Bevar biblioteket på Biri!

Vi ønsker å bevare folkebiblioteket på Biri fordi ungene våre fortjener det! 

1)      Uten et bibliotek som er åpent på kveldstid vil det bli enda vanskeligere for oss som bor på Biri å hente bøker. De allerede svært begrensede åpningstidene gir allikevel rom for å hente i hvert fall en gang i uka – å måtte reise til Gjøvik kommer til å bli både dyrt og tidkrevende. Jeg har forstått at kommunen synes det lånes for lite men vi som låner er veldig glad i biblioteket vårt. Husk at en bok kan ta lang tid å lese - om antallet er lavt er verdien fortsatt høy! 

2)      Vi vet at lesing er en av de viktigste ferdighetene for å sikre at barn gjør det godt på skolen. Lesing stimuleres og utvikles i møte med all slags ulike tekster. For å få nok mengdetrening er lystlesing absolutt nødvendig – her er det biblioteket som er vårt største håp når vi vil redde lesegleden!
Barns (og voksnes), lesing går nedover i hele landet – for å snu eller bremse denne trenden trengs det formidlere av litteratur som er oppdaterte, utdannete og engasjerte. Dette får vi av bibliotekarene våre.

3)      Skolebiblioteker er en uprioritert ressurs i en allerede stram skoleøkonomi. Å gi skolene ansvar for å holde et oppdatert bibliotek og samtidig mene at dette vil bli noe tilsvarende dagens tilbud – er etter min mening i beste fall uvitende. Ingen skole har nok midler til å sikre seg et bibliotek tilsvarende det vi nyter godt av i dag. Realiteten er at det vil bli få nyinnkjøp, en lærer med hovedansvar som har frigjort kun en liten ressurs til å organisere/rydde/føre lister/holde seg oppdatert på litteratur og også formidle denne.. Det sier det seg selv at elevene blir den lidende part her.

4)      Elevene på Biri har lenge scoret lavt på Nasjonale Prøver, særlig i lesing. Elever på Biri trenger mer lesing! At dette skal oppnås ved å fjerne et av de beste tiltakene vi har er for meg hårreisende.

5)      Hvis argumentet er at biblioteket brukes for lite til å rettferdiggjøre drift ber jeg om at dere øker åpningstiden. Gi biblioteket rom til å være et oppholdssted for å møtes i grupper, gjøre lekser, spille spill og lese. Slik det er nå er lokalet allerede lite – åpne opp til kantina? Det er kun en kveld i uka det er mulig å være der – denne sammenfaller med flere andre fritidsaktiviteter. Gi oss en kveld til hvor vi kan møtes og hvor vi kan låne.

6)      Dere skal spare 230.000,-. Dette er en beskjed vi får samme uke som vi vet at dere akkurat har brukt millioner på diverse prosjekter andre steder i kommunen.

Biblioteket på Biri er verdt 230.000 kroner i året.   

Jeg vet at økonomi alltid er utfordrende. Jeg vet også og at det er vanskelig å bygge opp et skolebibliotek.

 

Ikke ta fra barna på Biri det lille tilbudet de har – vi skylder dem bedre!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Eli-Kristine K. Yigit kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...