Bevar Herredshuset på Sjøvegan!

Picture114.png

Herredshuset på Sjøvegan er et landemerke for mange Salangsværinger og besøkende. Nå vil kommunen rive det ærverdige bygget og erstatte det med parkeringsplasser! 

Bygget er tegnet av arkitekt Eilif Dahl fra Narvik og ble bygget i 1955-56. Det særegne bygget var svært moderne på sin tid, med mye bruk av glass og betong med farget mineralittpuss, og vakre detaljer som skifertak, fransk balkong, dører i teak, marmorfliser og terrazzogulv. Fylkeskommunen har ved flere anledninger anbefalt at bygget vernes. 

Etter at Salangen Kommune flyttet sin administrasjon ut av bygget i 2016 virker administrasjonen å ha fokusert på kun en plan: rivning eller salg av bygget. Når det nå skal vedtas plan for Sjøvegan sentrum legger de frem følgende plan for bygget: riv og bygg parkeringsplasser (se planens side 40-41, https://innsyn.acossky.no/salangen/wfdocument.ashx?journalpostid=2022002005&dokid=25059&versjon=1&variant=A&)

Dette er et særegnet gammelt bygg som bør vernes og brukes!

Mens bygget trenger noe oppussing har det masse potensiale, for eksempel for stedsuavhengige arbeids- og studieplasser, kontorer, kultur- og fritidsaktiviteter osv. 

Regjeringa jobber også med planer som kan gjøre Herredshuset aktuelt for offentlig bruk, blant annet gjennom pilotprosjektet for nærtjenestesenter og lokale servicetorg, desentralisering av statlige arbeidsplasser og satsing på desentralisert høyere utdanning!

Heller enn å fokusere på rivning av bygget bør kommunen se fremover og jobbe for videreutvikling!

Be politikerne i Salangen si nei til rivning og ja til utvikling! 

Allerede 3. juni skal Ressursutvalget i kommunen vedta å legge planen ut på høring. Det er viktig at alle vi som ønsker å bevare Herredshuset bruker tiden godt til å si ifra gjennom høringen, kontakte lokalpolitikerne og samle meningsfeller. 

Underskriftene som samles her vil sendes til alle kommunestyrets representanter, samt administrasjonens ledelse.

Salangen: Spreng grenser, ikke Herredshuset!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anders T. Hjertø Lind fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...