Bevar mangfoldet av friluftsmuligheter på Brannfjell.

Hei.

Dette er et direkte tilsvar på oppropet om "Bevar naturen på Brannfjell – Ekeberg frisbeebane må fjernes"

Støtt gjerne oppropet vårt om dere ser fordelen ved å ha dette tilbudet i nærmiljøet.

Løsningen ved det økende antall spillere er ikke å legge ned en av de mest brukte banene, men å anlegge nye baner. Og det jobbes det med.

Ved signering så presiser gjerne mer enn Oslo på sted

2021-06-03_14_02_35-Window.jpg

De av oss som har brukt denne frisbeebanen siden 80 tallet (meg selv fra '95), og er med på å utvikle den i takt med økt aktivitet, føler det urettferdig at en gruppe blir hengt ut og svartmalt som en skade for natur og miljø.

Vi i frisbee miljøet har et evigvarende ønske om å tilpasse oss og utvikle frisbee anlegg til det beste for alle. Dette er et lavterskeltilbud for barn og voksne.
De som har anlagt frisbeebanen, og utvikler denne, har på ingen måte "tatt seg til rett".
Alt er i samråd med Bymiljøetaten (BYM). 

Om man er en jevnlig bruker av området så oppfordrer jeg dere til å gjøre dere kjent med frisbee banen og aller helst ta den i bruk. Det gjelder å ta hensyn i alle retninger.
Det er klare regler og retningslinjer når man spiller frisbeegolf. Og vi gjør det vi kan til å formidle det til våre medlemmer og andre vi møter på som bruker banen.

De fleste delene av skogen som vi har fått lov av BYM å bruke, er områder som ellers ikke har vært brukt til sti eller annet. Det er ikke som om frisbeegolfbanen er i hele skogen. Ut fra kart så antar jeg at den delen av banen som er i skogen, utnytter kun 10% av det totale skogarealet.

Vi jobber med å gjøre anlegget så sikkert som mulig, og har i flere omganger endret og fjernet hull etter som vi har fått tilbakemeldinger om hendelser.

Etter flere befaringer nylig med BYM er vi i en pågående prosess med å endre banen. Overraskende at de som står bak overnevnte oppropp velger denne typen appell for å forsøke å legge ned et gratis og fritt tilgjengelig breddeidrettstilbud.

Til orientering bruker vi Oslo-klubbene mange hundre timer i året på å prøve å finne nye områder å bygge flere baner på, slik at det letter trykket på Ekeberg og de andre banene i Oslo og møter etterspørselen. Det er dessverre vanskelig å finne områder kommunen lar oss bygge på, spesielt så lenge vi ikke får bruke grensa til Marka. Røa og Krokhol er de nyeste banene vi i Ekeberg Sendeplateklubb og Muselunden Frisbeeklubb har etablert i Oslo-området. Men tenk dere selv om det f.eks. bare var ti fotballbaner i byen... Heldigvis er det billig å bygge baner, men det krever en del plass. Frisbeegolf gir mye folkehelse og inkludering per krone. 

Jeg misliker kommentarer om at vi forsøpler skogen. Jeg opplever stadig å plukke opp søppel som tilsynelatende er fra skoleutflukter eller nattens festungdom heller enn de som bruker frisbee banen. Flere av oss har med en pose i sekken for å plukke søppel når vi går runder.
Vi har også etterlyst søppelkasser på friluftsområde i lang tid. 
Nå er meldingen fra BYM at det igjen skal komme søppelkasser langs gangveien.

 

På Ekeberg Sendeplateklubb sin Facebook side så kan dere lese mer om noe av de aktivitetene som vi har på Brannfjell/Ekeberg og andre steder.

Ekeberg Sendeplateklubb | Facebook

Det er ikke vi som har det formelle ansvaret for banen på Ekeberg.

Endringer som er gjort etter befaring i høst:

- Begge hull som gikk langs gangstien er nå stengt og flyttet inn i skogen.
- hull 7 som gjorde at naboer fikk disker i hagen og som var litt høylytt har blitt flyttet innover i skogen.
- De 2 lengste hullene på banen er blitt betraktelig kortere for å bedre sikt og sikkerhet.
- Alle kurvene er blitt polstret med lydisolering for å lage mindre forstyrrelser for nærmiljøet.
- i samarbeid med BYM er det blitt identifisert trær som kan være i faresonen for å bli skadet. Disse er alle beskytter i samarbeid mellom klubbene og BYM.
- Hullene som ble påpekt som farlig for aking under første befaring ble vinterstengt. Disse er nå åpnet igjen, men det pågår arbeid for å finne en løsning som vil fungere fint hele året for både kaster og akere.

 

 

 


Anders Ask - Ekeberg Sendeplateklubb    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anders Ask - Ekeberg Sendeplateklubb fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...