BEVAR FAMILIEHUSET I GJERSTAD!!!!

 VI PROTESTERER MOT NEDLEGGELSE AV FAMILIEHUSET!

STOR FORTVILELSE FOR DE SOM TRENGER FAMILIEHUSETS TJENESTER!

DET BLIR ETT STORT TAP FOR OSS OG FOR KOMMUNEN!

DET BLIR HELT FEIL Å SPARE HER!

HVORFOR HAR IKKE BRUKERNE BLITT SPURT ?

signer på vår underskriftskampanje for å bevare familiehuset!  

på forhånd TAKK FOR STØTTEN ❤ 


Camilla Høgbråt bruker av familiehuset    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook