Bevar Roaldsøy barnehage!

I 2016 ble Roaldsøy barnehage foreslått nedlagt av administrasjonen i Stavanger kommune. Den gangen reddet de folkevalgte barnehagen.

I årets barnehagebruksplan er igjen Roaldsøy barnehage foreslått nedlagt. Barnehagen er en naturbarnehage i utkanten av Hundvåg kommunedel. Den ligger idyllisk til i vannkanten, og barna lærer allerede i småbarnsavdelingen å ferdes trygt på og ved sjøen. Barnehagen disponerer to båter som foreldrene har vedlikeholdt. Båtene tar barna våre til alle Stavangers skjær og holmer, hvor de utvikler språk, motorikk og sosial kompetanse i de beste omgivelsene. Barnehagen har dedikerte og stabile ansatte, og med en liten størrelse kjenner alle alle. Vi mener at Roaldsøy barnehage er unik, ikke bare i Stavanger, men kanskje til og med på landsbasis!

Med sin beliggenhet på Roaldsøy, og i nærheten av skolen som barna på øyane senere skal gå på, er barnehagen i en særstilling for å tiltrekke seg barn på trehjulssykler til et samfunn som tidligere var dominert av gåstoler.

Det fødes flere barn i 2021 enn de seneste årene i Hundvåg bydel. Vi stiller oss derfor undrende til administrasjonens påstand om overkapasitet.

Ta til fornuft! Bevar øyanes posisjon som attraktiv for småbarnsfamilier, bevar mangfoldet av barnehager, bevar Roaldsøy barnehage!


FAU Roaldsøy barnehage    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU Roaldsøy barnehage fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...