Bevar Danselinja

Vi er imot at Troms fylkeskommune skal legge ned den eneste danselinja i Troms og Finnmark. 


Facebook:
https://www.facebook.com/BevarDanselinja