Bevar Hele Høyskoleparken

Nye NTNU Campus er under planlegging. De første utkastene viser omfattende utbygging i flere områder av Høyskoleparken, samt Elgeseter park. I  bygningsrådet ble det vedtatt å ikke bygge i Elgeseterpark og langs Klæbuveien. Skjebnen til Hesthagelunden er ennå ikke vedtatt. 

Vi mener at park er park og ikke tomter. Bygging i Hesthagelunden er ikke nødvendig, da det finnes tomter i nærheten å bygge på. Sammenkobling med Gløshaugen kan gjøres på andre måter enn å fylle parken med store bygg.

Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken mener hele parken bør bevares og være tilgjengelig for byens studenter og øvrig befolkning. 

Signer oppropet og støtt oss i kampen om å bevare hele Høyskoleparken!

Jeg_vil_leve.png


Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken    Kontakt personen bak underskriftskampanjen