Bevar opprykksmuligheten til førsteamanuensis!

Regjeringen har sendt på høring et forslag til ny ansettelsesforskrift hvor det innstilles på å fjerne opprykksmuligheten til førsteamanuensis. Med det stenges muligheten de mange tusen universitets- og høyskolelektorene i dag har til å kunne kvalifisere seg videre innen forskning i stillingen sin. Selv med doktorgrad låses opprykket med dette til karriereløpet for førstelektor og dosent, som går via utviklingsarbeid innen profesjonsfeltet og utdanningen.

Forslaget medfører:
- Et ubegrunnet brudd med en årelang, velfungerende opprykksordning, som ingen har tatt til orde for eller diskutert konsekvensene av å fjerne
- Et unødvendig hinder for å gjennomføre forskerutdanning og satse på  forskning for alle vitenskapelig ansatte uten doktorgrad
- Mindre forskningsbasert utdanning og problemer for enkelte profesjonsutdanninger å oppfylle kravene til forskerkompetanse blant undervisningspersonalet  
- Mindre fleksibilitet og mer ressurser som må legges i å jobbe rundt en slik regel for arbeidsgivere og ansatte som ønsker en karrierevei fra lektor til førsteamanuensis 

Vi som undertegner dette oppropet ber om at denne regelendringen aldri må settes ut i livet. Ikke steng karrieremulighetene for universitets- og høyskolelektorer!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Forskerforbundet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...