Bevar Lillejordet barnehage!

Snapchat-1324421160.jpg

Lillejordet barnehage er en av barnehagene som bydelsutvalget nå foreslår å legge ned i august 2020.

Dette begrunnes med overkapasitet av barnehageplasser i bydelen og redusert vekst i barnehagebefolkningen i årene fremover. Bydelsdirektøren foreslår å følge byrådets forslag om å "..avvikle midlertidige barnehager og mindre, uhensiktsmessige barnehager i 2020 og samtidig øke dekningsgraden i bydelen som helhet." -Det er planlagt å bygge en ny og større barnehage på Skullerud blant annet.

Overkapasitet? Det er ingen andre barnehager på Oppsal som har plasser til barna på Lillejordet, de er fulle. Vi må i tilfelle til Bøler eller Skullerud for å få barnehageplass. Dette medfører at foreldre og barn må bruke mye mer av tiden sin på å reise til og fra barnehagen i og med at de fleste foreldre har arbeidsplassene sine i motsatt retning. Dette vil medføre fler biler i trafikken på morgener og ettermiddager.

Avvikle mindre og uhensiktsmessige barnehager? Lillejordet er ikke en stor barnehage, men nettopp derfor er vi er så glad i den! De ansatte har skapt et trygt og godt miljø der barna våre kjenner både barn og voksne, også de på andre avdelinger enn sin egen. Lillejordet er ingen uhensiktsmessig barnehage, men en barnehage vi trenger og som vi så gjerne vil at barna våre skal få fortsette å gå på. I tillegg til de fremtidige barna som blir født på, eller flytter til Oppsal, i gangavstand til Lillejordet. 

En ny barnehage på Skullerud vil ikke kunne erstatte Lillejordet barnehage for de nå 55 barna som går der, ettersom tilbudet her er så godt, veletablert og trygt som det er, og at beliggenheten er slik at vi kan gå til barnehagen og bruke kollektiv transport til jobb.

Vi mener det er uhensiktsmessig å legge ned Lillejordet barnehage! Vi trenger denne barnehagen, og vi vil derfor at bydelsutvalget ikke skal gå for forslaget om å avvikle Lillejordet barnehage i august 2020.

Hjelp oss å påvirke denne beslutningen ved å skrive under på dette oppropet. Underskriftene vil bli sendt videre til Bydelsutvalget mot slutten av november 2019.

Takk! Hilsen foresatte til barna ved Lillejordet barnehage.

 


Mai Elise Solberg, medlem av FAU ved Lillejordet barnehage    Kontakt personen bak underskriftskampanjen