Bevar Rundmoen som turområde og dropp ny ringvei i nærnaturen på Tynset

Skjermbilde_2023-06-11_kl._12_.56_.45_.pngBilde: Skjermdump fra konsekvensutredning foretatt av Feste NordØst

Signer for å sende følgende høringsinnspill til kommunedelplanen for Tynset by.

"Vi ber kommunestyret si nei til boligutbygging på Rundmoen og bevare området som tur- og rekreasjonsområde.

Rundmoen er et av de mest brukte turområdene rundt Tynset sentrum. Området brukes svært aktivt at turgåere, hundeeiere og mosjonister. Det utgjør verdifull nærnatur og sikrer en stor gruppe tynsetinger kort avstand til ski- og turløyper. Et nytt stort boligområde her vil betydelig forringe disse viktige kvalitetene ved området.

Vi ber også kommunestyret legge vekk planene om en ny ringvei mellom Brydalsveien og Bekkmoen. En slik vei vil bli en uønsket barriere mellom Tynset og fjellet."

Begrunnelse:

Under arbeidet med ny kommunedelplan for Tynset by vurderes flere områder for ny boligbygging. Kommunestyret har vedtatt politisk at det i neste planperiode (12 år) er behov for tomter for 350 nye boliger i tillegg til 90 nye leiligheter, 150-170 eksisterende ledige tomter og et fortettingspotensiale på ca 200 boliger.

Et vedtatt behov for areal til over 700 nye boliger har gjort at man nå vurderer å regulere store deler av nærnaturen i Tynset by til nye boligfelt. Et av de mest aktuelle områdene er Rundmoen som dekker det meste mellom Veslebekkmoen, Nytrømoen og Grønnvoll og Jørgensmoen. Her går det lysløype på vinteren og området brukes hyppig av hundeeiere, turgåere, syklister og mosjonister.

En utbygging på Rundmoen ses av flere som et første steg i å bygge ny ringvei på Tynset mellom Brydalsveien og Bekkmoen i Haverslia. En slik vei vil krysse en rekke viktige turløyper og bli en uønsket barriere mellom sentrum og fjellet. Behovet for ny ringvei er i beste fall veldig uklart. Konsekvensene kan bli nedbygging på areal innenfor en ny ringvei.

Planen sendes på høring i sommerferien og vedtas til høsten. Det er mange måter å påvirke utfallet på. En av dem er gjennom å avgi høringssvar. Jo flere som signerer, jo større sannsynlighet for at politikerne lytter.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Sindre Sørhus vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...