparelser bare kutt i lønn? Lite sansynlig at kommune får solgt skolebyggningene til en ok pris, det viser 1000 eksempler i hele Norge.

- Og ikke minst, flertallet av politikere lovet under valgkampen at skolestrukturen skal bestå. Det er derfor de ble valgt.

 

Og til alle hytteeiere: Dere er viktige for oss. Dere skaper arbeidsplasser. Vi gleder oss når dere ser verdien av naturen og omgivelser dere valgt å bruke fritiden i. Vi bor her hele året. Men for å kunne gjøre det trenger vi skoler og barnehager slik at vi kan gjøre jobben vår. Støtt oss i denne saken og signer opproppet. Dere betaler mye eiendomsskatt - som også burde brukes i nærheten av deres eiendom.

 

Signer hvis du vil beholde skolene i Nordre Ringsaker!