Bevar busstilbudet mellom Nord-Odal og Eidsvoll

Innlandet fylkeskommune har nå kommet med forslag til kutt i samferdselsbudsjettet, i disse kutt forslagene ligger det blant annet ett forslag på å kutte rutetilbudet mellom Nord-Odal og Eidsvoll. 

Ruten er hyppig brukt, og minibussene som i dag kjøres, er ofte ikke tilstrekkelig. Det har vært snakk om å sette inn normale busser på de fleste avganger.

Nord-Odal kommune har selv vært store pådrivere av å få igang ruten, og ønsker tydelig en vidreuktvikling av tilbudet, så det også omfavner helgeavganger.

For pendlere, studenter og besøkende til Eidsvoll og til Nord-Odal er ruta viktig for mange for å få hverdagen til å gå opp.

Ved en nedleggelse av ruta vil man tvinge mange over på bil, man vil tvinge studenter som i dag dagpendler til studiested til å flytte, hvis de ikke har andre transport muligheter, og man vil frata alle ungdom muligheter til fritidsreiser som i dag foregår via kollektivtilbudet. Det vil også legge ellers så sentrale Nord-Odal i bakkant 

Nord-Odal Arbeiderparti mener dette er viktig politiskesak for Nord-Odal kommune, og vi vil bruke vår påvirkningsmulighet ovenfor fylkestingsrepresentantene for å bevare og heller videreutvikle dagens tilbud. 

Vi ønsker derfor god deltagelse over oppropet, for å vise Innlandet Fylkeskommune engasjementet Nord-Odølinger og andre hvor mange som blir berørt av ruteendringer.


Nord-Odal Arbeiderparti    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nord-Odal Arbeiderparti fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...