Ja til bevaring av kyst og fjell

Støtt vårt felles opprop for bevaring av kyst og fjell

Energimyndighetene tegner nå et kart for fremtidig vindkraftutbygging på land. Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Nå oppfordrer vi politikerne til å ta større hensyn til natur og friluftsliv når nye vindkraftverk på land skal planlegges.

Vi er mange foreninger i Norge som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og de negative konsekvenser dette medfører for natur og friluftsliv. Sammen med resten av DNT og over 300 000 medlemmer har vi nå et klart budskap til lokale og nasjonale myndigheter: Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraftutbygging på land.

NVE har hittil pekt på hele 43 større områder som de skal arbeide videre med. Flere av disse områdene kan åpnes for vindkraftutbygging. Mange av områdene ligger i verdifulle natur- og friluftslivsområder. 
 

Fakta om vindkraftanlegg

- De største vindturbinene er rundt 200 meter høye og kan sees fra lang avstand. 

- Vindturbinene kan være synlige på 30-50 km avstand, avhengig av terreng- og siktforhold. 

- 800 meter grusvei pr. vindturbin som bygges.

- Etablering av vindkraftanlegg medfører omfattende terrenginngrep og irreversible naturinngrep.

- Tap av verdifulle turområder.

- Støy fra vindturbiner og farvel til stille natur.

- Tap av urørt natur.

- Vindkraft er arealkrevende og utgjør store industrianlegg i utmark.

- Det er kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge

- Digre vindkraftturbiner skader landskapet, naturmangfoldet og friluftslivet.

 

Vi mener:

- Større energi- og veianlegg i urørt natur og viktige friluftsområder, særlig langs kysten, får store konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv og bør derfor ikke gjennomføres.

- Det er allerede tildelt en stor mengde konsesjoner til landbasert vindkraft. 

- Det eksisterer fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. De mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene må alltid velges.

- I dag forvaltes Norges landskapsressurser uten tilstrekkelige konkrete mål og føringer. Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.

- Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne. 

- Vi må benytte oss av potensialet for økt grad av energieffektivisering, energisparing, energiomstilling og energigjenvinning uten behov for omfattende nye naturinngrep.

- Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.

 

Les resolusjonen fra DNTs 39. landsmøte, Oslo 9. juni 2018: https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/13402-dnt-vil-stanse-arbeid-med-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/

 
 
Har du innspill eller spørsmål? Kontakt daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. Tlf: 98249808. E-post: helene.odven@dnt.no.

Hold deg oppdatert og få med siste nytt på: www.bergenoghordalandturlag.no/vindkraft

 

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook